„Hvězdné dítě“ léčí vodu a apeluje na lidstvo, aby se konečně probudilo

(článek vyšel již dříve na webu OSUD.cz)

Hypnoterapeutka a ufoložka Mary Rodwellová se zaměřuje na vyhledávání tzv. hvězdných dětí a na zkoumání jejich schopností. Jedním takovým dítětem je i devítiletá Cathy, která podle svých slov na naši planetu přišla z „Večerní země“, aby pomáhala lidem probudit se. Takových dobrovolníků jsou prý spousty, ale valná většina z nich neustojí tlak tohoto světa a selže – zařadí se do davu.

Úryvek z knihy The New Humans (Noví lidé) od Mary Rodwellové

Dostala jsem následující e-mail od devítileté dívce ze severní Evropy, která hovoří o své schopnosti „léčit“ vodu hvězdnými jazyky. Mluví i o svém pohledu na Boha a na své poslání:

„Chudáci my. Chudáci děti, které sem přišly jako dobrovolníci. Máme před sebou tak těžké časy, skutečné boje. Jsem tu, abych mé rodině pomohla probudit se – VŠICHNI spí.“

Dívčina matka píše:

„Moje dcera hovoří hvězdnými jazyky, aby léčila vodu. Žijeme v severní Evropě, mám čtyři děti. V době, kdy jsem byla poprvé těhotná, mi nějaký zvláštní hlas řekl, že mé děti nejsou ve skutečnosti moje.

Jen skrze mne přicházejí. Nikomu nepatří. Až nedávno jsem si uvědomila, že existuje něco jako mimozemšťané.

Moje devítiletá dcerka je velmi zvláštní dívka, pro niž je obtížné chápat pravidla, na jejichž základě funguje svět. Ptá se mě, proč není dovoleno, aby si věci dělala po svém. Cathy má léčitelské schopnosti a nadiktovala mi pár slov v mimozemské řeči, která mají léčit vodu.

Ta voda pak skutečně chutnala jinak. Dcera říká, že hvězdné jazyky pocházejí z místa mimo tento vesmír.

Dostává zprávy v mimozemských jazycích a rozumí jim. Prý jsou důležité.

Ukázala jsem jí vaši prezentaci, při níž jedna žena provozuje léčení a píše v několika mimozemských jazycích. Moje dcera reagovala s radostí a vzrušením.

Cathyino tvrzení může být sice ohromující, ale jeden severoevropský vědec má za to, že se jedná o možnou věc, sám totiž zkoumá cesty, jak dodávat vodě energii.

Dr. Ohlson uvádí:

„Jako vědec mohu potvrdit, že spirálové útvary, s nimiž při svém výzkumu vody pracuji (jedná se např. o zpětné dodávání energie vodě), skutečně dobíjejí a posilují energetické pole. Léčení funguje na buněčné úrovni, věřte nebo ne.

Osobním léčením se mi podařilo ovlivnit bílkovinu, která se váže na gen P53 a hraje roli při vypínání a zapínání genů. Při správném použití to může být požehnáním pro lidstvo při regeneraci naší Země.“

Nelze také nevzpomenout na zesnulého japonského vědce dr. Masaru Emotoa, který při četných testech odhalil krystalickou povahu vody a ukázal, jak ji lze programovat, čistit a měnit frekvencemi prostřednictvím určitých druhů hudby, modlitby a lidského záměru.

Odlišný pohled na Boha

Cathyina matka pokračuje:

„Cathy nepoužívá slovo Bůh, protože je přesvědčena, že se toto slovo zneužívá. Místo toho mluví o BYTOSTI, která sídlí v DENNÍM SVĚTLE. Podle ní je to „NADZEMŠŤAN“. Z Denního světla pocházíme my všichni.

„Bůh není muž ani žena. Nemá pohlaví. Tato Bytost zasela sémě lásky a světla a právě tam žijí andělé.

Cathy má „pomocníky“, kteří ji vedou a učí. Jedna z bytostí se jmenuje Emenoke, je ženského pohlaví, je modrá a nemá vlasy ani uši. Její oči jsou jako lidské, ale větší.

Pak je tu zelený průvodce, muž. Má také pomocníka z „Denní země“ (dimenze), který jí pomáhá porozumět tomu, co jí říkají průvodci. Cathy říkává: „moji přátelé jsou tu se mnou pořád.“

O vědění:

„Cathyini nehmotní mimozemští přátelé jí poskytli informace, které rozdělili do sedmi knih (ne skutečných, ale toto slovo je vystihuje asi nejlépe).

 • Červená kniha je o stvoření a o našem původu.
 • Hnědá kniha je o různých planetách a o životě na nich.
 • Zelená kniha je o přírodě a o způsobech komunikace s rostlinami a zvířaty.
 • Tmavozelená kniha je o našem těle, o tom, jak skutečně funguje a jak je můžeme přimět k vývoji.
 • Modrá kniha je o světle a pravdě.
 • Červenohnědou knihu nemůže Cathy otevřít, protože klíč k ní prý někdy na začátku 18. století „sebral drak“.
 • Černá kniha vysvětluje temnotu a zlo a je nebezpečná.

Všechny knihy obsahují důležité informace.”

Škola a vzdělání – co je špatně

Cathy hovořila pomocí tlumočníka na skypu:

„To, co se učí na školách, není správně. Programují vás jako počítače a vypínají vám světlo. Na tom systému není nic dobrého.

Děti jsou programovány, učitelé jen mačkají klávesy. V dětech už je učení, které potřebujeme, samo obsaženo, ale oni jim nedovolují, aby na tom pracovaly a rozvíjely to. Musí toho nechat a dělat něco jiného.

Informace ve školách jsou pevně dané, zkostnatělé. Školní programy jsou jako viry, ničí to, co už máme v sobě, a když se z nás stanou počítače a vyrosteme, budeme vyřízení. Ztratíme přístup k informacím, které jsme měli na počátku.

Vzdělání je ale jen jedna cesta, jak k tomu dochází. Naše vnitřní jádro ničí i nadbytek stresu, nutnost řešit více úkolů najednou, málo spánku a úzkost. Jsme záměrně ničeni.“

Potenciál lidstva a fantazie:

„Všechno je možné.”

„Lidé musejí vědět, že můžeme dělat cokoliv, co si budeme přát. Když si děti hrají pomocí své fantazie, nejsou to jen představy. To, co si představují, může být skutečností. Říkáme, že to není možné, ale všechno je možné. Musíme tomu věřit a pak tu schopnost budeme mít. Až znovuobjevíme, co všechno můžeme dělat, dosáhneme svého plného potenciálu.“

Lidstvo musí věřit v sebe:

„Je to těžké, protože tomu nejprve nevěříme, pak věříme, ale stále máme nějaké pochybnosti a to nám brání tohoto potenciálu dosáhnout. Musíme být v určitém bodě uvnitř sebe, abychom se dostali do kontaktu s naší SKUTEČNOU pravdou. Pak tohoto potenciálu dosáhneme.

Bude trvat nějakou dobu, než se nám to zdaří. Jakmile se to podaří jednomu, rozšíří se to po ostatních lidech a takhle to začne. Ale kdy to bude, to vám nemohu povědět.“

Cathy mluví o tom, proč na tuto planetu v této době přišly hvězdné děti:

„Hvězdné děti sem přišly, aby ukázaly cestu. Ony jsou těmi, kdo tento proces začne, a pomůžou zbytku lidstva probudit se.“

Cathy říká, že ona je z Večerní země a přišla nám pomoci vyvíjet se. Až dosáhne svého cíle, odejde do Denního světla. My už jsme v Denním světle byli, ale protože jsme chtěli mít víc zkušeností, šli jsme na tuto planetu.

Bytosti, které jsou s ní v kontaktu (jako Emenoke), nežijí na jiné planetě. Jsou „na okraji univerza“ v Bílém světle.

„Posílají nám světelné orby, aby nás chránily. Můj malý bratříček má modrý orb, který ho chrání.“

Mary: „Řekla jsi, že i on bude učitelem – v jakém směru?“

Cathy: „On bude mým učitelem a bude se učit doma, aby si uchoval pravé vědění.“

M: „Co vás učí průvodci?“

C: „Učí mě různé znalosti, abych pak mohla učit dospělé. Nebezpečí je v tom, že je lze změnit a pak jsou pravdivé informace ztraceny. Pak jsou lidé zmateni a ztraceni, z hvězdných dětí si dělají legraci nebo jim nevěří. Vzdělání zničí mnoho hvězdných dětí.“

M: „Kolik hvězdných dětí tu je?“

C: „Čtyřicet či padesát procent lidí ze sta, ale mnoho jich ztratí cestu a jen dvacet procent si jich pamatuje, kdo jsou.“

Lidstvo musí věřit v sebe:

„Bytosti chtějí, abychom se probudili a viděli realitu takovou, jaká je – abychom pochopili, jak mocní ve skutečnosti jsme. Někteří jednotlivci z Denní země a Večerní země sem přišli, aby lidem s probouzením pomohli.

Je velmi nebezpeční přijít sem pomáhat, protože nám při narození můžou být vymazány vzpomínky na předchozí život, a co zbyde, může zničit vzdělání, pití a drogy. Ti, kdo sem přicházejí, si jsou těchto nebezpečí vědomi, ale i tak chtějí přijít a pomáhat. Ještě jsme se neprobudili.“

M: „Jak se můžeme probudit?“

C: „Musíme zvýšit svoji energii, protože potřebnou energii nemáme; je nám kradena.“

M: „Jak můžeme svou energii chránit?“

C: „V současnosti máme jen 0,05% energie. Potřebujeme mít 1,5%.

Jak si ji můžeme zvýšit? Cathy říká:

 • Nerozčilovat se kvůli maličkostem.
 • Nemluvit dlouho do mobilu.
 • Nejíst bílý cukr.
 • Nedívat se na televizi.
 • Nepoužívat mikrovlnky.
 • Nemít bezdrátový internet.

„V příštích pěti letech se na naší planetě stane něco důležitého. Rodiče nám musejí naslouchat. Musíme své rodiče vzdělávat.“

Cathy mi řekla, že jejím cílem zde na Zemi je probudit svou rodinu a chránit svého malého bratra, protože je pro lidstvo důležitý. Až vyroste, stane se jejím učitelem a bude pomáhat lidstvu probudit se.

Pak Cathy řekla:

„Mary má VELKÉ uši. Naslouchá. Většina dospělých ne.“

 

Zdroj

Napsat komentář