První vědecká studie porovnávající zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí byla stažena z internetu

Christina Sarich
Waking Times  

Výsledky vůbec první studie srovnávající zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí se sotva objevily, a už vyvolávají kontroverze. Pro mnohé – zejména pro stovky tisíc rodičů dětí, které vakcinací utrpěly újmu – nejsou výsledky nijak překvapivé, ale ostatní je mohou shledat poněkud šokujícími. Možná je právě to důvodem, proč vědecký časopis, který nová zjištění původně zveřejnil, nakonec článek opět stáhl.

Odborné periodikum Frontiers in Public Health materiály přijalo 2. listopadu a následně je vydalo. Jedná se o studii zaměřenou na děti ve věku 6-12 let, vyučované matkami doma. V této skupině není očkováno téměř 40% dětí, takže kontrolní skupina byla dostatečně rozsáhlá, aby bylo srovnání s očkovanými dětmi platné.

Ihned po publikování studie se zvedla vlna kritiky ze strany veřejnosti a vědecké komunity, takže časopis článek raději stáhl. Proč? Protože mezi očkovanými dětmi byl třikrát vyšší počet případů neurovývojových poruch, k nimž patří zejména autismus.

V resumé se píše:

„Celkem 415 matek poskytlo údaje o 666 dětech, z nichž 261 (39%) nebylo očkováno. V anamnéze očkovaných dětí se podstatně méně často objevovaly diagnózy planých neštovic a dávivého kašle, ale naopak u nich byl podstatně častěji zaznamenán zápal plic, zánět středního ucha, alergie a neurovývojové poruchy (poruchy autistického spektra, hyperaktivita s poruchou pozornosti a/nebo poruchy učení).“

A dále:

„V této studii založené na informacích poskytnutých matkami dětí měly očkované děti vyšší procento alergií a neurovývojových poruch (NDD). Vakcinace, nikoli však předčasné narození, nadále vykazovala zřejmou spojitost s NDD i po započtení ostatních faktorů. Předčasné narození ve spojení s očkováním však vedlo ke zjevnému synergickému nárůstu pravděpodobnosti NDD.“

Ostrá odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Objevily se i takovéto komentáře: „Provedení studie bylo chatrné, jakkoli výsledky nejsou nemožné. Studie se opírala o zprávy poskytnuté pouze matkami, mohlo tedy dojít ke zkreslení dat.“ … nebo: „Další nesmyslná studie o očkování na Frontiers Journal. Vědci, přestaňte tam publikovat a recenzovat.“

Na Science Blogs se také promptně objevil článek nazvaný Odpůrci očkování propagují falešnou internetovou „anketu“. Po jejím stažení nastala všeobecná radost.

Po stažení článku čelila redakce rovněž obvinění z nedodržení řádného procesu. Ačkoli není toto periodikum první, které po veřejné kritice ze svých stránek odstranilo nějakou vědeckou práci o účincích očkování — v únoru časopis Vaccine dočasně a pak nadobro stáhl článek poukazující na problémy s chováním, jež se objevily u pokusných myší po podání vakcíny proti HPV (později znovu vyšla pozměněná verze), je odstranění výše zmíněné studie podezřelé svou rychlostí. Na otázku, proč se tak stalo, vydavatel odpověděl, že práce byla zaslána k recenzi, která dopadla nepříznivě.

Badatelé jako Catherine J. Frompovich by si na rozdíl od Science Blogs  pravděpodobně nemysleli, že je tato studie nějak zábavná. Právě ona totiž píše o britském lékaři, který je přesvědčen, že vakcíny autismus skutečně způsobují. Jedná se o dr. Grahama Downinga, odborníka na funkční a neuro-muskuloskeletální medicínu; ten zjistil, že jsou-li očkovány těhotné ženy, vzrůstá v jejich těle úroveň zánětu a s tím i riziko přenosu zánětlivých markerů do krve plodu. Tím dochází ke změně fenotypu dítěte (fenotyp = soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu, epigenetiky a prostředí.).

Downing je přesvědčen, že zvýšené zánětlivé projevy v buňkách způsobené vakcinací se nevyhýbají ani mozku plodu, kde ovlivňují hladinu prozánětlivých cytokinů a glutamátu k horšímu. Očkovací látky podávané budoucím matkám neblaze působí na prefrontální laloky a na limbický systém, jenž úzce souvisí s emocemi. Takže očkování nepůsobí jen na již narozené děti, ale i na děti, které jsou teprve v děloze – už tam začíná nervový/imunologický úpadek mozku a očkování již narozeného dítěte situaci samozřejmě ještě zhoršuje.

Proč jsou propagátoři očkování tak rychlí, když přijde na to, smést se stolu studii založenou na informacích od matek dětí? Zkreslení nebo ne – stěží bude tak velké, aby jeho výsledkem byl třistaprocentní nárůst poruch neurologického rázu. Odpověď na tuto otázku tedy nechávám zcela na vaší představivosti.

 

Zdroj

Napsat komentář