„Kmotr očkování“ pod přísahou líčí, jak se testovaly vakcíny – etika šla stranou

z Collective Evolution

Dr. Stanley Plotkin je dobře známý lékař, který hrál velmi významnou roli při vývoji několika vakcín. Široké veřejnosti je znám jako jeden z „kmotrů“ očkování, které údajně zachraňuje miliony životů a je intenzivně propagováno jako jeden z nejúspěšnějších medicínských počinů v dějinách. Každý, kdo pochybuje o této propagandě a poukazuje například na nedostatečnou účinnost očkovacích látek nebo na rizika, jež jsou s nimi spojená, je nucen čelit výsměchu a odsuzování, a to navzdory tisícům studií publikovaným v odborně recenzovaných vědeckých časopisech, které popírají oficiální verzi situace.

Výsledek obrázku pro stanley plotkin

(dr. Plotkin v době, kdy pokusy probíhaly)

O nebezpečnosti a často i nevalné účinnosti vakcín už toho bylo napsáno mnoho, ale očkování má i jiné negativní stránky, které souvisejí s vývojem a zejména testováním nových vakcín. Právě o tom hovoří na připojeném videu dr. Plotkin, jehož svědectví probíhalo pod přísahou. Plotkin přiznává, že prvními lidskými pokusnými králíky byli sirotci, mentálně handicapované děti a populace, které spadaly pod koloniální nadvládu. Podle mého osobního výzkumu se to tehdy týkalo zejména některých skupin kanadského obyvatelstva, které rády využívaly jak farmaceutické společnosti, tak strůjci amerického programu MK Ultra. To je nesmírně neetické jednání a bohužel k němu ještě dochází – teď už ale v zemích třetího světa. Nyní už ale ke svědectví dr. Plotkina: zde je přepis videa.

Otázka: Využil jste někdy ke zkoumání některé experimentální vakcíny sirotky?

Odpověď: Ano.

Otázka: Využil jste někdy ke zkoumání některé experimentální vakcíny mentálně retardované?
Odpověď: Nevybavuji si, že bych někdy prováděl studie na mentálně handicapovaných jedincích. V té době, v 60. letech, to nebylo nijak neobvyklé.
Otázka: Vy tedy říkáte — Není mi jasné, jak jste vlastně odpověděl, omlouvám se. Využil jste někdy ke zkoumání některé experimentální vakcíny mentálně handicapované?
Odpověď: Říkám, že si nevybavuji, že bych to osobně dělal, ale že to v šedesátých letech nebylo neobvyklé. Nepopírám, že jsem to možná mohl dělat. 
Otázka: Inu, existuje článek nazvaný „Oslabování viru zarděnek RA 27/3 na lidských diploidních buňkách WI38“. Znáte tento článek?
Odpověď: Ano. 
Otázka: V tom článku se mimo jiné píše, že vakcínu RA 27/3 dostalo 13 séronegativních mentálně retardovaných dětí.
Odpověď: Dobrá. Pokud je to tak, tak jsem to udělal.

Otázka: Vyjádřil jste někdy názor, že je lepší provádět experimenty na osobách, u nichž je nižší pravděpodobnost, že by mohly být pro společnost přínosem, například na dětech s handicapem, než na dětech či dospělých bez handicapu?
Odpověď: Na to si konkrétně nevzpomínám, ale je to možné. 
Otázka: Pamatujete si, že byste někdy psal vydavateli „Etiky experimentování na lidech“?
Odpověď: Konkrétně si nevzpomínám, ale možné to je. 
Otázka: Podám vám nyní dokument označený jako věcný důkaz č. 43. Poznáváte ten dopis, který jste psal?
Odpověď: Ano. 
Otázka: Napsal jste tento dopis?
Odpověď: Ano. 
Otázka: Uvedl jste v něm mimo jiné: „Otázka zní, zda provádět experimenty na plně funkčních dospělých a na dětech, které jsou potenciálním přínosem pro společnost, nebo realizovat počáteční studie na dětech a dospělých, kteří jsou lidmi podobou, ale nikoli sociálním potenciálem?“
Odpověď: Ano. 
Otázka: Využil jste někdy ke zkoumání některé experimentální vakcíny děti matek odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody?
Odpověď: Ano.

Otázka: Využil jste někdy ke zkoumání některé experimentální vakcíny osoby pod koloniální nadvládou?

Odpověď: Ano.

Otázka: Prováděl jste to v Belgickém Kongu, kde se pokusů zúčastnil téměř milion lidí?

Odpověď: Hm… dobrá, ano.

Je zcela v pořádku pochybovat o bezpečnosti vakcín. Existuje mnoho pádných důvodů, proč se vyhýbat očkování. Hlavní hnací silou, která vede rodiče k tomu, aby nechávali očkovat své děti, je strach spojený s představou, že vakcíny jsou zcela bezpečné. Čekáme snad, až se z očkování vyvine další megaskandál typu DDT? Nebo tabáku? Každopádně není pochyb o tom, že kdo věří ve stoprocentní bezpečnost a účinnost vakcín, si o věci nic nezjistil.

 

Zdroj

Napsat komentář