Léčení sexuální energií (Sex pro zdraví, vztahy a duchovnost)

(tento článek vyšel v minulosti na serveru OSUD.cz)

Walter Last

Sex, či spíše sexuální energie, je s ohledem na naše zdraví, intimní vztahy a duchovnost mocná síla, ale její rozsah si uvědomujeme jen výjimečně. Naštěstí teď díky nedávným pokrokům v poznání neurochemie mozku chápeme mnohé, co se týče převládající dynamiky této energie. Pozorované efekty lze částečně objasnit biochemií a částečně bioenergetikou.

NEUROCHEMIE SEXU

Na orgasmus je obecně nahlíženo jako na konečný cíl rekreačního sexu. Prvním vědcem, který popsal podstatu a účel orgasmu jakožto uvolnění přebytečné bioenergie s dodatečným osvobozením pocitové energie, byl Wilhelm Reich. Ten také rozpoznal negativní důsledky blokovaných sexuálních energií.

Orgasmy bohužel mívají sklony kromě vzrušujících vrcholů produkovat i silné negativní vedlejší účinky, jimž začínáme lépe rozumět teprve teď. Důvodem jsou předvídatelné trendy hormonální činnosti, které jsou, jak se zdá, u všech savců podobné a které mají zajišťovat určité evoluční cíle, zejména rozsáhlé míšení genofondů a bezpečnou výchovu potomstva. Toho je dosaženo následujícími neurochemickými změnami.

Hlavními hráči jsou dopamin, hormon odměny; prolaktin, hormon nasycení; oxytocin, hormon mazlení, a hladiny androgenních receptorů, což všechno silně ovlivňuje naši náladu, touhu po intimitě, vnímání našeho partnera a také naše sklony podlehnout návykovým činnostem a látkám. Tyto hormony mohou mít i jiné, ale obecně související funkce.

Dále se na těchto procesech podílí stimulant fenyletylamin (FEA), který se nachází i v kakau a čokoládě a zvedá energii, náladu i pozornost. FEA se ve větších množstvích vytváří, když jsme zamilovaní; naopak jeho nedostatek (častý u maniodepresivních stavů) způsobuje pocity neštěstí.

Když se poprvé zamilujeme, začneme být vázáni vzrůstající hladinou FEA, oxytocinu a dopaminu. Když jsme pohlavně vzrušeni blízkým kontaktem, vzrůstá naše hladina dopaminu ještě víc a v okamžiku orgasmu v našem mozku probíhá dopaminová bouře, kterou jeden vědec přirovnal k tomu, co s mozkem dělá heroin. Dopamin se podílí na všech závislostech, dokonce i u lidí, kteří zapomněli, co je to sex. Většina této aktivity se odehrává v limbickém systému, nejstarší části mozku.

Hladiny dopaminu

Nadměrná

Nedostatečná

„Normální“

Závislosti

Závislosti

Motivace

Úzkost

Deprese

Pocity pohody, uspokojení

Nutkání

Anhedonie – žádné potěšení, svět se jeví jako bezbarvý

Radost, pocit odměny ze završení úkolů

Sexuální fetiše

Nedostatek ambicí a elánu

Zdravé libido

Sexuální závislost

Neschopnost „milovat“

Dobré pocity vůči ostatním

Nezdravé riskování

Nízké libido

Zdravé utváření pout

Gamblerství

Erektilní dysfunkce

Zdravé riskování

Nutkavé činnosti

Absence lítosti nad vlastním chováním

Rozumné rozhodování

Agrese

ADD/ADHD

Realistická očekávání

Psychóza

Sociální fobie

Mateřská/otcovská láska

Schizofrenie

Antisociální chování

(Z http://www.reuniting.info/science/sex_and_addiction)

Po orgasmu hladina dopaminu strmě klesá, což provázejí obvyklé symptomy odtahování. Tato reakce bývá u mužů okamžitá a u žen opožděná. Hladina prolaktinu roste, androgenní receptory klesají. Nízká hladina testosteronu je spojena s podrážděností a zlobou. Ukázalo se, že u pohlavně uspokojených krys také vzrůstají hodnoty serotoninu a endorfinu, což snižuje hladinu dopaminu a zvyšuje hladinu prolaktinu. Po běžném orgasmu jde oxytocin dolů, ale zůstaneme-li s partnerem v blízkém kontaktu, můžeme tento pokles zmírnit a hladinu oxytocinu zachovat.

Změny chování, vzešlé z tohoto porušení hormonální rovnováhy, byly pozorovány až po dobu dvou týdnů. Během tohoto období můžeme být podrážděnější, nespokojení, úzkostní či depresivní a místo abychom viděli dobré stránky našeho partnera, jsme si bolestně vědomi jeho nedostatků. Je to přesně ten samý proces včetně délky období jako při kokainovém absťáku.

Příznaky spojené s nadbytkem prolaktinu

Ženy Muži
Ztráta libida Ztráta libida
Náladovost / deprese Náladovost / deprese
Nepřátelství, úzkost Impotence
Bolest hlavy Bolest hlavy
Příznaky menopauzy, ač je hladina estrogenu dostatečná Neplodnost
Znaky zvýšené hladiny testosteronu Snížená hladina testosteronu
Zvyšování hmotnosti Zvyšování hmotnosti
Možná bolestivost styku vzhledem k suchosti pochvy

(Z http://www.reuniting.info/science/sex_and_addiction)

 

V počátečním, líbánkovém období našeho vztahu je mezi námi vlivem vysoké hladiny oxytocinu silné pouto a my naše hormonální blues rychle překonáváme dalším a dalším sexem. Zpočátku nás sex stimuluje k tomu, abychom toužili po dalším. To vede k rapidním vzrůstům a poklesům hladiny dopaminu a odpovídajícím emočním výkyvům v našem vztahu. Později čím dál tím víc ztrácíme zájem o sex se svým partnerem (snad proto, že si ji/jej začínáme podvědomě spojovat s propady tohoto cyklu nebo možná proto, že začínáme být unaveni z toho, že jsme používáni jako náprava, a tak pociťujeme nižší přitažlivost) a pokoušíme se pro hladinu dopaminu najít oporu v nějakém druhu závislosti, například na nějaké potravině či droze, nebo v zájmu o nového sexuálního partnera. V základě je tento druh chování společný lidem, primátům, savcům a ještěrům, protože má původ v primitivní části našeho mozku.

Další důkaz přetrvávající postorgasmické kocoviny pochází od sexuálně vyčerpaných samců krys. Počet androgenních receptorů v hypotalamu klesá, což snižuje účinnost testosteronu a mění pohlavní chování. Tyto změny trvají asi sedm dnů, což koresponduje s nedostatkem libida u krys.

Prolaktin krom toho, že funguje jako sexuální brzda, také působí na naše nálady a chování v jistém ohledu jako hormon rezignace. Například chycené divoké opice v klecích zprvu vykazovaly vysoké hodnoty stresového hormonu kortizolu, ale zároveň s tím, jak rezignovaly na svůj osud, jim vzrostla hladina prolaktinu. Nejvyšší byla po sedmi měsících. Vzhledem k vysoké hladině prolaktinu se nepářily, což je tentýž efekt, který vidíme v dlouhodobých vztazích bez vzájemných citových pout, která stimulují produkci oxytocinu.

Coolidgeův efekt

Při experimentech na krysách si vědci povšimli, že krysí samci po urputné kopulaci s novou partnerkou tuto partnerku zakrátko začnou kompletně ignorovat, ale jakmile se objeví další, nová samice, okamžitě se v nich opět probudí zájem – přinejmenším do té míry, že se opět stanou sexuálně aktivními. Toto lze opakovat znovu a znovu, dokud není samec zcela vyčerpán.

Tento jev bývá často označován jako Coolidgeův efekt – po americkém prezidentovi J.C. Coolidgeovi. Na jedné návštěvě farmy prý paní prezidentové předvedli kohouta, který se slepicemi ze svého hejna kopuloval celý den, den za dnem. Té se ta představa zalíbila, a tak požádala farmáře, aby kohouta ukázal i jejímu choti. Farmář tak učinil a prezident se na chvilku zamyslel. Pak se zeptal: „Ten kohout to pořád dělá s tou samou slepicí?“ „Ne, pane,“ odpověděl farmář. „Prosím sdělte to mojí manželce,“ zareagoval prezident Coolidge. (http://www.reuniting.info/science/coolidge_effect).

Coolidgeův efekt byl pozorován nejen u všech testovaných samců krys, ale i u samic. Samice hlodavců například více flirtují a více se vystavují, když zpozorují nové samce, než když jsou v přítomnosti samců, s nimiž už sex měly.

Další experiment ukazuje na to, že příčinou tohoto efektu může být prudký vzrůst hladiny dopaminu. Když se krysy naučily zatáhnout za páku, aby stimulovaly své mozkové centrum odměny, vzdaly se jídla i soulože a prostě se jen stimulovaly, dokud nebyly naprosto vyčerpané.

Hormon mazlení

Dopaminový systém je zjevně určen k podněcování genetické různorodosti prostřednictvím páření s tolika různými partnery, s kolika je to možné. Existuje nicméně další hormon, který brzdí dopaminovou horskou dráhu, a to oxytocin, hormon mazlení. Oxytocin působí i proti strachu, který je spojen s vysokou hladinou kortizolu a stresu – viz tabulku níže.

Oxytocin způsobuje silné párové pouto. Po páření živočichů vázaných v párech končí dopaminová horská dráha nárůstem prolaktinu po úspěšném oplodnění a štafetu přebírá oxytocin, který zajišťuje spolupráci obou rodičů na přežití potomstva. Lidé by mohli dělat totéž: pářit se jen za účelem rození potomků a pak se zdržet sexu. Výsledkem by mohl být citově stabilní vztah na celý život, ale pro většinu z nás by byl i totálně nudný. Paramhansa Jógánanda ve své knize Životopis jógina napsal, že přesně tak to udělali jeho rodiče.

Klady oxytocinu

 

Strach – kortizol Láska – Oxytocin
agrese protistresový hormon
vzrušení, úzkost, pocit vystresování pocity klidu a spojení s ostatními, zvýšená zvídavost
aktivuje závislosti zmírňuje chutě a závislosti
potlačuje libido zvyšuje sexuální vnímavost
je spojen s depresí pozitivní pocity
Může být toxický pro mozkové buňky usnadňuje učení
Poškozuje svaly, kosti a klouby opravuje, léčí a hojí
oslabuje imunitní systém rychlejší hojení ran
zvyšuje bolest zmírňuje pocit bolesti
ucpává tepny, podporuje onemocnění srdce a vysoký krevní tlak snižuje krevní tlak, chrání před onemocněními srdce
Obezita, diabetes, osteoporóza

(Z http://www.reuniting.info/science/sex_and_addiction)

Časem ověřené řešení tohoto problému je láskyplný sex bez orgasmu. Výborně totiž pomáhá udržet hladinu oxytocinu bez toho, aby způsoboval citově destruktivní výkyvy neurochemických cyklů, jak je tomu při orgasmu, a praktikován byl v indické tantře, čínskými taoisty a zřejmě i ranými křesťany. V moderní době byl vzkříšen ve formě karezzy, bílé tantry a různých forem duchovního sexu. Vztahy léčí a drží pohromadě, místo aby je rozděloval jako orgasmický sex, ačkoli, jak uvidíme později, je také možné mít sbližující orgasmický sex. Hojnost článků o hormonálních stránkách naší sexuality naleznete na http://www.reuniting.info/science.

SEXUÁLNÍ VZTAHY

V současnosti končí velký počet manželství rozvodem, často už po krátké době. Neformální vztahy jsou ještě křehčí. Ačkoli se jedná o poměrně nedávný jev, původní příčina zde byla vždy. V minulých staletích manželství prostě držel pohromadě společenský tlak a nemožnost rozvést se.

Prapůvodní příčiny rozpadu vztahů jsou zakořeněny v hormonálních charakteristikách našich sexuálních vztahů. Z evolučního hlediska jsme zformováni tak, abychom své geny šířili do takové míry, jak to jen půjde, a zajišťovali bezpečné prostředí pro výchovu svých potomků. To znamená, že jsme naprogramováni setkat se, zamilovat se, pářit se za účelem početí dítěte a po nějaké době potkat dalšího milence/další milenku a opakovat tento postup.

Ženy jsou sexuálně přitahovány k pohledným mužům, ale často si vybírají partnery na základě přístupu ke zdrojům a rodičovského potenciálu; muži se pokoušejí šířit své geny tím, že jsou silně přitahováni k jakýmkoli (plodným) ženám s geneticky žádoucími rysy.

Tento evoluční vzorec se vyhrocuje po porodu, kdy si žena během kojení udržuje vysokou hladinu prolaktinu a místo toho, aby si uchovala láskyplné oxytocinové spojení se svým partnerem, přesune své oxytocinové pouto na dítě. V této situaci je sex hormonálně nežádoucí a jakýkoli styk končící orgasmem vede k další hormonální a citové nestabilitě.

To, co se v dnešních dnech děje v naší společnosti, je z evolučního hlediska dokonale normální. Hlavní problém je jen to nepřijatelné množství citového utrpení a sociálního pozdvižení, které tento jev doprovází. Dalšími oběťmi jsou naše zdraví a pohoda, jimž dlouhodobé harmonické vztahy úžasně svědčí.

Zpočátku nás během zamilovanosti sbližovala velkorysá produkce oxytocinu; těšili jsme se ze strhujících dopaminových vrcholů během sexuálních zkušeností. Postupně se oxytocinová záře vytrácela a my jsme se začali „odmilovávat“. Také bylo mnohem obtížnější udržet si vzrušující sexuální život.

Místo toho, abychom si užívali dopaminové vrcholy, musíme se ve zvýšené míře vypořádávat s dopaminovými propady po našich rutinních pohlavních stycích. Začínáme na svém partnerovi vidět všechny chyby, které předtím zakrývala vysoká hladina oxytocinu (z častého fyzického kontaktu bez nepříjemných podvědomých asociací). Jelikož může takový nedostatek dopaminu trvat až dva týdny, je na náš vztah vyvíjen značný tlak.

Během této doby máme sklony ke zvýšené podrážděnosti, výčitkám, roztrpčení, frustraci, vzájemnému obviňování a podobným negativním emocím jakožto výrazu biologické kocoviny. V závislosti na našem citovém nastavení se u nás může rozvinout podvědomá touha po oddělení a mnoho párů přesně toto udělá. V průběhu času partneři ztrácejí zájem o sex a citově se od sebe odtahují nebo se pokoušejí přesunovat svůj citový zájem k jiným společným zájmům, díky čemuž si bývají spíše schopni udržet uspokojivý vztah.

Jiní se pokoušejí o uchování dopaminových vrcholů tím, že zkoušejí všechny možné pozice a techniky nebo si začnou vyměňovat partnery nebo začnou mít zájem o někoho úplně nového. Dopaminové vrcholy lze také udržet závislostí na něčem a nesejde na tom, co přesně to je. Může se jednat o legální nebo nelegální drogy, zápasy, dostihy a sázení, čokoládu nebo, jak tomu často bývá, nového sexuálního partnera. Krom toho, že závislosti způsobují dlouhodobé zdravotní problémy související se stresem a jinými jevy, mají i velmi nepříznivý dopad na naši schopnost intimity.

 

Za hranicí orgasmu

Vzhledem k současné struktuře naší společnosti je zjevně výhodné utvářet stabilní, spolupracující sexuální vztahy – pro dobro dětí a také pro citovou pohodu rodičů. Jelikož je tento cíl v protikladu k našemu evolučnímu neurochemickému nastavení, potřebujeme nalézt způsoby, jak přechytračit hormonální změny, které nás pudí od sebe.

Co se hormonů týče, potřebujeme maximalizovat tvorbu oxytocinu a vyhnout se dopaminové horské dráze. S výjimkou občasných reprodukčních aktivit lze toto vše dělat v rámci láskyplného platonického vztahu. Je tu nicméně jeden biologický háček: abychom si udrželi silné a zdravé tělo, potřebujeme si udržet i silnou produkci pohlavních hormonů. Tuto hormonální produkci nejlépe udrží sexuální pocity. Stejně jako u svalové aktivity platí, že „to buď budeme používat, nebo o to přijdeme“.

To nás přivádí ke dvěma zbývajícím otázkám: „Může být pohlavní aktivita bez orgasmu uspokojující?“ a „Je orgasmus nutný ke stimulaci našich pohlavních žláz a tím i k udržení zdraví našich pohlavních orgánů?“ Tyto otázky nelze spolehlivě zodpovědět na základě teoretických úvah; naštěstí máme v tomto ohledu i hojnost praktických zkušeností.

KAREZZA

Karezza a související praktiky bílé tantry jsou jednou odpovědí na neorgasmický sex. „Bílou tantru“ propagoval Samael Aun Weor ve své knize Dokonalé manželství (česky v el. podobě zde). Tyto neorgasmické metody přesunují ohnisko milování od pohlavních orgánů k srdci. Ve vývoji karezzy hrály roli tři základní myšlenky: zlepšení zdraví a celkové pohody, prevence nechtěného početí a zesílení vzájemného pouta a smyslové rozkoše.

Čas od času někteří jedinci zajímající se o zdraví, obecně muži, na základě své vlastní zkušenosti cítili, že jim sex bez ejakulace poskytuje více energie a zlepšuje jim zdraví, přičemž zároveň brání nechtěnému otěhotnění. Jejich partnerky byly bez výjimky nadšené silným citovým poutem, které takový sex poskytoval. V současnosti to však nemusí být stejně, protože mnoho žen stále preferuje orgasmus a muži jsou na orgasmus orientováni ještě silněji.

Komunita Oneida

Jedním časným průkopníkem těchto postupů byl John Noyes z Yale Divinity School. Noyes přišel s konceptem mužské zdrženlivosti poté, co jeho žena během šesti prvních let jejich manželství čtyřikrát potratila. Nejdříve se nějakou dobu potýkal s celibátem, který na sebe sám uvalil, ale nakonec zjistil, že on i jeho žena si výborně užívají sex bez ejakulace. Vyprávěl o tom přátelům a v roce 1848 si založili ve vnitrozemí státu New York komunitu Oneida, jejíž počet členů nakonec vzrostl až na 250 mužů a žen.

Pohlavní styk bez ejakulace byl úhelným kamenem komunity Oneida. Mladí muži se sebeovládání učili od žen po přechodu. Noyes si také uvědomil některé duchovní důsledky mužské zdrženlivosti. Abychom mohli na zemi vytvořit království nebes, musíme nejen usilovat o usmíření s Bohem, ale také dosáhnout pravého spojení obou pohlaví. Noyes dokonce tvrdil, že častá nepohoda po sexu zakončeném ejakulací je samotnou podstatou židokřesťanského asociování sexu s vinou.

Kvůli tomu, že některé lékařské autority tvrdily, že je neorgasmický sex škodlivý, byl velký počet členů této komunity vyšetřen praktickým lékařem a byli shledáni „dokonale zdravými, šťastnými a v naprosté harmonii.“

Klasická díla o karezze

V roce 1872, po více než 25 letech praxe, publikoval John Humphrey Noyes své zkušenosti a teorie v knize Male Continence (Mužská zdrženlivost). Dvě další klasické knihy o karezze jsou The Karezza Method od J. Williama Lloyda (1931) a Karezza: Ethics of Marriage  od dr. Alice Bunker Stockhamové (1903). V originále jsou všechny tyto knihy dostupné k volnému stažení na www.reuniting.info.

Stockhamová vyvinula svou metodu hlavně proto, aby pomohla svým pacientům, a propagovala ji jako prostředek k lepšímu zdraví, větší harmonii a duchovnímu rozvoji. Věřila, že sexuální energii lze směrovat do stavby tělesných tkání a šíření zdraví a elánu do každé buňky. Pro Stockhamovou byla karezza formou duchovního spojenectví. Partneři usilují o spojení a společný rozvoj duší místo toho, aby se snažili o prchavé vášnivé potěšení; důraz je kladen na láskyplnou blízkost, nikoli na odpírání rozkoše. V určený čas a po společné meditaci se pár v klidu začne věnovat tělesnému kontaktu a vyjadřování náklonnosti a lásky, po němž následuje celistvé, klidné spojení pohlavních orgánů.

Pouze kniha dr. Lloyda má dosud nějakou praktickou hodnotu s ohledem na podrobnosti této techniky, zatímco druhé dvě už jsou zajímavé hlavně z historického hlediska. Všechny však tuto metodu spojují s výborným zdravím a emočním přínosem. V polovině dvacátého století už bylo praktikování karezzy ve Spojených státech silně na ústupu, ačkoli si související neejakulační metody zjevně získaly mnoho příznivců v Indii a v Egyptě.

Postelový mír

Momentálně prožívá karezza ve Spojených státech znovuzrození a šíří se i do jiných zemí – z velké části díky snahám Marnie Robinsonové a Garyho Wilsona, kteří provozují stránky www.reuniting.info s množstvím praktických, vědeckých a duchovních článků, diskusním fórem a měsíčním informačním bulletinem. Základem jejich práce je kniha Mír pod přikrývkou – léčení sexuálními vztahy, dostupná na jejich internetové stránce.

Gary býval notorický alkoholik a užíval antidepresiva. Už po krátké době provozování nových sexuálních zvyklostí dokázal poměrně snadno tyto problémy překonat (ačkoli prožil i nějaké těžké chvíle), zmizely i Marniiny chronické kvasinkové infekce a infekce močového ústrojí. Tato kniha i mnohá svědectví na jejich internetových stránkách hovoří o velkém zdravotním i vztahovém přínosu tohoto neorgasmického přístupu k milování a Marnia také poskytuje jednoduché instrukce a cvičení pro začátečníky.

Metoda

V karezze se klade důraz jak na uvědomování si vnitřních pocitů, tak na pocit naprosté jednoty s partnerem. Orgasmu se partneři vyhýbají nebo ho aspoň minimalizují. Mazlení a pomalé kontrolované pohyby během styku vytvářejí stálý proud sexuální energie, jež je vědomě měněna na pocity naprosté lásky a radosti. Toto běžně trvá hodinu či déle. Abychom se mohli těšit z tohoto druhu milování, není nutné, aby byl penis ztopořený nebo dokonce v partnerčině pochvě. Po nějakou nebo po celou dobu se špička penisu může dotýkat jen vstupu do pochvy nebo se pohlavní orgány nemusejí dotýkat vůbec.

Zpočátku soustřeďujte vědomou pozornost na pocity v místě kontaktu s partnerem – v pohlavní oblasti a kdekoli jinde, kde se vás dotýká partnerova/partnerčina pokožka či laskající ruka. To vytváří příjemné pocity, které je snadné proměnit v pocity lásky. Otevřete své srdce a vyšlete tuto lásku svému partnerovi. Aktivnějším způsobem můžete v představivosti vést energii pociťovanou v oblasti genitálií či pánve vzhůru k srdci. Zde ji budete cítit jako lásku, kterou budete vyzařovat ke svému partnerovi a zabalíte vás oba do oblaku lásky.

Pro mnoho citlivých jedinců je toto uspokojivější než obyčejné mechanické experimentování s různými polohami a honění se za nepolapitelným orgasmem. Můžete také ležet klidně spojeni, jen abyste relaxovali a cítili blízkost, péči a ochranu, aniž byste se snažili o nějaké konkrétní účinky. Pokud spolu spíte, můžete si zvyknout pravidelně se denně spojit před spaním či po probuzení nebo v obojí dobu. Toto lze provádět bez pohybu, jen abyste cítili vzájemnou blízkost; nebo můžete spát přitisknuti k sobě. Toto vše není jen emočně uspokojující, ale také to vytváří silné pouto a výrazně posiluje vztah.

Spojení založené na lásce vede k přirozenému vzrůstu sexuální sebekontroly, jak objasňuje William Lloyd: „Až si osvojíte návyk s požehnáním dávat partnerce svou sexuální elektřinu ze svých pohlavních orgánů, rukou, rtů, kůže, očí a hlasu, získáte moc uspokojit sebe i ji bez orgasmu. Brzy nebudete muset na sebekontrolu ani myslet, protože po orgasmu už ani jeden nebudete toužit.“

Lloyd také hovoří o schopnosti karezzy nebo kontrolovaného styku [energeticky] vyživovat milence. Mluví o pocitu „sladkého uspokojení, naprostého naplnění, míru, často i fyzického a mentálního elánu, který je přítomen celé dny, jako by byl člověk obdržel nějaký éterický stimulant nebo spíš výživu. A po úspěšné karezze se pohlavní orgány zklidní, uspokojí, odmagnetizují stejně dokonale jako po orgasmu, ale zbytek těla obou partnerů září úžasnou vitalitou a vědomou radostí… celou bytost prozařuje romantická láska; a vždycky se dostavuje následný pocit zdraví, čistoty a pohody. Jsme maximálně šťastní a v dobré náladě, tak jako po několikachodovém menu.“

BIOENERGIE A SEX

Sexualitě a rozličným kladům neorgasmického sexu lze porozumět v kontextu bioenergie neboli životní síly, také nazývané prána, čchi, ki, orgon či od. Můžeme ji vidět jako nejniternější auru kolem živých objektů nebo ji cítit jako teplo či mravenčení v našem těle, zvlášť když dochází k přenosu energie např. prostřednictvím Reiki nebo pokládáním rukou a nejsilněji při orgasmu.

Tato energie obíhá v našem akupunkturním systému meridiánů a její uzly vytvářejí náš systém čaker. Je v pozadí paranormálních či „nadpřirozených“ fenoménů a také je léčivým agens mnoha přírodních terapií. Zatímco ortodoxní vědě je bioenergie dosud neznáma (s výjimkou astrofyziky, kde je označována jako temná energie), pro mnoho citlivých jedinců je součástí každodenního života. Sexuální energie je nejvyšší u náctiletých bez sexuálních zkušeností, u nichž může související elektrická aktivita vést k výronům statické elektřiny a k rušení elektrických a elektronických zařízení.

Jakožto živé organismy jsme dynamické bioenergetické systémy. Naše zdraví a energie závisejí na silném proudění bioenergie do čakrálního systému. Odtamtud energie proudí akupunkturním systémem do všech orgánů a tkání a přebytky putují mimo tělo, kde formují kolem těla éterickou auru.

Naším nejsilnějším generátorem bioenergie je naše sexuální čakra. Krom toho, že zajišťuje přiměřené proudění energie do kořenové čakry a pak po páteři vzhůru k mozku, se také stará o průběžnou produkci pohlavních hormonů. Když tento generátor energie zeslábne, začne nám chybět vitalita a my se můžeme blížit k nemoci nebo ke stáří.

Teď je tu ale takový problém: pokud necháme tento generátor energie chátrat vlivem špatné výživy nebo blokování toku sexuální energie, pak bude klesat naše celková hladina energie. Pokud jej na druhé straně budeme pravidelně nadužívat orgasmickým sexem, budeme ztrácet nepřiměřené množství bioenergie, což opět povede k nízké hladině energie, tedy vedle negativního efektu hormonální horské dráhy.

Logickým řešením je dostatečné užívání či stimulace naší sexuální energie, ale bez jejího vybíjení a bez vytváření energetických blokád. Ideální je produkovat velké množství sexuální energie a pak ji odvádět do čakrálního a akupunkturního systému, abychom zůstali mladí a zdraví.

Tento model nám umožňuje pochopit, proč lidé, kteří provozují metody milování podle tao a karezzy, tak často zaznamenávají fascinující změny zdravotního stavu a také omlazení organismu.

Zdokonalování sexu

Psycholog a psychiatr Rudolf von Urban původně spolupracoval se Sigmundem Freudem, ale stejně jako Wilhelm Reich později emigroval do Spojených států. V roce 1952 vydal knihu Sex Perfection (Zdokonalování sexu), v níž popsal zkušenosti a vzhledy, které ho vedly k závěru, že mezi sexuálně nabitými muži a ženami je rozdíl v bioenergetickém potenciálu a že k jeho výměně a dosažení rovnováhy je zapotřebí asi půlhodina.

S vědomím, že jeho kolegové nijak přívětivě nepřijmou fakta, která jsou v rozporu s jejich teoriemi, počkal s publikováním svých objevů třicet let. Kromě karezzy popsal i následující pozorování, která musíme vzít při formulování teorie sexuální energie v úvahu.

Arabský manželský pár: První zpráva se týká bývalého pacienta, lékaře, a jeho mladé arabské manželky. Poté, co se manželé nazí asi hodinu mazlili bez sexuálního kontaktu v tmavé místnosti, spatřil muž, že tělo jeho ženy obklopuje mlhavé modrozelené světlo. Dal svoji dlaň blízko k jejímu ňadru a mezi jejím prsem a jeho dlaní přeskočila viditelná a slyšitelná elektrická jiskra, která trochu zabolela. Uznávaný vědec von Reichenbach už dříve popisoval podobné jevy, aniž by ho mainstreamoví vědci brali vážně.

Na von Urbanův návrh provedl pár řadu experimentů s následujícími výsledky: když se hodinu mazlili a pak měli orgasmický sex kratší než 27 minut, stále mezi nimi přeskakovaly jiskry. Nicméně pokud styk po mazlení trval 27 minut a déle, jiskry se už neobjevovaly. Pokud navíc započali se stykem okamžitě, bez mazlení, nevysílala žena žádné viditelné záření a neobjevily se žádné jiskry bez ohledu na délku styku.

Krom toho mazlení následované orgasmickým stykem kratším než 27 minut v obou probouzelo silnou touhu po dalším sexu. Pokud se však své touze podvolili a dopřáli si další, krátký styk, objevily se poté u obou zdravotní problémy typu bolestí hlavy, astmatu a bušení srdce. Po mazlení a krátkém styku jiskry mezi nimi zesílily. Urban tyto události vykládal jako důkaz toho, že krátký styk eliminoval napětí v pohlavních orgánech, ale zvyšoval napětí ve zbytku těla obou partnerů.

Jiskry byly také silnější den před počátkem jejího menstruačního období, což znovu ukazovalo na zvýšené napětí v těle. Von Urban zapsal, že styk kratší než 27 minut zvětšoval vzdálenost, na niž jiskry přeskakovaly na více než 1 palec (2,54 cm), což ukazovalo, že napětí v jejich tělech se s každým (orgasmickým) stykem krátkého trvání zvyšovalo.

Tyto jiskry, které lze pozorovat jen u jedinců se silnou pohlavní energií, ukazují, že je pokožka silně nabita bioenergií. To je příjemné a žádoucí jako součást předehry, ale pak je nutno náboj uvolnit při delším pohlavním spojení. Pokud místo toho zůstane kůže nabitá, protože je následné spojení příliš krátké, pak je jedinec napjatý a v průběhu času se u něj mohou objevit symptomy a nemoci související se stresem.

Abychom to tedy shrnuli, orgasmický styk v trvání půl hodiny nebo více s předchozím mazlením nebo bez něj nevytvářel žádné jiskry, a tak, jak se zdá, odstraňoval veškeré napětí. Půlhodinový nebo delší styk následovalo příjemné uvolnění celého těla provázené pocity lásky a štěstí. Touha po dalším pohlavním spojení se nedostavila dříve než za pět dnů, i více. Pokud styk trval hodinu, trvala tato spokojenost týden a po dvouhodinovém styku dva týdny. Toto platilo, i pokud došlo k předčasné ejakulaci, ale pár zůstal pohlavně spojen neztopořeným penisem. Později si von Urban tato pozorování potvrdil prostřednictvím informací od dalších párů.

 

Obyvatelé polynéských ostrovů: Von Urban také popisuje sexuální praktiky některých melanéských společenství s tím, že potvrzují zkušenosti arabského páru. Předehra s líbáním a laskáním trvá přinejmenším půl hodiny, ale muž se vůbec nedotýká poštěváčku ženy. Pak se oba spojí pohlavními orgány a bez pohybu leží minimálně další půlhodinu, než se začnou pohybovat, a po orgasmu ještě zůstávají dlouhou dobu pohlavně spojeni. O nocích, kdy neměli sex, spali těsně u sebe (kůži na kůži), ale bez líbání a laskání. Pohlavní styk neměli častěji než cirka jednou za pět dnů a zdálo se, že tato společenství vůbec neznají problémy v sexuální oblasti. Ze sexuálních praktik Zápaďanů, které jim připadaly nezralé, si dělali legraci.

Neurotička: Jedna krásná mladá žena měla hrůzu z mužů, ale poté, co se zamilovala do von Urbanova lékařského asistenta, nakonec souhlasila s tím, že si jej vezme za předpokladu, že se s ní nebude pokoušet o sex. Po šesti týdnech spolu konečně strávili první noc, nazí, ale bez jakéhokoli sexuálního kontaktu. Po asi půlhodině společného ležení oba prožili neskutečné blaho a vytržení, které trvalo celou noc.

Nicméně po sedmi hodinách se museli rozdělit, a kdyby se nebyli osprchovali, byli by měli pocit, že se dusí. Až pak spolu mohli nadále blaženě ležet. V průběhu dne se cítili velmi šťastní, uvolnění a vitální. Čtrnáct dnů provozovali tento nebeský druh milování, dokud se nepokusili o běžný sex – a přišli o to. Stejně jako u arabského páru jejich zkušenost zesílilo osprchování, než se spolu uložili.

Von Urbanových šest pravidel dokonalého sexu

Příprava: Den určený k milování by měl být naplněn vzájemnou laskavostí a náklonností. Sexuálnímu aktu by měla předcházet jistá doba věnovaná láskyplné hře s líbáním a mazlením. Partneři by se měli vyhnout dráždění poštěváčku. Ženám, které jsou navyklé na klitoridální orgasmus, by mělo být postupně, během několika týdnů či měsíců pomoženo zaměřit se na vaginální stimulaci.

Komentář: Von Urban se domníval, že stimulace klitorisu zvyšuje napětí a ztěžuje uvolnění celého těla a že pro ženu, která je zvyklá na dráždění poštěváčku, je také těžší dosáhnout hlubokého vaginálního orgasmu. Pro von Urbana nebylo hlavním cílem vyvolat silné vzrušení a rychle dosáhnout orgasmu, ale mít láskyplné, silné, blízké spojení s partnerem. To neznamená, že to musí každý dělat takto. Von Urban prostě věřil tomu, že právě takto je možné dosáhnout nejlepších dlouhodobých výsledků s ohledem na zdraví a vztahy.

Pozice: Partneři by si měli osvojit polohu, která jim během dlouhého styku umožní kompletní uvolnění. Doporučována je pozice nůžek: žena leží na zádech s koleny přitaženými k hrudi, zatímco muž leží na levém boku v pravém úhlu k ní tak, aby se penisem dotýkal jejího poševního vchodu. Pak žena spustí nohy a mužovu pravou nohu si umístí mezi ně. Tímto způsobem skončí její levá noha mezi jeho nohama a její pravé lýtko spočívá na partnerově trupu. Strany lze vyměnit.

Muž umístí špičku penisu do otevřeného vaginálního vchodu. Teď by mělo veškeré líbání a mazlení skončit a oba milenci by se měli soustředit na energetické proudění mezi jejich pohlavními orgány. Nezáleží na tom, zda je penis měkký nebo ztopořený. Po půl hodině a plné výměně sexuální energie se penis obvykle ztopoří a může vstoupit do vaginy, pokud je přirozeně vlhká. Použití oleje se nedoporučuje, jelikož zpomaluje výměnu energie (ale takový problém by u dlouhých spojení neměl vzniknout), a kondomy se nesmí používat (s výjimkou případného dočasného použití v případě ejakulace), protože blokují výměnu bioenergie a vedou ke zvýšenému tělesnému napětí. Tato doporučení jsou pro páry v dlouhodobém vztahu, při náhodných setkáních provozujte bezpečný sex.

Trvání: Poté, co se muž naučí ovládat svou ejakulaci, není už těch třicet minut mimo vaginu vyžadováno. Při dlouhém spojení v trvání jedné až tří hodin zůstává pár z větší části nehybný nebo se pohybuje jen pomalu. Pokud dojde k předčasné ejakulaci, měl by měkký penis zůstat uvnitř, dokud neuplyne minimálně půl hodiny od okamžiku vstupu. Pokud se vyhýbáte nechtěnému otěhotnění, krátce vyndejte penis za účelem ejakulace, vymočení a umytí a pak jej opět spojte s vnitřními pysky.

Soustředění: Během celého pohlavního aktu od přípravy po dokončení by se měli partneři soustředit jeden na druhého a na to, co dělají, být si vědomi pocitů z doteků a proudění energie mezi nimi.

Uvolnění: Zásadní je relaxovat nejen fyzicky tím, že si pár zvolí vhodnou pozici, ale také mentálně a citově. Veškeré starosti, pocity viny nebo zabývání se pracovními či rodinnými problémy brání uvolnění a kompletní výměně bioenergie. Zkuste tyto problémy překonat tím, že se jim budete věnovat jindy, a využívat relaxačních cvičení a meditace k tomu, abyste „vypnuli“, kdykoli chcete. Další problém je, že žena může potlačovat svoji sexuální touhu vlivem předchozího zneužívání nebo zklamání a může podvědomě vzdorovat. To lze obvykle překonat velkou něžností, láskou a trpělivostí z partnerovy strany.

Frekvence: Toto se sice možná odvíjí od touhy partnerů, ale von Urban pozoroval, že se obecně páry po 30minutovém styku s řádnou přípravou spokojují s pětidenním intervalem, po hodinovém s týdenním a po dvouhodinovém s dvoutýdenním. Na dostatečný interval nahlíží jako na důležitý pro plné dobití tělesných baterií bioenergií.

Komentář

Von Urbanova pozorování, jak se zdá, ukazují na to, že jsou nežádoucí účinky konvenčního orgasmického sexu způsobovány hlavně neuvolněnými tělesnými napětími, a nikoli hormonálními změnami per se, ačkoli hormonální změny mohou být důsledkem bioenergetických změn. Zvýšená spokojenost a pocity štěstí po von Urbanově dokonalém sexu jsou pravděpodobně tytéž jako po karezze a nejspíš jsou způsobeny kombinací vytrvale zvýšené hladiny oxytocinu a prohloubené relaxace.

Klidová období trvající pět dnů až dva týdny mezi orgasmickými styky mohou znamenat, že hladina prolaktinu vzrůstá a testosteronový receptor klesá stejně jako po konvenčním orgasmu, ale doba trvání změn závisí na míře, do níž byla neutralizována tělesná napětí. Pokud se objevuje prodloužený pokles nebo fluktuace hladiny dopaminu jako po běžném sexu, může být vyvážena zvýšeným oxytocinem, takže se celkově neprojeví žádný negativní emoční efekt. Můj soukromý názor je, že vysoká hladina oxytocinu pravděpodobně stabilizuje hladinu dopaminu.

Není jasné, zda se po karezze také dostavuje 5-14denní období snížené touhy po sexuálním spojení jako po dokonalém sexu. Někteří autoři, např. Stockhamová, tvrdí, že ano a obhajují dvoutýdenní nebo delší vyčkávací období po praktikách karezzy, avšak některé moderní páry se spojují denně, ale často spolu jen pokojně leží nebo se k sobě v meditativním stavu pro potěchu tulí.

Případné období snížené touhy bude možná s karezzou mnohem méně výrazné a způsobené bude hlavně spokojeností vyvolanou bioenergetickou rovnováhou, a nikoli nějakým nežádoucím hormonálním efektem.

Tvrdím, že u kompletního, z hloubi srdce upřímného milování podle karezzy může být vhodné několikadenní odpočinkové období podobně jako u dokonalého sexu, aby si partneři plně dobili sexuální baterie, ale také, že krátká každodenní spojení pro účely meditace nebo pro pocit blízkosti jsou v pořádku též. Více podrobností o dokonalém sexu najdete zde: http://www.health-science-spirit.com/Sexuality.html.

 

SEX A ZDRAVÍ

Podle psychologických studií i statistik přináší valná většina sexuálních vztahů v dlouhodobém horizontu více utrpení a neštěstí než štěstí. Je zjevné, alespoň tedy mně, že stres ze selhávajících vztahů má zásadní dopad na naše zdraví, emočně i biologicky. I medicína nyní nahlíží na stres jako na skrytý problém, který zhoršuje všechny další nemoci.

Mezi sexuální faktory, které mohou přispívat ke zdravotním problémům, patří nedostatek živin, hormonální a bioenergetická nerovnováha a citový stres. V kterémkoli jednotlivém případě jich může hrát roli hned několik a nebývá snadné je identifikovat.

Nedostatek nutričních látek souvisí hlavně se ztrátou spermatu. Semenná tekutina má vysoký obsah zinku a vyžaduje mnoho vitaminu B6 a omega-3 mastných kyselin, které se nacházejí v rybích olejích a lněném oleji. Jejich nedostatek je velmi rozšířen, zvlášť mezi náctiletými chlapci, u nichž dochází k častým ztrátám semenné tekutiny. Ten samý nedostatek je běžný u schizofrenie, která nejčastěji propuká u náctiletých chlapců. Domnívám se, že je zde kauzální spojení.

Dříve lékaři tvrdili, že nadměrná masturbace může vést k šílenství. Možná měli nakonec pravdu, ačkoli tento názor moderní medicína bez řádného prověření odepisuje jako mýtus. Nedostatek zinku také vede k nedostatečnému vývinu mužských pohlavních orgánů a později v životě ke zvětšování prostaty. Poukazováním na tyto souvislosti nechci vzbuzovat pocit viny kvůli masturbaci, ale upozornit na výživové nedostatky. Orgasmus a schizofrenie jsou navíc také spojeny s vysokými a nestabilními hladinami dopaminu, zatímco při depresi je hladina dopaminu nízká.

Jeden lékařský specialista na artritidu zpozoroval, že se má artritida tendenci horšit, dochází-li k časté ejakulaci. (Arthritis can be Cured – Artritidu lze vyléčit – autor Bernard Aschner, MD, vydáno Arco Publ. N.Y.).

Hormonální nerovnováha, zejména přebytek nebo nedostatek dopaminu, je nejdůležitější faktor přispívající k návykovým druhům chování, jako je narkomanie, kompulzivní chování a gamblerství a také agresivita, násilí a porucha pozornosti (ADD). Na druhé straně oxytocin má na tyto problémy blahodárný vliv. Diskusi na toto téma najdete na internetové adrese http://www.reuniting.info/science/sex_and_addiction.

Hlavní faktor vzrůstu naší hladiny stresu je pravděpodobně neschopnost uvolnění bioenergetické statické energie. Jedním běžným příkladem je sledování vzrušujícího filmu, který nás naprosto vyvede z rovnováhy, a pak odchod do postele za účelem spaní, aniž bychom uvolnili vzniklé napětí. Podobné je to s běžným sexem. Zpočátku se tělo nabíjí stimulací kůže a očekáváním, ale pak dojde jen k malému uvolnění, zvlášť u žen, pokud spojení trvá kratší dobu než 30 minut. Není divu, že se u mnoha žen vyvinou gynekologické problémy, nervové potíže či hysterie (z hystera – děloha), nebo se prostě jen izolují a sexuálně abstinují.

Von Urbanovo řešení pro single nebo jinak frustrované ženy a bioenergetické napětí je výplach pochvy teplou vodou každý druhý večer před spaním. Trvat by měl od deseti do dvaceti minut, žena přitom leží ve vaně. Voda přitéká gumovou hadicí připevněnou k vodovodnímu kohoutku. Je to velmi uklidňující a nemá to přímo vést k orgasmu, ale pomůže to navodit klidný spánek.

Všechny nemoci pohlavních orgánů a potíže s nimi pravděpodobně souvisejí s nezdravými sexuálními praktikami. To se nevztahuje jen na rakovinná onemocnění a infekce pohlavních orgánů, ale i jiných částí těla. Dokonce i růst nádorů a metastáz podněcují stresové hormony. Oxytocin působí proti účinkům stresových hormonů a méně stresu znamená zvýšenou imunitu a rychlejší rekonvalescenci. V nádorech byly dokonce nalezeny oxytocinové receptory. Proto má oxytocin brzdící účinek na rakovinu, zejména na rakovinu prostaty a prsu. Čím více oxytocinu, tím menší růst nádoru lze očekávat.

Dále uvádíme několik tvrzení – vědecké reference k nim můžete najít na    http://www.reuniting.info/science/research:

      časté vzájemné objímání partnerů je spojeno s nižším krevním tlakem a větším množstvím oxytocinu

      doteky a psychická podpora zlepšují zdraví vlivem zvýšené hladiny oxytocinu

      oxytocin výrazně chrání orgány před poškozením způsobeným sepsí

      líbání může mít příznivé účinky u alergií

      oxytocin urychluje hojení ran a zmírňuje bolest

      oxytocin působí proti závislostem a snižuje intenzitu abstinenčních symptomů

      masáž napomáhá detoxikaci od alkoholu, hladina oxytocinu se při masáži zvyšuje

      oxytocin zmírňuje úzkost a stres

      méně oxytocinu vede k větší agresi a menšímu sklonu starat se o ostatní

      oxytocin reguluje buněčnou proliferaci a brání rakovině prsu a prostaty

      oxytocin u samic zvyšuje vnímavost

     oxytocinová nerovnováha může být skrytou příčinou impotence a erektilní dysfunkce

      stav pacientů s autismem a psychiatrickými poruchami se díky oxytocinu zlepšuje

      oxytocin se podílí na učení a paměti

Na tom samém serveru je stejně působivá sbírka referencí k vědeckým pracím prokazujícím zdravotní nevýhodnost orgasmického sexu.

Hypertenze a stres

Jako příklad zdravotního přínosu zdravého sexu zmiňuje von Urban následující případ. Na jedné neuropsychiatrické konferenci prezentoval obtížný případ pacienta trpícího vysokým krevním tlakem, žaludečními vředy a neschopností práce. Pacient se zcela vyléčil během osmi týdnů, kdy praktikoval von Urbanovu metodu dokonalého sexu. Jeden přední odborník pochyboval, že by byla mohla změna sexuálních praktik normalizovat vysoký krevní tlak. Von Urban jej požádal, ať mu pošle svůj nejtěžší a nejbeznadějnější případ. Deset dnů od konzultace s von Urbanem byl pacientův krevní tlak téměř normální.

Bylo by na místě poznamenat, že oproti tomu Wilhelm Reich, který se zastával orgasmického sexu za účelem uvolnění přebytečné bioenergie, zemřel na srdeční příhodu související pravděpodobně s vysokým tlakem a jeho žena trpěla těžkou hypertenzí.

Von Urban též prezentuje případ mladé ženy, jež byla s diagnózou schizofrenie dočasně hospitalizována a léčena elektrošoky. Několik týdnů od změny sexuálních zvyklostí se stala zcela „normální“ a také tak zůstala.

Vezmeme-li v úvahu to obrovské množství hypertenzí, duševních a jiných se stresem souvisejících zdravotních problémů v naší společnosti a to, že von Urban demonstroval efektivitu své metody už před šedesáti lety, nelze očekávat, že se lékařské časopisy či masmédia začnou von Urbanově metodě v dohledné době věnovat.

Nechci zde tvrdit, že sexuální energie je jediný faktor způsobující či léčící diskutované choroby – spíše se obvykle jedná o to, že se několik faktorů spojí, a pokud se jeden z nich změní ze škodlivého v přínosný, může to být dostačující k překonání vzniknuvšího zdravotního problému.

A navíc, většina osob trpících nějakou chronickou nemocí a zejména rakovinou je emočně spíš křehká a velice profituje z důvěrného, láskyplného vztahu, který jim zvyšuje hladinu oxytocinu. Takový vztah působí blahodárně i u nemocí srdce a mentálně-emočních potíží, jako jsou deprese a závislost.

Vysoká hladina testosteronu je negativním faktorem u rakoviny prostaty a vysoká hladina estrogenu u většiny druhů rakoviny prsu. Pokud jsme však zamilovaní (nebo v nás díky zvýšené hladině oxytocinu vzniká pocit lásky), upraví se hladiny pohlavních hormonů tak, že se sobě obě pohlaví náhle více podobají. Muži se stávají méně agresivními, jsou jemnější a duchovnější, zatímco ženy produkují více testosteronu, který je dělá odvážnějšími a vyrovnává přehnanou hladinu estrogenu.

Následky nedostatku mazlení

Anorexia nervosa vzniká hlavně u náctiletých dívek. To ihned asociuje spojitost se sexualitou. Zaujalo mě, když jsem si přečetl, že součástí jedné z nejúspěšnějších metod léčby je, krom jiných opatření, i nošení teplé vesty, která pacientce poskytuje pocit tepla a ochrany. To mi připomíná jeden experiment s opicemi. Mláďata při něm byla hned po narození oddělena od matek a umístěna do klecí se dvěma různými „náhradními matkami“. Jedna z nich byla drátěná konstrukce obsahující láhev s mlékem a dudlíkem. Ve druhém případě byla konstrukce potažena froté tkaninou a zevnitř ji prohřívala žárovka. Opičky za náhradní „matku“ považovaly tu látkovou, a když ji výzkumníci dočasně odstranili, byly ve stresu. Konstrukci s lahví považovali jen za krmítko.

Ze všech těchto mláďat vyrostli citově narušení jedinci s poruchami chování. V dospělosti navíc nebyli schopni úspěšného pohlavního aktu. Dotek byl pro ně emočně důležitější než jídlo. To se přesně děje v případě anorexie. Z toho je snadné dovodit si, že nejléčivější metoda určená těmto i jiným teenagerům s emocionálními problémy by spočívala v delším kontaktu kůže na kůži v bezpečném prostředí, což by vedlo ke zvýšení jejich hladiny oxytocinu. Mělo by se jednat o láskyplný nesexuální kontakt s příslušníkem opačného pohlaví, což by fungovalo jako bioenergetická vzpruha.

Pro lidské kojence, kteří vyrůstali v církevních nebo vládních institucích, kde neměli ani „matku“ z drátů potažených tkaninou, to bylo často ještě horší. Jedna z nejhorších věcí pro malé dítě je pocit, že není chtěné, obzvlášť pokud vnímá nepřátelství ze strany jednoho nebo obou rodičů. Těžké narození, kde přijdou ke slovu kleště a oslňující světlo, je traumatické, což platí i pro narození chirurgickou cestou a pro negativní přístup osob přítomných při porodu. Ještě horší je dlouhodobé oddělení dítěte od matky, k němuž v některých nemocnicích dochází. To všechno vede k tvorbě stresových hormonů. Přitom kojenec potřebuje víc než cokoli jiného stálý kontakt s matkou nebo její přijatelnou náhražkou, v jehož důsledku v dětském tělíčku vzniká zklidňující, blahodárný oxytocin.

V současnosti rapidně roste četnost případů sebepoškozování, což se údajně týká až 20% teenagerů. U dívek je tento podíl ještě vyšší. Zatímco náctiletí chlapci mají sklony uvolňovat své vnitřní napětí prostřednictvím agrese obrácené vně, kdy ubližují ostatním, dívky mají tendenci ubližovat samy sobě. Přiznala se k tomu i princezna Diana. Ono to vlastně není nic nového. Zprávy o takovém chování byly zaznamenávány i v minulých staletích a tisíciletích. V 19. století si dívky zabodávaly do kůže jehly. Tehdejší medicína je označovala jako „jehlové dívky“ („needle girls“). V současné době je módnější řezání břitvou.

Jako důvod, proč takové věci dělají, dívky uvádějí nesnesitelné emocionální napětí. Sebepoškozování jim poskytuje silnou úlevu od stresu a některé z nich říkají, že je udržuje naživu, aby nespáchaly sebevraždu. Toto napětí se objevuje spolu s pubertou a k jejímu konci polevuje. Sebepoškozování má také souvislost s poruchami přijímání stravy a velmi rozšířené je v detenčních ústavech a v klášterech.

Nyní můžeme na toto chování pohlédnout z perspektivy von Urbanova modelu bioenergetického napětí pokožky. Při bolesti je bioenergie uvolněna spolu s pocitovou energií a toto uvolnění vyvolané bolestí je právě to, co tyto dívky podle jejich slov udržuje ve stavu příčetnosti. Pozorovat lze i opak, kdy je bolest z různých známých i neznámých příčin zmírňována prostřednictvím vhodného doteku pokožky.

Samozřejmě se zde nabízí to samé řešení zmíněné výše v případě anorexie, mentálních problémů a hypertenze: dlouhý kontakt kůže na kůži s příslušníkem opačného pohlaví v bezpečném prostředí. Lze například zvolit nějakou konkrétní dobu v týdnu, kdy se spolu setká celá rodina a její členové se vzájemně budou jemně masírovat, obzvlášť v oblasti zad, ramen a chodidel. Také držení za ruku poskytuje možnost správné výměny energií, zejména pokud mužova pravá ruka drží ženinu levou ruku.

Snižování stresu a napětí

Bioenergetické statické a emocionálně-energetické bloky nejspíš hrají zásadní roli nejen u vysokého tlaku, duševních problémů a jiných zdravotních potíží souvisejících se stresem, ale i u současné epidemie problémů s kyčlemi, koleny a bedry a u nárůstu případů křečí nohou a gynekologických a jiných potíží v pánevní oblasti, vč. impotence a frigidity.

Přetrvávající bioenergetické statické a související emocionální bloky vyvolávají napětí ve svalech, které způsobuje dlouhodobé horší zásobování krví, lymfou a nervy v těchto oblastech, což ve svém důsledku vede k tomu, že jsou tato místa náchylná k infekcím, artritidě a jiným druhům fyzického chátrání.

Podle von Urbanových zjištění a podle zkušeností párů praktikujících Karezzu spočívá nejsnazší způsob redukce takového přetrvávajícího napětí v dlouhém, klidném kožním a případně sexuálním kontaktu s partnerem opačného pohlaví, na který lze nahlížet jako na delší relaxaci či meditaci. Povrchová napětí lze eliminovat při jediném sezení, ale napětí hlubších svalů bývá vyvoláno celoživotní sexuální frustrací, a proto může vyžadovat opakované společné ležení za použití řízené imaginace a příjemných pocitů, které pomalu rozpustí odpovídající bloky.

Z citově deprivovaných dětí vyrůstají dospělí s antisociálními nebo asociálními sklony. To se na jedné straně projevuje jako násilnické, kriminální a destruktivní chování a na straně druhé jako stydlivost, nedostatek sebedůvěry, sebedestruktivní chování a deprese.

Naše sexuální problémy často vznikají hned po narození, pokud nás krmili z láhve, místo abychom se těšili krmení z matčina prsu, nebo hůř, pokud nás na delší dobu oddělili od matky. Později pak vzniká problém navázat citové pouto s partnerem. Dokonce i pokud je výchova poměrně v pořádku, vede naše vyvíjející se sexualita při dospívání v naší společnosti ke vzniku obrovského napětí a stresu a většina dospělých v různé míře trpí emočními a zdravotními problémy zapříčiněnými naší obecnou ignorancí ve věci dosahování rovnováhy sexuální energie.

Srovnejme naši západní výchovu s výchovou, kterou podle von Urbanova popisu praktikují některá pokročilejší domorodá společenství. Von Urban píše: „Melanésané si jsou jistí, že děti, jejichž sexuální impulsy nejsou správně rozvíjeny, se nikdy nestanou experty v lásce.“ Pohlavní výchovu považují za nejdůležitější aspekt budoucího štěstí v lásce jejich dětí. Podporují děti v tom, aby si všímaly svých sexuálních pocitů. V domorodých společnostech se mezi dětmi a dospělými odehrává mnoho doteků, laskání a přímého kožního kontaktu.

Náčelník jednoho afrického kmene vyjádřil před jedním z časných evropských průzkumníků tohoto území svůj úžas nad tím, že Zápaďané neposkytují sexuální výcvik svým dětem. Byl přesvědčen, že se jedná o důležitější výchovu, než je kterákoli jiná, neboť pohlavní vývoj nejen že jednotlivci poskytuje blaho, ale také harmonický rodinný a kmenový život.

Také je to prý tak, že „v některých kmenech střední Afriky masturbaci vyučují starší příslušníci opačného pohlaví“, a pro ztišení sexuálního napětí „staré ženy poklidně pokládají ruce na varlata malých chlapců a staří muži na vulvy malých dívek a takto je nějakou dobu drží.“ Profesor Malinowsky poznamenal, že takové praktiky byly uspokojivější než masturbace. Proč? Protože masturbace sice poskytuje lokální uvolnění, ale zvyšuje celkové tělesné napětí, které však dokáže snížit kontakt s kůží příslušníka opačného pohlaví. Proto by byl pravděpodobně delší nesexuální kožní kontakt mezi chlapci a dívkami nebo dítětem a rodičem opačného pohlaví dobrou metodou, jak zmírňovat dětskou hyperaktivitu, nedostatek pozornosti, stydlivost, autismus, sklony k násilí, k sebepoškozování a související problémy.

Podle popisů Malinowského se zdá, že v domorodých společenstvích úplně absentují sexuální problémy a zdravotní obtíže související se stresem. V naší společnosti je dětská sexualita tak špatně vedena, že k běžným důsledkům v dospělosti patří sexuální násilí, znásilňování a různé formy pohlavních zábran, frustrace a zneužívání, citové problémy, duševní onemocnění a jiné se stresem související obtíže. To dokazuje, že z domorodých praktik se můžeme mnoho naučit.

Jelikož mohly tyto domorodé národy pozorovat všemožné typy láskyplné pohlavní činnosti, neprobouzela se u nich nezdravá fascinace ani obsese, jak je to normální v naší společnosti. Následně jim bylo neznámé zneužívání dětí, znásilnění a další formy násilí. Pohlavní aktivita pro ně byla tak přirozená jako pro nás jídlo. Není pochyb o tom, že kdyby bylo jídlo považováno za „nečisté“ a vztahovaly se na ně podobné restrikce jako na sexualitu a druzí lidé včetně dětí by neměli dovoleno vidět nás při jídle, trpěla by většina z nás neurózami souvisejícími s jídlem.

Podle Malinowského nemusí taková přirozená domorodá sexuální výchova nutně vést k předčasným otěhotněním. Správně učená Karezza by nejen vedla ke společnosti zdravější na všech úrovních, ale také by dokázala udržet v mezích neudržitelné přelidnění naší planety.

To, co mnoha singles a zejména ženám chybí ještě víc než sex, jsou doteky a objetí. Někteří se pokoušejí ukojit tuto potřebu pravidelnými masážemi. Nicméně existuje jednodušší řešení, vytváření místních „objímacích klubů“. Zkuste se o tom tu a tam opatrně zmínit a uvidíte, jaký zájem o objímání mezi lidmi je. Můžete také zkusit vytvářet terapeutické skupiny, v nichž bude objímání praktikováno spolu s dalšími léčebnými metodami.

SEX A OMLAZENÍ

Informace o posvátných sexuálních praktikách zahrnují i náznaky, že tyto postupy poskytují možnosti omlazení a prodloužení života. Některé z nich, například dlouhověkost lidí žijících v harmonických vztazích a delší život pečujících rodičů/ prarodičů mohou být zapříčiněny neustále zvýšenou hladinou oxytocinu. Existují však i staré praktiky, obzvlášť ty založené na taoismu, které cíleně využívají sexuální energie s cílem omlazovat a prodlužovat zúčastněným věk. Také informace channelované Edgarem Caycem ukazují, že můžeme dosáhnout dokonalé regenerace (perfektního fungování endokrinního systému), pokud pečlivě očistíme svá reprodukční centra.

Ve třicátých letech napsal Peter Kelder svou teď už proslulou publikaci Oko zjevení (Eye of Revelation), obsahující pět rituálů omlazení, neboli známých Pět Tibeťanů. Tisíce, možná miliony lidí tyto cviky důsledně provádějí každý den, aniž by všichni tito lidé provozovali ten, na kterém opravdu záleží a který spočívá ve vedení energie páteřním kanálem vzhůru. To proto, že Kelderovy instrukce ohledně šestého cviku byly poněkud mlhavé.

Tento rituál se praktikuje pouze ve stavu pohlavního vzrušení. Člověk musí stát, ohnout se s rukama na kolenou a vytlačit z plic všechen vzduch. Pak se narovnejte a s rukama v bok vytlačte ramena vzhůru. Vtáhněte žaludek dovnitř a vzhůru a vydržte v této pozici tak dlouho, jak to bude možné. Poté mohutně vdechněte nosem a ihned vydechněte ústy. Teď už můžete nechat ruce volně viset podél boků; hluboce dýchejte nosem nebo ústy. Pokud budete stále vzrušení, můžete postup opakovat tak často, jak bude nutné.

Kelder ovšem nepsal o tom, jak dosáhnout pohlavního vzrušení, jež vytváří sexuální energii, kterou pak lze táhnout nahoru a rozdělovat po těle. Podrobnější a přesnější instrukce jsou teď k dispozici díky spolupráci Mantaka Chia s Michaelem Winnem, z níž vznikla série „Knih o léčivém tao“ (Healing Tao Books).

Knihy o léčivém tao

Mantak Chia byl Číňan, který se učil u různých taoistických mistrů, než před třiceti lety přicestoval do New Yorku. Podle všeho to byl první moderní taoistický mistr, který otevřeně vyučoval dříve tajné taoistické metody využívání sexuální energie pro omlazování, dlouhověkost a duchovní rozvoj.

Tento systém využívá sexuální energie jakožto primárního paliva, jež je duchovní praxí zušlechťováno. Místo uvolnění této energie v podobě orgasmu ji praktikující vedou vzhůru páteřním kanálem a pak po čemsi, co se označuje jako „mikrokosmická orbita“. Takto zůstává energie stále v organismu, který léčí a omlazuje, a její přebytky jsou uchovávány v oblasti za pupkem.

Nejprve se budete učit dvě základní dovednosti, spočívající ve vyhýbání se orgasmu a cirkulaci energie po mikrokosmické orbitě. Zpočátku je vhodné praktikovat sám, při sebeuspokojování. Tomu se říká „samostatná kultivace“ (single cultivation). Zastavíte se těsně před orgasmem a pomocí kontroly dechu a řízené imaginace povedete energii vzhůru. Chia tomu u mužů říká Velký tah (Big Draw) a u žen Orgasmický vzestupný tah. Když se toto naučíte, je dobré začít s „párovou kultivací“ s partnerem opačného pohlaví, při které už probíhá výměna mužské a ženské sexuální energie.

Při dostatečné pokročilosti lze rozkoš získávat při opakovaných hlubokých orgasmech po dlouhých milováních a s opakovanými vzestupnými tahy energie. Je možné pokračovat v praktikování sám nebo s partnerem toho samého pohlaví, ale pak může být nezbytné využívat dalších metod přitahování chybějících energií opačného pohlaví.

K důležitým knihám od Mantaka Chia patří Taoist Secrets of Love: Cultivating Male Sexual Energy (přeloženo do češtiny), Healing Love: Cultivating Female Sexual Energy (přeloženo do češtiny), Awaken Healing Light of the Tao (Probuďte v sobě léčivé světlo taa, v orig. vyšlo v r. 1993), The Multi-Orgasmic Man (Multiorgasmický muž, v orig. vyšlo v r. 1996) a The Multi-Orgasmic Couple (Multiorgasmický pár, v orig. vyšlo v r. 2000). Nadto existuje celosvětová síť certifikovaných taoistických učitelů, viz www.universal-tao.com.

Cirkulace energie

Mikrokosmickou orbitu podle všeho přede dvěma tisíci let vymysleli taoisté jako praktiku, jejímž účelem mělo být omlazení mozku a z níž se později vyvinul jistý duchovní postup. Kromě jejího využívání při aktivované sexuální energii můžete orbitu praktikovat tím, že budete při meditaci shromažďovat energii, představovat si, jak do vás korunní čakrou na temeni vstupuje energie, nebo zhušťovat energii dechu.

Abyste se mohli naučit cirkulovat energii, potřebujete základní pochopení systému čaker. To je sedm velkých a energetických vírů a četné menší; po těle se díky nim šíří bioenergie. Až získáte dobrý pocit z energie buď vdechováním do dutiny břišní, nebo aktivací sexuální energie, představíte si, jak tento pocit sestupuje k hrázi a pak do základny páteře.

Pak si představíte, jak se vám v kostrči otevírá jakýsi ventil, a s každým nádechem pozvednete energii výše po páteři. Při výdechu ji budete držet na místě. Představte si, že je vaše páteř rovná, dutá trubka, skrz niž proudí energie vzhůru a vzhůru, až dosáhne temene. Posilte ji energií vstupující do temene a postupně ji veďte do středu čela, do hrdla, do středu hrudní kosti, do žaludku a nakonec ji uchovejte za pupkem jako energetickou kouli.

Při svádění energie dolů pomáhá dotýkat se patra špičkou jazyka. Až to bude třeba, bude možné energii jasným záměrem reaktivovat a využít ji k léčení sebe nebo jiných tím, že ji svou myslí povedete tam, kde budete chtít mít. Lze ji používat i k úkolům náročným na energii. Je to ostatně tatáž energie, kterou využívají a zušlechťují mistři bojových umění.

Až se naučíte snadno pociťovat energetický oběh a vnímat různá centra na jeho cestě, budete moci využívat zkrácenou formu cvičení k rychlému dobití energie a vycentrování. Představte si, jak vám energie vstupuje do temene a rychle seskakuje z jednoho centra do druhého, až skončí v základně páteře. Při veškeré této práci s energií si představujte a pociťujte, jak se vám energie pohybuje pod kůží.

Místo Velkých tahů ve chvílích, kdy jste těsně před orgasmem, můžete vytrvale vytahovat sexuální energii při „Pomalém tahu“, zejména při dlouhých milováních, například při karezze. To se dělá tak, že se částí mysli soustředíte do oblasti Třetího oka mezi obočí, nejlépe stočením zavřených očí vzhůru a dovnitř, jako byste se na tento bod dívali. Pak si s každým pomalým vdechem představíte, jak se vám až nahoru po páteři pohybuje sexuální energie, zatímco během pomalých výdechů ji necháte spadnout po přední části těla zpět do pohlavních orgánů. Nezapomínejte přitom držet jazyk proti patru.

Pokud vám to zní příliš obtížně, začněte prostě tím, že se budete soustředit na Třetí oko a přitom cítit lásku, jak vám vyzařuje ze srdce. Pomalý tah je vhodný také v meditativních stavech za jemného sebeuspokojování či bez něj nebo při ranních erekcích nebo v jiných stavech mírného vzrušení. Více podrobností najdete na www.health-science-spirit.com/bioenergies.html.

 

Posilování sexuální energie

Síla naší sexuální energie přímo souvisí s naší celkovou vitalitou či životní energií. Proto platí, že pokud je naše celková vitalita nízká, pak nemáme dostatek sexuální energie, který bychom mohli nechat obíhat po mikrokosmické orbitě. Navíc může při častém vytahování energie vzhůru zpočátku docházet k tomu, že si ztenčíme zásoby dostupné sexuální energie. Kromě uchovávání energie pomocí neorgasmického styku existuje i mnoho dalších technik, které tyto energie posilují.

Jedna z nich je tzv. vnitřní úsměv. Nejjednodušší podoba této metody spočívá v tom, že se usmíváme na lidi, které potkáváme, na strom, na květinu, na mrak nebo celkově na krajinu. Při cílenějším cvičení zavřeme oči, zaměříme se na bod Třetího oka, jenž se nachází mezi obočími a usmějeme se postupně na každý důležitý orgán a žlázu našeho těla.

Další důležitá metoda spočívá v koncentrování dechové energie. To lze provozovat s každým orgánem, jenž potřebuje léčit, ale za naším účelem vdechujeme do pohlavních orgánů. Hluboce vdechněte do břicha a během pomalého výdechu si představujte, jak se vdechnutá bioenergie stlačuje do varlat či vaječníků.

Vzhledem k desetiletím sexuálních tenzí má většina z nás dlouhodobě ztuhlé a oslabené svaly mezi vrcholem pánve a koleny. Jsou jako stará baterie, která neudrží mnoho napětí. Ke zjemnění jejich staženého jádra používejte masáž, třes, relaxační cvičení a řízenou imaginaci.

Provozujte i cviky na dno pánevní. Vedle rytmického stahování a uvolňování celého pánevního dna tlačte vpřed a stahujte konkrétně jeho přední část. U mužů se to projevuje impulsy mířícími do penisu, ženy mohou rytmicky stahovat poševní vchod. Tento tlak vpřed se používá k prevenci ztráty energie, když se blížíme orgasmu. Stahování v oblasti konečníku a kostrče naproti tomu pomáhá vést energii po páteři.

K dalším běžným technikám patří taj-či a čchi-kung. Při těchto praktikách si představujeme a cítíme, jak do svého těla stahujeme energii z okolního prostředí. Chůze naboso na trávě či vlhké hlíně nebo plavání v moři zesiluje naši auru a čistí ji. Severní pól magnetu má stejně jako pravá ruka energii, která odpovídá jangu neboli mužské sexuální energii, zatímco energie jižního pólu magnetu či levé dlaně je podobná jinu neboli ženské sexuální energii. V taoistické filozofii jsou nebeské/duchovní energie sestupující temenem hlavy mužské/jang, zatímco zemské energie jsou ženské/jin. Obecně jsou ženské energie konejšivé a uklidňující a mužské energie stimulující a aktivující.

Strava pro sex

Nemůžeme mít silnou sexuální energii, když jsme podvyživení. Naše životní síla, z níž vytváříme sexuální energii, je podobná bioenergii čerstvého, tepelně neupraveného jídla. Proto má syrová strava mnohem silnější revitalizující efekt než vařená strava.

Součástí semenné tekutiny jsou velmi kvalitní bílkoviny a strava bohatá na bílkoviny je sexuálně stimulující. V naší kultuře se preferuje maso, zatímco v Orientu se ke zlepšení sexuálního výkonu používá cizrna. Nejlepší pověst mají žloutky ze syrových oplodněných vajec od slepic z chovu s volným výběhem. Nacházejí se v nich sloučeniny síry, které ve velkém množství najdeme i v semeni. Ještě efektivnější než žloutky je syrové mleté maso.

Semenná tekutina má také vysoký obsah zinku a vyžaduje mnoho vitaminu B6 a omega-3 mastných kyselin, které najdeme v rybích olejích a ve lněném semínku. Rybí oleje jsou zapotřebí i k přirozené lubrikaci vaginy.

Tělo si vytváří z aminokyseliny argininu oxid dusnatý, který představuje pro cévy a penis signál k uvolnění. To je nutné k tomu, aby se penis mohl naplnit krví a aby mohlo dojít k erekci. K uvolnění pomáhají i hořčíkové doplňky. Naproti tomu stres a emocionální napětí brání přirozenému uvolnění a tím i erekci.

Ke zlepšení různých sexuálních funkcí se tradičně používaly rozličné byliny a alkaloidy. Funkci endokrinního systému celkově a pohlavních hormonů zejména podporuje maca (botanický název Lepidium meyenii). Zdá se, že maca je ještě účinnější než smldinec chlupatý (Wild Yam) a pomáhá zvlášť při sexuálních problémech souvisejících s věkem. Ke zlepšení sexuálních funkcí se často používá i kotvičník zemní (tribulus terrestris).

 

Sex a spiritualita

Sexualita má v mnoha směrech úzký vztah ke spiritualitě. Ve svých negativních aspektech, jako jsou chtíč, sexuální excesy, úchylky a znásilnění, se zdá být protipólem spirituality a v tomto světle na ni také nahlíží křesťanská tradice. Nicméně pozitivní aspekty sexuality mohou otevírat naše srdce lásce a umožňovat nám zkušenosti podobné meditativním stavům a mystické blaženosti, což může probíhat při orgasmu a jeho doznívání nebo místo něj. Se sexuální energií lze pracovat méně zjevnými způsoby, kdy energie vedeme vzhůru a rozvíjíme svá energetická centra (systém čaker) a vyšší energetické tělo. Podle esoterických a jógových cvičení je toto vše součást našeho duchovního vývoje.

Základní myšlenka celibátu kněží, jeptišek a mnichů spočívá ve zduchovnění sexuálních energií prostřednictvím meditace, rituálů a dalších obřadních praktik. Obecně jsou k tomu zapotřebí vědomá cvičení, např. v józe, ale křesťanští mystikové své energie transformovali, aniž by si to uvědomovali – pomocí intenzivní náboženské oddanosti. Jestliže osoby žijící v celibátu tvrdě bojují, aby potlačovaly svou sexualitou, špatně chápou hlubší příčinu sexuální abstinence a blokují si duchovní vývoj na této úrovni. Pokud náboženská praxe nevede k transmutaci sexuálních energií, je mnohem lepší najít si nějaký přirozený ventil. Potlačování vždycky vede k problémům.

Existují stovky různých tantrických, taoistických, jógových a meditačních technik, které transformují sexuální energii na kundaliní neboli na duchovní energii. Sexuální energie je hustší část naší obecné životní síly a lze ji osvobodit a ve formě energie kundaliní vést vzhůru. Jejím nejvyšším účelem je usnadňovat duchovní růst rozvíjením systému čaker a energetického těla.

Co je to spiritualita?

V tomto kontextu pro mne spiritualita znamená snahu urychlit vývoj našeho vědomí, což se pak projeví na funkcích energetického těla a ve formování vyššího energetického těla (těla z vyšší energie). Další fázi duchovní evoluce lidstva vidím jako společnost založenou na spolupráci, lásce a soucitu. V určitém směru je to ideál všech náboženství, který nejvíce zdůrazňuje buddhismus a křesťanství. Láska a soucit jsou projevy otevřeného srdečního centra. Proto je praktikování Karezzy v této době obzvlášť důležité.

Tantrické, taoistické a jógové metody zacházejí ještě dál, rozvíjejí totiž celý systém čaker a vyšší energetické tělo, kterému taoisté říkají nesmrtelné tělo a které nejspíš odpovídá světelnému tělu filozofie New Age. Nicméně kromě dosahování dočasných stavů blaženosti a paranormálního dění je podle všeho jen málo lidí v tomto směru úspěšných a takzvané mozkové či duchovní orgasmy mohou nakonec přece jen stále souviset hlavně s dopaminovou aktivitou.

Tantra a kundaliní jóga

Obojí vychází z hinduistické tradice a obojí má za cíl vést sexuální energii vzhůru, tantra při ritualizovaném kontaktu ženy a muže a kundaliní jóga při čistě individuálním cvičení; obě metody také zahrnují zadržování semene. Jako odměna se může dostavit mozkový orgasmus a různé blažené stavy. Tradičně se tantra používala jako metoda umožňující mužům dosahovat osvícení, zatímco ženy byly využívány pouze jako nástroje, ačkoli byly rituálně uctívány jako bohyně. To se v moderním praktikování tantry změnilo, ženy jsou při ní zcela rovnocennými protějšky mužů.

Hlavní problém těchto metod vidím v tom, že pro energetické proudění fungují jako jednosměrky, vedoucí od základny páteře vzhůru. To často vede k disharmonickému rozvoji, jelikož dochází k nadměrné stimulaci center hlavy na úkor centra srdečního. Nadto může mít vyvádění příliš velkého množství sexuální energie vzhůru za následek vyčerpání celkové vitality. Také na mne nedělají velký dojem schopnosti omlazování, kterými prý praktikanti těchto systémů disponují.

U začátečníků s těmito metodami pravděpodobně není žádný problém, ale různá zjištění ukazují na to, že trvalá nadměrná stimulace mozku může vést ke vzniku problémů. Zdá se, že to ve zvýšené míře berou na vědomí provozovatelé moderní tantry, kteří teď ke svým postupům přidali i Mikrokosmickou orbitu. Zajímavý obecný přehled scény moderní tantry, kundaliní a tao sepsal pod názvem Výprava za duchovním orgasmem (The Quest for Spiritual Orgasm) Michael Winn (http://www.healingtaobritain.com/p67magazinequestforspiritualorgasm.htm).

Osvícení se skrývá ve vagině

Možná si myslíte, že prohlášení „osvícení se skrývá ve vagině“ je drzé a provokativní, ale on je to jeden z autentických Buddhových výroků a před námi leží problém, jak mu porozumět a jak ho vykládat. Zdá se, jako by obracel naše obvyklé chápání osvícení vzhůru nohama.

Ta věta v sanskrtu přesně zní „Buddhatvam Yosityonisamasritam”, což lze přeložit jako „osvícení je v ženském pohlavním orgánu (orgánech).“ Ten samý názor vyjadřují různé posvátné tantrické texty. Zdá se, že se v některých tibetských buddhistických sektách odehrávalo množství sexuální aktivity za účasti ženských společnic. Na druhé straně západní buddhisté zřejmě nevědí, co si s tímto prohlášením počít, a proto je víceméně ignorují, ačkoli vím o jednom západním buddhistovi v Thajsku, který si je vykládá tak, že cestou k osvícení je hromada opojného orgasmického sexu. Ale ono existuje i jiné buddhistické rčení, které říká, že orgasmy zabíjejí vnitřního buddhu.

Mé chápání prvního uvedeného výroku je takové, že Buddha mluví o ženské sexuální energii, kterou mnich potřebuje, aby se stal androgynním – ve smyslu, že se v jednotlivci dostanou mužská a ženská sexuální energie do rovnováhy. Toho lze dosáhnout pomocí duálního rozvíjení, jako je tomu v tantře nebo obecně za účasti ženy-partnerky, nebo pomocí individuální práce spočívající v energetické meditaci. Je to vlastně ten samý proces, který najdeme v taoistických praktikách a v gnostických evangeliích. Nemá to nic společného s chirurgickou či hormonální změnou pohlaví. Druhý výrok znamená prostě to, že pokud budeme svou sexuální energií plýtvat na orgasmy, na osvícení nám jí dost nezbude.

V osmém století dosáhla Ješe Cchogjä, ženský protipól Buddhy, osvícení díky praktikování tantry s mužským partnerem. Prohlásila, že ženy musejí své sexuální energie kontrolovat, stejně jako muži musejí ovládat ejakulaci, mají-li rozvíjet své duchovní osvícení.

„Jestliže sexuální energie uniká, Buddha, neměnné světlo, je zabíjen… proto jsem silně vtáhla ‚lásku‘ do nádoby mého břicha, vytahovala jsem ji vzhůru základní energií životní síly a stále jsem si udržovala vzpomínku na rozkoš nezkalenou chtíčem, oprošťovala jsem se od samádhí vytvářeného myslí, a přesto jsem nesklouzla k netečnosti. Tehdy jsem prožila vzestup Vědomí.“

Tato pasáž s nádhernou jednoduchostí popisuje proces taoistické vnitřní alchymie: vyvolat pocit pohlavní rozkoše, stáhnout ho z pohlavních orgánů do břicha, zesilovat ho bdělou pozorností a současně vést pocit meditativní blaženosti z hlavy do břicha. Tok energie pak následuje pocity. V břiše se nebeská neboli mužská energie setkává (kopuluje) se ženskou zemskou energií z pohlavních (základních/nejnižších) center.

Konečným cílem taoistického rozvíjení energie je utvoření nesmrtelného těla. To není fyzické tělo, ale tělo z vyšší energie, světelné tělo. Spojením mužské a ženské sexuální energie se praktikující stává androgynním. K tomu zpočátku dochází v oblasti za pupkem, kde se hromadí konvertovaná sexuální energie, která se tam dostala praktikováním Mikrokosmické orbity nebo nějaké podobné metody.

Naše základní mužské/ženské póly se nacházejí na obou koncích páteře. Je to jako energetická osa, která vede mezi dvěma rotujícími víry. Sekundární dělení na mužskou/ženskou část těla se týká levé a pravé poloviny těla. Vnitřní alchymie neboli vnitřní kopulace těchto pólů vede ke vzniku božského dítěte, nesmrtelného světelného těla. Máme-li uspět, potřebujeme nejen silný sexuální pól, ale i silný korunní (nebeský) pól, utvářený pravidelnou meditací a duchovním přístupem.

Lao-c‘ líčil nesmrtelné světelné tělo takhle: je si samo sebe vědomé, ale nemá ego; je schopné obývat biologické tělo, ale nelpí na něm a řídí je moudrost, nikoli emoce. Toto celistvé a čisté tělo nikdy neumírá.

Svátost svatební komnaty

Podobný obrázek nám předkládají gnostická evangelia. Tato evangelia sepsaná Ježíšovými učedníky se dočkala ze strany oficiální křesťanské zavržení, protože z nich vyplývá, že Ježíš měl pro své učedníky vyhrazeno tajné, speciální učení. Toto učení bylo podle všeho základem židovského křesťanství pod vedením  Jakuba Spravedlivého, ale při zničení Jeruzaléma Římany bylo ztraceno. Západní křesťanství se zakládá na doktrínách sv. Pavla, který však Ježíše osobně neznal, a tak se u něj nemohl osobně učit. Většina velkých duchovních učitelů měla pokročilá učení vyhrazena pro ty žáky, kteří je mohli pochopit. V Tomášově evangeliu se píše:

(22) „Až ze dvou učiníš jedno a až učiníš vnitřní stejné jako vnější a vnější stejné jako vnitřní a svrchní stejné jako spodní, a až učiníš z mužského a ženského jediné, takže mužské nebude mužské ani ženské nebude ženské… pak vstoupíš (do království).“

To v základě znamená, že abychom vstoupili do království božího, musíme se stát androgyny. Není prakticky žádná pravděpodobnost, že by široká veřejnost pochopila něco takového. Zamyslete se také nad tímto úryvkem:

(114) Šimon Petr mu řekl: „Ať Marie odejde, neboť ženy nejsou hodny (věčného) života.“ Ježíš řekl: „Já sám ji povedu k tomu, aby se stala mužem, a ona se také bude moci stát živoucím duchem, podobným vám mužům. Neboť každá žena, která se učiní mužem, vstoupí do království nebeského.“

I to se vztahuje k androgynii. Prostředkem k dosažení tohoto stavu je svátost svatební komnaty, zmiňovaná v různých gnostických evangeliích. Ježíš učil různé svátosti. Ve Filipově evangeliu se píše, že se jednalo o svatý křest, o svatější vykoupení a „nejsvětější z nejsvětějších“, svátost svatební komnaty, při níž v sobě účastníci „rozzářili světlo“ nebo „křižmo“ a vrátili se k jednotě. Androgynie je i klíčovou součástí jiných náboženství. Taoistická, hinduistická a buddhistická božstva jsou často umělecky vyobrazována jako zčásti mužská a zčásti ženská.

Žádné přímé popisy svátosti svatební komnaty nejsou k dispozici; vše je oděno do sexuální symboliky. Z takto naznačených líčení vyplývá, že se praktikovalo posvátné spojení ženy a muže bez orgasmu, jež bylo popisováno i jako čisté objetí nebo neposkvrněný styk. Možná se přitom používaly obě metody, které využívá taoismus a tantra. Duální (společná) kultivace se zdá být při harmonizování mužské a ženské energie mnohem snazší. Nicméně najdeme i jeden popis, který odkazuje k možnosti samostatné kultivace sexuální energie:

Epifanius se zmiňuje o gnostickém spise nazvaném „Velké otázky Mariiny“, kde Ježíš předává Marii z Magdaly zjevení, jehož se mu dostalo na hoře. Podle tohoto zjevení vyrostla Ježíšovi z boku žena, podobně jako byla podle knihy Genesis v ráji stvořena Eva. Ježíš se s ní pohlavně spojil a pak spolkl své vlastní semeno. (novusordoseclorum-oai.org/documents/magdalene.htm)

Tento příběh je zajímavý, jelikož nejen mýtická Eva byla takto stvořena z původně androgynního Adama, s nímž pak zalidnila svět – také v hinduistické mytologii získal Šiva svoji ženskou společnici podobným způsobem a pak spolu souložili, a stvořili tak svět. Všechny tyto příběhy vyprávějí o oddělení mužského a ženského prvku v božském androgynovi, přičemž následné pohlavní spojení obou částí vede ke vzniku světelného těla, lidstva nebo světa.

Je jasné, že líčení tajných učení, jako jsou ta výše zmíněná, jsou vždy zamaskována tak, aby jejich pravému významu rozuměli jen zasvěcenci. Na základě toho, co víme, můžeme předpokládat, že Ježíš Marii ukázal, jak zaměřit sexuální energii do mužského a ženského pólu a pak tyto polarizované energie spojit, aby vzniklo tělo z vyšší energie. Spolknutí semene mohlo symbolizovat zadržení spermatu, absenci ejakulace. Nicméně se zdá, že ve starověkých náboženstvích včetně gnosticismu a možná i raného křesťanství existovala dlouhá tradice polykání vlastního semene pro rituální účely. Říká se tomu semenatofágie a více informací najdete tady: http://sacredsemen.com/.

A zde je závěrečná citace z Evangelia podle Filipa: „Stane-li se někdo synem svatební komnaty, obdrží světlo. Neobdrží-li je tam, nebude je schopen obdržet ani na jiném místě. Ten, kdo to světlo obdrží, nebude viděn ani nebude moci být zadržován. A nikdo nebude moci takového člověka mučit, dokonce i v době, kdy bude stále dlít na tomto světě.“

Podle gnostických evangelií bylo hlavním Ježíšovým cílem učit lidi získat věčný život tím, že ve svátosti svatební komnaty znovustvoří božského androgyna, a tak překoná oddělenost pohlaví. Úspěšný následovník, který se znovuzrodil tímto způsobem s nesmrtelným světelným tělem, už nebyl křesťanem, ale kristem (Filipovo evangelium).

Skutečným významem Ježíšova ukřižování a korunování jeho celoživotního díla byl jeho návrat v materializované formě nesmrtelného světelného těla, v níž dále pokračoval v učení. Takto Ježíš svým následovníkům demonstroval pravdivost svého učení o božském androgynovi a věčném životě. Pravým základem Ježíšova učení je tudíž posvátná sexualita, stejně jako je tomu v učení buddhistickém, hinduistickém a taoistickém.

 

 

Zdroj

 

 

12 komentářů: „Léčení sexuální energií (Sex pro zdraví, vztahy a duchovnost)

Napsat komentář