Počet studií potvrzujících účinnost homeopatie roste, ale zároveň s ním i snahy o její likvidaci

Amy Lansky, Ph. D.

Skoro každý týden se ke mně dostanou informace o nějakém novém výzkumu dokládajícím účinnost homeopatik. Jedná se o různé výzkumné metody od cílených klinických studií přes širší studie zaměřené na obecnou pohodu a spokojenost pacientů po laboratorní studie na zvířatech a základní výzkum, který potvrzuje, že homeopatické roztoky nejsou jen „obyčejná voda“. Zároveň však sleduji, jak eskalují útoky na samotnou homeopatii.

Když krátce po přelomu 18. a 19. století končil rozkvět homeopatie, byli homeopati a jejich léky mainstreamem zprvu ignorováni a homeopatie se stala doménou malé skupinky příznivců a lékáren, které je podporovaly. Později se homeopatii dostávalo posměchu ze strany skupiny placených „skeptiků“. Malé studie byly přehlíženy a bagatelizovány. Přesto popularita homeopatie stejně jako jiných forem alternativní léčby pozvolna rostla a slušně „uchytit“ se jí podařilo v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Seriózní homeopati a výzkumníci začali provádět více studií. Klinické důkazy se vršily. Metaanalýzy začaly ukazovat, že homeopatika rozhodně neúčinkují jen díky placebo efektu. (Mimochodem, jak uvádím v knize Impossible Cure, autory myšlenky placebem kontrolované studie byli dokonce homeopati!)

Pak začali slavní a v jiných ohledech tradiční medicínští výzkumníci jako Jacques Benveniste a Luc Montagnier (který v roce 2008 dostal Nobelovu cenu za objev viru HIV) zkoumat účinnost extrémně ředěných přípravků vytvářených metodami v zásadě odpovídajícími homeopatické potenciaci. Navzdory reputaci, které se tito lékaři těšili, byl jejich výzkum zablokován a zbaven finanční podpory. Montagnier svoji laboratoř přesunul do Číny. Přicházely další klinické studie.

Následně byla zosnována podvodná metaanalýza Changa a kol., jejímž cílem bylo podkopat důvěryhodnost předchozích metaanalýz. Práci se (na rozdíl od jiných) dostalo rozsáhlé publicity a byla prohlášena za „hřebík do rakve homeopatie“. Četné články, které upozorňovaly na metodologické problémy této studie (dokonce celé číslo jednoho časopisu) byly ignorovány.

Nedávno se v Austrálii rozběhla podobně rozsáhlá studie účinků homeopatik, ale poté, co výsledky začínaly pro homeopatii vyznívat příznivě, byl výzkum zastaven. Následně vznikla nová studie, která přinesla požadované výsledky (díky vynechání dat, která ukazovala na účinnost homeopatie, což byl postup, který se osvědčil už při Changově studii). Tuto novou studii brzy začala halasně propagovat média po celém světě s tím, že se jedná o další „hřebík do rakve“ homeopatické léčby. Studie sloužila též jako záminka pro další a další útoky. Na toto nefér jednání se zaměřil dokumentární film „Just One Drop“ (Pouhá jedna kapka). A objevuje se stále více základního i klinického výzkumu.

Nyní snahy o potlačení homeopatie ještě zesílily. V dávných dobách sloužili jako cíl hlavně sami homeopaté. Americká lékařská asociace bránila svým členům léčit homeopaticky nebo s homeopaty spolupracovat (jeden z důvodů, proč byla založena). Homeopatické lékařské školy se na počátku 20. století buď zavíraly, nebo se měnily na alopatické. Následně byli homeopati, kteří neměli kde vystudovat, perzekuováni za praxi bez licence. Dnes, když je hnutí za svobodu zdraví v plném proudu a naturopatičtí lékaři (kteří léčí i homeopatiky) získávají oficiální licence, už tato strategie nefunguje. Big Pharma a její skeptičtí pohůnci se rozhodli útočit na homeopatika. Žádná homeopatika, žádná homeopatie.

Nejprve se skeptici pokoušeli tvrdit, že homeopatika jsou jen cukrové pilulky, obyčejná voda. Pak se snažili prosadit názor, že homeopatie je nebezpečná, protože lidé, kteří užívají homeopatika, nevyužívají možnost „řádné léčby“. Když selhala i tato strategie, tak se z homeopatických „cukrových pilulek“ najednou staly „nebezpečné léky“!

Bez ohledu na tento paradox média (o nichž dokonce i mainstreamoví politici přiznávají, že do nich sype peníze farmaceutická lobby) začala veřejnost hororovými příběhy o „nebezpečných látkách“ v homeopatikách a tabletkách na prořezávání dětských zoubků. Tato temná varování samosebou přehlížejí fakt, že ty „jedy“ jsou naředěné tak, že žádná otrava naprosto nehrozí, i kdyby dítě snědlo tisíc tablet. A také žádné újmy hlášeny nebyly. Je to ironie, když vezmeme v úvahu, že farmaceutické preparáty zabíjejí lidi každý den.

Tak nastoupila nejnovější strategie. Proč bychom homeopatika nemohli… postavit mimo zákon?

Legislativa, díky níž roku 1938 vznikla FDA, je z pera senátora Royala Copelanda, který byl nejen MUDr., ale i homeopat. Z tohoto důvodu poskytl homeopatickému lékopisu ochranu zákona. Jejda! Je načase to změnit. To se také právě děje. FDA krůček za krůčkem osekává přístup k homeopatickým přípravkům. Rozlučte se s představou, že si budete homeopatika dál kupovat ve vašem místním obchodě se zdravou výživou. Nejdřív zmizí jen některá. Pak většina a pak nezbyde žádné. Brzy bude mnoho homeopatik k dispozici jen na předpis. Vzhledem k tomu, že je jen velmi málo lékařů, kteří jsou ochotní předepisovat homeopatika (většina z nich o homeopatii beztak nic neví), to je skoro konečná. Je načase udělat si zásoby, lidičky! Naštěstí homeopatika zpravidla nemají omezenou dobu trvanlivosti….

Taková je tedy situace. Co bude dál? Bohužel homeopatii v současnosti studuje méně a méně lidí, což souvisí s bojem proti homeopatům a jejich lékům. Za posledních deset let se v USA zavřelo mnoho homeopatických škol. Ve Velké Británii se zavírají homeopatické nemocnice – Národní zdravotní služba odmítá proplácet léčbu. Naštěstí se situace nemění v Indii, kde se homeopatii daří. Objevují se další a další studie, zejména ze zbytku Evropy a Indie.

Já věřím, že ať už se stane cokoli, homeopatie rozhodně nezanikne. Spíš bude nějakou dobu „v podzemí“ nebo v latentním stavu a pak opět přejde do rozpuku, jako rostlina v poušti. Tak to bylo s homeopatií vždycky! Pravděpodobnost tohoto vývoje podpoří neudržitelnost konvenční medicíny. Když lidem nelze pomoci konvenční medicínou nebo si nemohou takovou pomoc dovolit (nebo se toho bojí), obracejí se k jiným léčebným metodám, k nimž patří i homeopatie. Když udeří epidemie a jediný lék poskytne homeopatie, lidé si houfně běží pro homeopatika, stejně jako krátce po přelomu 19. a 20. století.

Další scénář je samozřejmě takový, že si farmaceutický průmysl homeopatii uzurpuje. Vědecké zkoumání extrémního ředění přinese takové nezvratné důkazy, že už je nebude možné ignorovat. Nejdřív bude „Big Pharma“ bojovat zuby nehty, protože každému musí být jasné, že extrémně ředěné přípravky nestojí skoro nic, ale nakonec si možná najde nějaký způsob, jak na těchto lécích pořádně vydělat. Kdo ví? Lidičky, než bude jasno, držte se zpátky a neztrácejte víru!

Zdroj

Napsat komentář