Další místopřísežné prohlášení agenta CIA: Ano, budovy WTC jsme se zemí srovnali my

Jay Greenberg

Bývalý zpravodajský agent americké vlády, který během útoků 11. září 2001 pracoval pro CIA, poskytl místopřísežné prohlášení, podle nějž se jednalo o zločin spáchaný vlastními lidmi – Američany na Američanech. Tento bývalý agent, který je zároveň zkušeným pilotem komerčních dopravních letadel, upozornil na to, že zničení budov Světového obchodního centra proběhlo řízenou demolicí, a nikoli z důvodu nárazu letadel řízených amatérskými piloty.

Tento muž se jmenuje John Lear a nejenže poskytl zmíněné místopřísežné prohlášení soudního znalce, ale rovněž přinesl průkazné důkazy, které vyvracejí oficiální verzi událostí, podle níž byly věže zničeny letadly, unesenými a pilotovanými teroristy. Agent Lear pod přísahou potvrdil, že budovy WTC poslaly k zemi výbušniny, které do nich v rámci pečlivě připravené a detailně vymyšleného spiknutí umístili pracovníci CIA, a dodal: „Žádný z Boeingů 767 do Dvojčat nenarazil, jak podvodně tvrdí vláda, média, NIST a jeho kontrahenti.“

Tato prohlášení s konečnou platností potvrdila pravdivost teorie, která mezi lidmi koluje už dlouho a podle níž do Dvojčat narazila vojenská letadla upravená tak, aby připomínala normální letadla, a zkázu dokončila kontrolovaná demolice.

Třetí letoun z důvodu neznámých komplikací nezasáhl WTC7, jak se původně plánovalo, ale přesto byly všechny tři věže zničeny. Tato Learova odhalení jsou zcela v souladu s prohlášením, s nímž nedávno přišel bývalý agent CIA Malcom Howard, který se na smrtelné posteli doznal k tomu, že se podílel na vysoce utajované operaci, jejímž cílem bylo vyhodit do povětří budovu č. 7 Světového obchodního centra.

Howard učinil své prohlášení z nemocničního lůžka. Podle svých slov byl členem buňky sestávající ze čtyř operativců CIA, kteří pracovali na projektu označovaném jako „New Century“ (Nové století). Ten probíhal od května 1997 do září 2001 a jeho cílem bylo zajistit úspěšnou demolici WTC7. Tehdy prý CIA ještě „přijímala rozkazy seshora“. Dokonce i Donald Trump, který je jedním z nejzkušenějších newyorských developerů, uvedl, že budovu mohly zničit jedině výbušniny: „letadla by nikdy neprorazila ocelové nosníky“.

1912_1

John Lear: agent CIA a zkušený pilot linkových dopravních letounů

K možnosti zničení budov WTC dopravními letouny uvedl agent John Lear ve svém prohlášení toto: „K takovým zřícením nedošlo, protože jsou tak, jak jsou líčena, fyzicky nemožná, a to z následujících důvodů: v případě UAL 175, který měl zasáhnout jižní věž, by se skutečný Boeing 767 při nárazu do 35centimetrových ocelových nosníků, jejichž středy od sebe byly vzdáleny metr, ‚zmáčknul‘. Vodorovné a svislé ocasní plochy by se okamžitě oddělily, zasáhly by nosníky čtvercového průřezu a zřítily by se k zemi. Motory by si po kontaktu s ocelovými nosníky víceméně zachovaly tvar a buď by se k zemi zřítily rovnou, nebo spolu s troskami. Každopádně by byly nalezeny v sutinách. Žádný Boeing 767 by ve 300 metrech nad mořem neudržel rychlost skoro 900 km/h. Škodlivý odpor (parazite drag) se zdvojnásobuje s rychlostí a parazitní síla (parasite power) se s rychlostí umocňuje na třetí. Vrtulová část motoru není navržena tak, aby mohla přijímat tak velké objemy hustého vzduchu, typické pro takovou rychlost a výšku. Ten kus trupu se třemi či čtyřmi okenními otvory neodpovídá výsledku nárazu aeroplánu do 35centimetrových ocelových nosníků čtvercového průřezu v rychlosti 900 km/h: to letadlo by se úplně zmačkalo. Za ty ocelové nosníky a masivní jádro věže by se nemohla dostat žádná významnější část Boeingu 767 ani motoru, aniž by ho kus spadl k zemi. Suť měla obsahovat velké kusy Boeingu 767 včetně tří jader motoru, z nichž každé váží přibližně 400 kg – nic z toho by se nikam neukrylo. Přesto nebyly na místě zřícení WTC zajištěny žádné tyto masivní konstrukční prvky. Tak úplné zmizení Boeingu 767 je nemožné.“

Na rozdíl od jiných forem prohlášení je to místopřísežné bráno jako pravda před zákonem, pokud nedojde k jeho vyvrácení. Teď bude na kriticích této teorie, aby předložili důkazy a pokusili se toto prohlášení bod za bodem vyvrátit. Pokud to neudělají nebo toho nebudou schopni, pak americká vláda touto absencí zásahu v podstatě přizná, že oficiální verze o 9/11 není pravdivá.

Penzionovaný pilot Lear, jenž má na kontě přes 19 000 letových hodin, také upozornil na údajnou „nezkušenost“ pilotů, kteří prý měli letadla řídit: „Je extrémně nepravděpodobné, že by byl naprostý začátečník schopen takto strmého ‚řízeného‘ sestupu na New York v poměrně přímém kurzu. Udržet směr, klesání a jeho rychlost v hranicích ‚řízeného‘ letu je velmi obtížné. K interpretaci elektronického letového informačního systému (EFIS) je třeba schopného, školeného pilota, což žádný z únosců nebyl a nemohl se ani naučit zacházet s řídícími prvky letadla včetně křidélek, směrovek, výškových kormidel, přítlačných křídel a klapek tak, aby byl sestup letounu řízený.“

Lear podle svých slov za svoji 40letou kariéru létal s více než stovkou různých typů letadel a má více certifikátů FAA (Federální letecké správy) než kterýkoli jiný pilot certifikovaný tímto úřadem. Pro CIA létal mezi lety 1967 a 1983 na tajné mise do jihovýchodní Asie, východní Evropy, na Střední východ a do Afriky, pak dalších 17 let pracoval pro různé dopravní a kargo aerolinky jako kapitán, dohlížející pilot a instruktor. Je členem organizace Pilots For 9/11 Truth (Piloti za odhalení pravdy o 11. září 2001), která vytrvale tvrdí, že není možné, aby dopravní letadla zasáhla Dvojčata takovým způsobem, jaký popisuje Komise pro vyšetřování událostí z 9/11. Když komise od roku 2002 do roku 2004 prováděla svá vyšetřování, vůbec si nevyžádala výpovědi a odborné posudky pilotů.
Zdroj

Napsat komentář