Neziskovky, s.r.o.

Makia Freeman

Nevládní čili „neziskové“ organizace už nějakou dobou slouží jako nástroj podvratné činnosti, destabilizace a snah o dominanci Amerikou protlačovaného Nového světového řádu.

Jak vyplývá z řady Sorosových emailů získaných hackerským zásahem, USA (zejména) se v zahraniční politice vydaly na cestu vychytralé strategie spočívající v infiltraci.

Navenek se neziskovky zdají jako neškodné organizace, jejichž jediným cílem je „pomoc lidstvu“.

Mnohé z nich se opravdu věnují dobročinným aktivitám, ale jiné byly už na samém počátku vytvořeny tak, aby sloužily jako prostředek vměšování a ovlivňování – ovlivňování toho druhu, jenž je v působišti neziskovky nanejvýš nežádoucí.


Neziskové organizace arcimanipulátora George Sorose sehrály důležitou roli při puči na Ukrajině v r. 2014. Na obrázku Majdan před pučem a po něm.
Tento druhý typ neziskovek je projevem rafinovanějšího nátlaku USA-NWO, jehož pomocí mohou Spojené státy manipulovat dění v cizí zemi, aniž by musel padnout jediný výstřel.

Tato finta fungovala nějakou dobu dobře, ale teď, když máme za sebou události na Ukrajině a jinde, se svět začíná probouzet a vidět, jakým způsobem USA působí na jednotlivé země. Některé už začaly schvalovat zákony, které působení neziskovek na jejich území omezují.

Skutečnost, že Rusko, Čína, Izrael a jiné země přijaly zákony omezující nebo rovnou zakazující cizí neziskové organizace, dokazuje, jak mocnými se neziskovky staly.

V červenci 2016 Izrael přijal zákon, na jehož základě musejí všechny zahraniční neziskovky doložit zdroj svého financování. V úvodu k zákonu se píše:

„Cílem zákona je vyrovnat se s fenoménem neziskových organizací, které reprezentují zahraniční zájmy cizích států, zatímco jednají pod zástěrkou místních organizací usilujících o službu zájmům izraelské veřejnosti.“

Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že účelem zákona je „předejít absurdní situaci, kdy se cizí státy vměšují do vnitřních záležitostí Izraele tím, že financují určité neziskovky, aniž by si toho byla izraelská veřejnost vědoma.“
V dubnu 2016 Čína schválila zákon o tom, že se každá zahraniční nezisková organizace musí registrovat u vlády a být vládou schválena.
V březnu 2015 Indie zakázala 69 neziskovkám přijímání příspěvků ze zahraničí.

Ještě předtím, v prosinci 2012, Rusko přijalo zákon, jenž byl konkrétně cílen proti americkým nevládním organizacím operujícím v Rusku. K jeho ustanovením patří například tato:

  • Aktivity neziskových organizací účastnících se politických aktivit nebo provozujících jiné aktivity, jež představují ohrožení zájmů Ruska, a přijímajících finanční prostředky od amerických občanů či organizací, budou pozastaveny a jejich jmění bude zkonfiskováno (ministerstvo spravedlnosti může vydat rozhodnutí o znovuobnovení činnosti neziskové organizace, jejíž činnost byla pozastavena, poté, co příslušná organizace přestane přijímat finanční prostředky od amerických občanů či organizací).
  • Občanům s dvojím, americko-ruským občanstvím se zakazuje členství a účast ve vedení ruských neziskových organizací a zahraničních neziskových organizací, podílejících se na politických aktivitách v Rusku.
  • V případě konfiskace jmění neziskové organizace tato organizace ztrácí i právo zakládat masmédia a zakazuje se jí provozovat hromadné a veřejné akce a používat bankovní účty, s několika výjimkami uvedenými ve federálním zákonu o neziskových organizacích.

Proč se tedy tolik zemí najednou začalo bát neziskovek?

Odpověď se skrývá v moci těchto organizací ovlivňovat veřejné uvažování a nenápadně šířit propagandu, která vede ke ztrátě víry občanů ve vlastní politiky, ke svrhávání vlád a k manipulaci národa dané země, aby činil špatná rozhodnutí, z nichž bude profitovat zakladatel neziskovky, obvykle USA.

Jen se podívejte na Sorosovu kolosální síť neziskovek, kam spadá i NED (National Endowment for Democracy) a NDI (National Democratic Institute).
Jak ve svém článku Čína a její zákon proti neziskovkám: protiúder rafinovanému působení Západu a jeho podvratné činnosti poznamenává Eric Draitser:

„…organizace Human Rights Watch a neziskový sektor obecně odsoudily čínský zákon o zahraničních nevládních organizacích, protože se celkem právem domnívají, že bude na překážku jejich úsilí jednat v Pekingu nezávisle. Nicméně realita je taková, že fungují de facto jako prodloužená ruka západních rozvědek a vlád a že v minulých letech hrály ústřední roli v destabilizaci Číny. (…)

Silně propagovaný vůdce hnutí Occupy Central byl prozápadní akademik jménem Benny Tai, profesor práva na univerzitě v Hongkongu. Ačkoli se prezentoval jako představitel spontánního lidového hnutí, ve skutečnosti byl roky navázán na NDI, neziskovku, jež je financovaná přímo ministerstvem zahraničních věcí USA, a to prostřednictvím NED…

Tai [a jiní Číňané] fungují jako „veřejná tvář“ Amerikou financované iniciativy, jejímž cílem je destabilizace politické situace v Hongkongu, v jednom z ekonomicky a politicky nejdůležitějších regionů Číny. Pomocí prostředníka představovaného neziskovkou může Washington pod záštitou „propagace demokracie“ šířit protipekingské nálady přesně tak, jak to dělá všude, od Ukrajiny po Venezuelu.“

Strašlivý puč na Ukrajině v roce 2014 by se nikdy nepodařil bez pomoci Sorose a jeho neziskovek. Sama Vicky Nulandová vyprávěla o tom, jak USA nalily do změny ukrajinského režimu pět miliard dolarů.

William Jasper napsal:

„Mnoho účastníků kyjevských demonstrací tzv. EuroMajdanu byli členové Sorosem financovaných neziskovek nebo jimi byli vyškoleni na těch mnoha seminářích a konferencích, které pořádá Sorosova nadace International Renaissance Foundation (IRF) a různé jeho nadace a instituty spadající pod zastřešující organizaci Open Society.

Sorosem založená a financovaná IRF se chlubí, že do „demokratické transformace“ Ukrajiny vložila více než jakákoli jiná dárcovská organizace.“

V květnu 2016 zase informovala Vanessa Beeley o tom, že syrské tzv. Bílé přilby jsou ve skutečnosti organizací prvního kontaktu sponzorovanou americkou a britskou vládou, která má prokazatelně úzké vazby na Frontu an-Nusrá a dokonce má vztah i k ISIS a operuje výhradně v oblastech ovládaných teroristy, kde se rovněž podílí na popravách.

Chápete to? Že se „podílí na popravách“?

A ty vazby na americko-britsko-izraelského Frankensteina ISIS? Předpokládám, že tato neziskovka je pěším ekvivalentem „humanitárního bombardování“, kterého se NATO dopouští na nevinných civilistech zemí Středního Východu.

„Neziskový“ sektor je obří komplex organizací

Neziskovky jsou ze současného vývoje situace nepříčetné. My totiž nemáme jen neziskovky, ale celý KOMPLEX neziskovek, ovládaný Novým světovým řádem. Tento komplex nevládních organizací je nedílnou součástí psychologického působení NWO – zajišťuje to, aby byly hořké pilulky americké demokracie a humanitární intervence (oba tyto výrazy jsou dokonalé newspeakové oxymorony) vždycky potažené cukrem, a šly tak snáze spolknout.

Patrick Henningsen napsal v dubnu 2016 výborný článek, který nazval  „Chytrá síla“ (Smart Power) a industriální lidskoprávní komplex: úvod do problematiky. Dokonale v něm ozřejmil fungování těchto neziskových organizací:

„Mají-li hlavní světové mocnosti uskutečnit své zahraničněpolitické cíle, je nutné utvářet vnímání hlavních zahraničních otázek západní veřejností. Nikterak překvapivě můžeme vidět, že mnoho veřejných stanovisek, která zaujímají neziskové organizace, je přesně ve shodě se západní zahraniční politikou.
Během války na Balkánu v 90. letech lidskoprávní skupiny podporovaly rozdělení. Na Ukrajině v roce 2014 a v Sýrii a Jemenu v roce 2016 podporují změnu režimu. V každém z těchto případů fungují nevládní organizace jako PR bloku západních států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, jmenovitě USA, Velké Británie a Francie.

Tato tajná dohoda se projevuje na vyšších hierarchických stupních těchto organizací, jejichž přesně určenou agendu zajišťují „škatulata batulata“, při nichž ty samé osoby putují po lukrativních pozicích západních neziskovek, médií a státních úřadů.“

Neziskovky a lidskoprávní organizace hrály ústřední roli v Sýrii, kde poskytovaly krytí americkým zájmům na změně režimu:

„Falešným líčením syrského konfliktu (od 2011 do nynějška) jako tzv. občanské války odvedla jak západní média, tak lidskoprávní organizace svůj díl práce na důležité oficiální verzi západního zahraničněpolitického působení.

Tato nepřesná, pokroucená verze posloužila této americké tajné válce v zastoupení jako ochranný štít … této guerillové válce podporované Spojenými státy, při níž Washington a Ankara spolu s NATO a spojenci z Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu zaplavují Turecko a Sýrii zbraněmi, peněžní hotovostí, vybavením, mediálními týmy, vojenskými instruktory a zahraničními z bojovníky, kteří pocházejí dokonce až z dalekého Pákistánu.“

Neziskovky jsou zodpovědné za všechny ty sluníčkové projevy a petice, kvůli nimž bývají Zápaďané zcela mylně informovaní o situaci v nějaké ubohé zemi, sloužící jako další cíl invaze. Vyvolávají v lidech hněv namířený nesprávným směrem a přesvědčují je, aby podporovali vojenské záměry, které USA naplánovaly dlouho před spuštěním lidskoprávních kampaní plných „spravedlivého rozhořčení“.

Všimli jste si, kolik neziskovek volá po vzniku bezletových zón, nárazníkových zón a bezpečných zón? Pamatujete si na tu profláklou a silně zapáchající kampaň Zastavte Konyho?

A vzpomínáte, jak se Sorosova organizace Avaaz domáhala vytvoření bezletové zóny v Libyi, aby pomohla US-NATO zabít Kaddáfího a ovládnout Libyi? Spoustě lidí tu tahají za provázky…

Závěr: úsilí o ochranu zájmů jednotlivých států proti vlivům představovaným cizími neziskovkami je oprávněné

Pumpování peněz do cizích zemí za účelem změny režimu či manipulování místních voleb s cílem změny vlády je stará hra, kterou CIA a různé orgány americké vlády hrají už desítky let.

Ta hra není nic nového, jen její styl se změnil. Neziskovky jsou sametová rukavice na železné pěsti; pro NWO dělají špinavou rozvracečskou práci a starají se o to, aby ta špína voněla po růžích.

Naštěstí si mnoho národů, představujících cíl těchto nečistých praktik, tohoto nebezpečí všimlo a podniklo odpovídající opatření ochraňujících jejich kulturu, právo, stabilitu a způsob života.

Jak dlouho bude trvat občanům západních zemí a zejména USA, než si tento podvratný vliv neziskovek uvědomí také?

Zdroj

Napsat komentář