Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky modifikované organismy

(Natural News) Nový typ biotechnologie měnící DNA, tzv. mRNA vakcína, je už ve fázi klinických testů. Tento druh očkovacích látek funguje jinak než ten tradiční – jedná se o hlubší zásah do organismu. Po injekční aplikaci tato nanotechnologie modifikuje DNA příjemce a mění ho v geneticky upravený organismus. DNA příjemce dá vzniknout unikátní buněčné linii, kterou si korporace dokonce budou moci patentovat. Po vstříknutí vakcíny se z lidských buněčných linií stane patentovatelné vlastnictví, jež bude patřit biotechnologickým společnostem. To je ultimátní forma lidského otroctví v současné době je na její vznik vyvíjen mimořádný tlak, v němž důležitou roli hraje strach z covidu-19.

Fyziologické otroctví

Specialistka na interní medicínu dr. Carrie Madej varuje, že vakcína proti covidu-19 bude něco úplně jiného než tradiční očkovací látky. Bude to trojský kůň, naprostý přelom ve vztahu biotechnologie a lidství. Nové mRNA vakcíny budou lidským buňkám dávat instrukce, aby se chovaly jako cizí infekční patogen. V tomto případě vakcína do buněk vloží instrukci vlastní koronaviru a ta bude nutit ribosomy k tvorbě trnových proteinů vyvolávajících infekci. Tento transhumanistický proces přinutí imunitní systém útočit na vlastní proteiny pomocí B-lymfocytů.

O prvenství při uvádění nové experimentální technologie na trh spolu soutěží společnosti GlaxoSmithKline, Sanofi, Inovio a Moderna. Všechny mají oporu v Nadaci Billa a Melindy Gatesových.

Závislost místo adaptivní imunity

Téměř jistě se prokáže, že tato genetická modifikace je dočasně úspěšná při tvorbě protilátek in vitro. Toto umělé navýšení počtu protilátek ve zkumavce však nezaručuje skutečnou širokospektrální imunitu vůči žádnému infekčnímu viru či bakterii. Ukáže jen to, že buňky lze geneticky pozměnit tak, aby vytvářely toxické cizí proteiny, k jejichž ničení je naprogramován imunitní systém. Vznik širokospektrální imunity není při tomto procesu prokázán, zejména kvůli tomu, že při úplné adaptivní reakci jsou zapotřebí T-lymfocyty. Pokud něco, tak tato genetická modifikace učiní lidi závislými na dalších dávkách této mRNA technologie, které budou stimulovat útoky další útoky B-lymfocytů.

Vzhledem k tomu, že koronavirus stále mutuje, bude nutné každoročně měnit mRNA sekvence ve vakcínách a před každou sezónou očkování opakovat. Kvůli tomuto neustálému opakování a potřebě nových vakcín se z lidí stanou fyziologičtí otroci farmaceutického průmyslu, jejichž imunitní reakce bude závislá na nejnovějších genetických modifikacích potřebných k zajištění „bezpečí veřejnosti“.

Vložení nového genu do genomu je nastálo a o jeho dopadech se zatím můžeme jen dohadovat. Tato technologie se rozjíždí opravdu rychle a pod tlakem, bez ohledu na etické aspekty. Vědecká metodologie se odbývá: fázi pokusů na zvířatech výzkumníci přeskočili a žádné randomizované, placebem kontrolované testy u žádné z těchto experimentálních vakcín na covid-19 neprobíhají. Předběžné klinické výsledky však ukazují, že injekční podání této technologie vyvolává nepříjemné projevy, nepříznivé reakce a vznik prekurzorů chronických onemocnění. Čím větší dávka, tím větší riziko, že příjemce bude mít zdravotní komplikace nebo bude dokonce muset být hospitalizovaný.

Poté, co dojde ke změně genetického kódu touto novou technologií, už není cesty zpět. Jak dojde ke změně genomu, člověk se stává majetkem, genetickým vlastnictvím. Jeho život bude už napořád ovládán biotechnologickými korporacemi.

Zdroj

Napsat komentář