V covidových ne-vakcínách byly nalezeny miniaturní živé entity

Makia Freeman

Dr. Carrie Madej, odvážná a velmi probuzená dáma, která už nějakou dobu upozorňuje na pravou agendu transhumanismu, jež se skrývá za fasádou švindldemie covidu, nalezla v covidové vakcíně cosi živého. Madejová se poprvé zapsala do povědomí veřejnosti loni, když ve svých videích upozornila na to, že součástí covidových genových injekcí (falešných vakcín) bude hydrogel (biosenzor). Nyní prozkoumala obsah ampulí se dvěma rozšířenými vakcínami (společností Moderna a Johnson & Johnson) a učinila děsivý nález. Jak Madejová vysvětluje v interview se Stewem Petersem, našla v nich jakéhosi tvorečka připomínajícího pavouka, který se nezávisle pohyboval. Tyhle podivné životní formy se dokonce dokázaly dostat ze sklíčka! Navíc nalezla něco, co připomínalo titěrný výpočetní systém, což je reminiscence na marketing Moderny, podle něhož je jejich MRNA výtvor „operační systém“ a „software života“.

Samo se to hýbalo

Madejová líčí, co viděla více než jednou pod mikroskopem v různých ampulích a šaržích covidových vakcín:

„…vypadali synteticky. A pak tam byl jeden zvláštní objekt či organismus, ze kterého vedla chapadla, a ten se dokázal zvednout ze sklíčka na pozorování vzorků… vypadal, že si je vědomý sám sebe nebo přinejmenším dokázal růst či se pohybovat v prostoru… to skoro vypadá jako vědomí sebe. Vědělo to, že se díváme.“

COVID vax creatures

Podivná vlákna

Madejová má rovněž fotografie jakýchsi látek ve tvaru strun či vláken, nalezených ve vzorcích vakcín od Moderny a J&J, které zkoumala. Ta vlákna vypadají velmi podobně těm, která jsme našli v některých rouškách.

COVID vax creatures threads fibers

Autonomní sebe-sestavování

V jedné chvíli Madejová říká:

„Probíhala tam autonomní konstrukce. Ty věci rostly.“

Ať už jsou to „pavouci“ nebo „hadi“ (vlákna), jedno mají společné: pohybují se ze své vlastní vůle, pravděpodobně inteligentně, a dokážou se sami skládat. Existuje mnoho mainstreamových vědeckých studií, které analyzují schopnost oxidu grafenu autonomně skládat konstrukce. Jedním z příkladů je studie Autonomní konstrukce z oxidu grafenu na površích. Toto je velmi důležité téma, jelikož je součástí syntetické agendy. Jde o to, vpíchnout lidem substance, které se samy poskládají tak, aby se zmocnily hostitelova organismu.

Injekčně aplikovatelné výpočetní systémy a patent Microsoftu č. 060606

Podivné nálezy v covidových vakcínách, to zjevně nejsou jen pavouci a vlákna. Madejová tvrdí, že v nich viděla něco, co připomínalo nano počítačový systém:

 Stew Peters: „Zmínila jste se o nějakém injekčně aplikovatelném počítačovém systému. Jak jste na to přišla?“

Carrie Madej: „Začalo to tím, že se v roztoku objevily barvy… najednou ta nejjasnější modrá, ta nejjasnější žlutá, ta nejjasnější purpurová a postupem času další a další… tohle se mi nikdy nestalo… muselo to s něčím reagovat. Nebylo mi jasné s čím a jak. Tak jsem začala mluvit s nanotechnologickými inženýry a genetickými inženýry a ti mi řekli, že jediné, co to mohlo způsobit, je bílé světlo z mikroskopu. Bílé světlo v průběhu času vyvolá reakci v supravodičovém materiálu… jako je injekčně aplikovatelný počítačový systém. Takovýmto způsobem se elektrické komponenty stávají viditelnými pod bílým světlem. Tohle je důkaz, že do lidí dostávají operační systém. Dělo se to se vzorky vakcín jak od Moderny, tak od Johnsona. Dáváme dohromady drobné střípky důkazů, jeden vedle druhého, ale všechno ukazuje k velmi zlověstnému cíli – že jsme na úsvitu transhumanismu. To je začátek hromadného dohledu nad lidmi, stejného, jako Bill Gates podle svých slov provádí v západní Africe…“

Madejová má na mysli Gatesovo partnerství s GAVI a Mastercard na spuštění nové platformy biometrické identity. Připomeňme, že Mastercard šťastně spolupracuje s WEF na programu kreditních karet, které monitorují uhlíkovou stopu. Když už mluvíme o operačních systémech, pamatujete si na ten děsivý patent na kryptoměnu Microsoftu s číslem, co končí na 666? Microsoft byl dřív Gatesův a on na něj má pořád vazby. Ten patent je na systém behaviorálních odměn – člověk je odměňován za určitý druh tělesné aktivity či úkonů. Poskytuje letmý pohled na realitu hlubší NWO agendy, jejímž základem je sociální inženýrství a „cvičení“ lidí pomocí pobídek a trestů – něco jako čínský systém sociálních kreditů, ale tohle zasahuje ještě hlouběji. Komu to uniklo, může si počíst pod tímto odkazem. Jeden úryvek:

Při procesu těžby kryptoměn lze využít i aktivitu lidského těla, spojenou s plněním nějakého daného úkolu. Server zadá úkol zařízení uživatele; to je komunikačně spojeno se serverem. Zařízení obsahuje senzor (nebo je na ně senzor napojený), který zaznamenává tělesnou aktivitu uživatele. Na základě zaznamenávané tělesné aktivity uživatele vznikají data. Kryptoměnový systém, komunikačně napojený na zařízení uživatele, ověří, zda tělesná aktivita splňuje jednu nebo více podmínek stanovených kryptoměnovým systémem a odmění kryptoměnou uživatele, jehož data o tělesné aktivitě budou verifikována.

Madejová není první – i analýza dr. Roberta Younga odhalila přítomnost nežádoucích látek ve vakcínách

Dr. Robert O. Young nedávno analyzoval covidové vakcíny všech čtyř hlavních výrobců. Nalezl v nich všechny možné nebezpečné látky včetně grafenu, nanokovů, PEG, ale i parazitů. Zjištění, která učinila dr. Madejová, potvrzují správnost jeho analýz. Je rovněž důležité nezapomínat na souvislost s hydrogelem.

V jenom z předchozích článků, který jsem nazval Hydrogelové biosensory: bude se ve vakcínách proti covidu používat implantovatelná nanotechnologie?, jsem psal o společnosti Profusa (kterou podporuje jak Bill Gates, tak Pentagon), která je „průkopníkem v oboru biosenzorů integrovaných do tkání s cílem stálého monitorování chemických procesů v organismu“, což znamená, že může zjišťovat všechno, co se ve vašem těle děje včetně okysličení krve, hladiny krevní glukózy, koncentrace hormonů, tepu, rychlosti dýchání a tělesné teploty s možnou expanzí do tak soukromých oblastí, jako je u žen menstruační cyklus, dále pohlavní život, emoce a tak dále. V dalším článku, Mohl by být fenomén magnetismu po očkování vysvětlen přítomností magnetického hydrogelu?, jsem předložil odkazy na studie, které zkoumaly možnosti implantace dálkově ovládaných magnetických hydrogelů do organismu.

Nic z toho není náhoda. Všechny tyto podivné ingredience jsou v těch injekcích z nějakého důvodu a my bychom měli kolektivně pátrat po tom, co přesně se v těchto ďábelských zařízeních nachází, čeho to má dosáhnout a jakým způsobem.

O důvod víc vyhýbat se nevakcínám

Zjištění dr. Madejové nade vši pochybnost demonstrují nutnost dávat si obrovský pozor na tyto silně nebezpečné (a v mnoha případech smrtící) směsky, které by se nám ani našim dětem nikdy neměly dostat do organismu, ať už to stojí cokoli. Zatím jen velmi málo tušíme, co se v těchto genových mixech nachází, jaké škody dlouhodobě napáchají a jak mohou změnit lidstvo navždy. Je nutné provést další výzkumy. Je nehorázné, že jsou tyto substance vnucovány tolika lidem po celém světě. Skutečnost, že jsou tak agresivně propagovány, dokazuje, že žijeme v blázinci nebo snad v nějakém hororu. Ti, kdo si cení svobody, musí nadále odhalovat pravdu a předkládat ji lidstvu, aby se konečně probudilo.

Zdroj

1 komentář: „V covidových ne-vakcínách byly nalezeny miniaturní živé entity

Napsat komentář