„Objevitel“ viru HIV se přiznává: AIDS jsem vynalezl za účelem depopulace lidstva

Sean Adl-Tabatabai

Dr. Robert Gallo, vědec, jenž v roce 1984 údajně „objevil“ virus HIV, přiznal, že virus sám vytvořil, aby zredukoval globální populaci.

V roce 1984 si Gallo podal žádost o uznání amerického patentu na virus HIV, který měl sám vytvořit.

Dailypost.co.za  informuje:

Když je někomu za normálních okolností oficiálně přiznán patent, což dr. Gallovi byl, pak každý, kdo produkt nebo vynález používá, dluží jeho vynálezci autorské poplatky. Pokud by se v plném rozsahu interpretovala autorská práva, musel by se člověk nutně zamyslet nad tím, proč ještě nezapočal soudní proces, v jehož rámci by se dr. Gallo pokusil získat odškodné za dlouhodobé používání jeho vynálezu? Jakkoli podivně tento stav věcí vypadá, rozhodně si zaslouží speciální pozornost.

Vědecké důkazy jsou úplné a působivé: virus HIV je zcela záměrný produkt amerického zvláštního programu pro výzkum a tvorbu virů. Během tohoto federálního „Special Virus Programu“ se vědci v rozmezí let 1962 – 1978 pokoušeli vytvářet nový virus.

Výsledek programu, U.S. Special Virus (Americký zvláštní virus), se pak jako malá pozornost přidával do některých vakcín v Africe a na Manhattanu. Krátce poté svět zaplavila hromadná infekce jakéhosi zvířecího viru, která se lišila ode všech známých lidských nemocí a byla velmi nakažlivá.

Pohled na vývojový diagram Speciálního viru odhaluje, že Spojené státy hledaly virovou částici, která by negativně ovlivňovala obranné mechanismy lidského organismu. Program se snažil o modifikaci uspořádání virové částice za pomoci speciálního spojování retrovirů zvířecí nemoci, označované jako visna a charakteristické dlouhodobým skrytým nosičstvím a dopadem na imunitu.

Podle „Proceedings of the us of America“ je AIDS biologický proces, k němuž dochází v důsledku infekce choroboplodným zárodkem, laboratorně vytvořeným z podivného viru visna, poprvé zaznamenaného u islandských ovcí. Američtí a světoví vědci nedávno se stoprocentní jistotou potvrdili, že virus HIV je laboratorního původu. Tento fakt dokazuje i „mnohočetně spletená“ TAT sekvence viru HIV a výzkumná práce dr. Galla z roku 1971, vytvořená v rámci Special Virus programu: „Reverzní transkriptáza virových částic viru typu C lidského původu“. Tato Gallova práce z r. 1971 je totožná s jeho ohlášením objevu viru způsobujícího AIDS z roku 1984. Při dalším zkoumání záznamy odhalují, že si o patent na AIDS požádal dříve, než oznámil svůj „objev“. Letos dr. Gallo přiznal svoji roli jednoho z vedoucích pracovníků federálního programu na tvorbu virů, již zmíněného Special Virus programu.

Vývojový diagram programu a 15 zpráv o postupu výzkumu jsou nepopiratelným důkazem hry Spojených států, která měla vést k násilné redukci různých populací světa prostřednictvím uměle vytvořeného biologického organismu s ničivými účinky. Vzhledem ke skutečnému původu této trýznivé metly lidstva to jsou Spojené státy, kdo dluží platby, a to odškodné nevinným obětem. Každá oběť AIDS si za tento vynález smrti a zoufalství, spáchaný Spojenými státy, zaslouží řádnou omluvu a finanční náhradu.

Oči celého světa se upírají na tým vedený William J. Scanlonem, který zkoumá finanční stránku sporných otázek zdravotnictví. Od roku 1964 do roku 1978 stál federální program tvorby virů daňové poplatníky 550 milionů dolarů, vynaložených na vytvoření AIDS. Nyní je potřeba za tento největší zločin proti celosvětové populaci konečně zaplatit.

 

Zdroj

Napsat komentář