Před přenosem vedlejších účinků vakcín proti covidu z očkovaných na neočkované varují i dokumenty Pfizeru

(Natural News) Nejnovějším „konspiračním teoretikem“, který varuje před možností šíření částic osobami očkovanými proti covidu-19 (tzv. shedding), není nikdo jiný než samotná společnost Pfizer

Vlastní dokumenty farmaceutického gigantu otevřeně přiznávají, že lidé, kteří dostanou kvůli čínskému viru injekci, mohou přenášet to, co bylo obsaženo ve stříkačce, na své okolí, a to i pouhým kontaktem kůže.

„K expozici související se zaměstnáním dochází, když se daná osoba dostane do neplánovaného přímého kontaktu se subjektem vakcinačního testu. Tento kontakt může či nemusí vyústit v nepříznivý účinek.

Mezi dané osoby náleží zdravotníci, členové rodiny a jiní lidé v okolí účastníka testu.“

Jinými slovy, v těch injekcích je něco, co z „očkovaných“ dělá superšiřitele čehosi nespecifikovaného. Pfizer přímo neuvádí, co by to mohlo být, nicméně varuje, že toto riziko hrozí u lidí, kteří injekci obdrželi „nedávno“.

K přenosu může dojít pouhým podáním ruky či objetím. Téměř jistě se objevuje při pohlavním styku, což znamená, že kdo se nechce dostat do kontaktu s jedem uvnitř těch tzv. vakcín, by měl mít jistotu, že jeho sexuální partner tu injekci nedostal.

Dokument dále odhaluje, že těhotné ženy po této injekci mohou utrpět spontánní potrat či jiné reprodukční problémy – a neočkované osoby, které s nimi přijdou do styku, taktéž.

Očkované matky též mohou to, co se nachází v injekcích Pfizeru, předávat svým dětem prostřednictvím mateřského mléka.

Rizikové je vdechnutí a kožní kontakt

Pfizer dále přiznává, že očkovaní muži mohou přenášet virové složky na ženy v okamžiku oplodnění, což znamená, že infikována bude jak žena, tak nově vznikající dítě.

Do organismu těhotné neočkované ženy se virové složky mohou dostat i od očkovaného lékaře nebo člena rodiny. Podle společnosti Pfizer k tomu může dojít jak kožním kontaktem, tak vdechnutím.

Ale očkovaní kolem sebe netrousí čertvíco, co je v těch „vakcínách“ – nene. Vždyť to píšou všude, je to nový „mýtus určený k vyvrácení“! Prostě konspirační teorie. Tak proč Pfizer ve svých informačních materiálech nenápadně varuje, že pobyt v blízkosti očkovaného člověka může být pro neočkovaného rizikem?

„Pokud ta vakcína nevyvolává shedding, tak proč by výrobci vůbec stálo za to zmiňovat se o kontaktu očkovaných s neočkovanými?“ ptá se Taps Newswire.

Pfizer chce, aby účastnice a účastníci testů, kteří se domnívají, že byli vystaveni takovémuto přenosu od „očkovaného“ člověka, hlásili událost prostřednictvím jejího interního systému zpráv o vedlejších účincích očkovacích látek.

To proto, že takovéto vnější působení látek obsažených ve „vakcíně“ může v nejzazším případě vést až ke smrti nenarozeného dítěte. Společnost nicméně nemíní tyto přenesené vedlejší účinky zaznamenávat do dat studie, protože je prý nepovažuje za relevantní pro samotné účastníky. Informace o nich ale mít chce.

„Kvůli tomuhle máme Bidena na greenscreenu, aby nebylo zřejmé, odkud vysílá,“ spekuluje Taps Newswire.

„Takhle to teď mají VŠICHNI, ačkoliv jsme chytili jen Bidena. Jsou dobře ukrytí, protože vědí, že otevřeli Pandořinu skříňku, a chtějí vyčkat v ústraní, dokud nebude po všem. Proto teď mnoho lidí tvrdí, že Bílý dům je prázdný. Oni tam nejsou. A když jsou před kamerou, tak ne tam, kde říkají.“

Zdroj

poznámka redakce VS:

Předmětný dokument je tady, jedná se o popis studie, jejímž cílem má být zjištění bezpečnosti a účinnosti dvou šarží mRNA vakcín proti covidu, vyráběných společností Pfizer. Zajímavé skutečnosti jsou zaobaleně uvedeny na konci str. 67:

(K expozici,tzn. vystavení působení testované látky, během těhotenství dochází, když)

se zjistí těhotenství u ženy, která byla v době svého těhotenství vystavena výzkumné intervenci (=očkovací látce) prostřednictvím environmentální expozice. Níže jsou uvedeny příklady environmentální expozice v těhotenství:

  • Rodinná příslušnice či zdravotnice ohlásí své těhotenství poté, co byla vystavena výzkumné intervenci vdechnutím či kožním kontaktem.
  • Rodinný příslušník či zdravotník, jenž byl předtím vystaven výzkumné intervenci vdechnutím či kožním kontaktem následně exponuje svoji partnerku před početím či přibližně v jeho době.

Za „environmentální expozici“, tzn. vystavení účinkům testované látky z okolního prostředí, lze jistě považovat náhodné vdechnutí výparů vakcíny nebo její kápnutí na nechráněnou pokožku při manipulaci zdravotnickým personálem, jak by tento odstavec jistě vysvětlili skeptikové, ale hůř si už lze představit, že si někdo z příbuzných lidských pokusných králíků doma hraje s vakcínou… a už vůbec nelze „racionálně“ vysvětlit poslední odstavec. Inu, vše musí být nějakým způsobem sděleno, ale jak si to lidé přeberou, je už jen na nich.

Napsat komentář