Špatné zprávy se potvrzují: korona příznaky jsou skutečně otrava ozářením

To, co se jeví jako sci-fi a šílená konspirační teorie, se ukazuje býti stále více reálná story. A konspirační teorie denně chrlí masová média, aby přiměla občany uvěřit v nové náboženství strachu, tentokrát o zlých virech a hodných rouškách a očkovacích vakcínách.

Jsou chvíle, kdy bych rád pravdu neměl, nicméně bohužel, stále více se potvrzuje, že tzv. „korona“ příznaky jsou následky otravy po (zatím) ne smrtelné dávce ozáření.

To je zapříčiněno interakcí kožních buněk, které se chovají samy jako antény, nejen s vysílači a anténami mobilních operátorů sítě 1-5G, případně přenosnými mobilními anténami (wi-fi) či mobilními zařízeními, mobilními telefony, ale také změnou elektro-magnetických poměrů v atmosféře.

Je dokázáno, že vnější radiační prostředí mění buněčnou komunikaci a také viskozitu krve, což se ukazuje u korona příznaků jako klíčové.

Můžeme spekulovat i o dalších důvodech, podle některých je to i umělá modulace ionosféry.

„Toto je globální změna v EM spektru. 5G je přispívajícím faktorem. Primárním mechanismem je však umělá modulace Zemského iontového resonátoru Alfvén (IAR), generující dávky gama-záření v atmosféře. “

Záření tedy vytváří problém lidských těl a fyzického zdraví zvaný koronavirus. Také třeba Trumpem zmiňovaný (Hydro)chloroquin zabírá na nižší dávky nemocí z ozáření. Odborný článek zde, facebook a další sítě však zmínky o něm cenzurují.

Pár poznámek k tomu ještě:

Jamie Ann VIRY JAKO ZÁPLATY:
22. července
Prakticky každá biologická struktura působí jako antény pro EMF, DNA není výjimkou, ale je zcela unikátní díky své struktuře, která vytváří skalární vlny pro okamžitou komunikaci se zbytkem buňky, modulaci genetických odpovědí a řízení biochemických procesů. Už víme, že vysokofrekvenční terahertzové záření ničí DNA. Článek uvádí, že milimetrové vlny jsou problematické, protože rezonují s tvarem párů bází DNA. Milimetrové vlny vytvářejí díry v tekutinách uvnitř jádra a díky této DNA pak vytvářejí virové struktury, které vyplňují díry. Mé myšlenky jsou takové, že milimetrové vlny rezonují s vodními klastry, konkrétně s hexagonálními a pětiúhelníkovými vodními klastry, ničí tyto klastry a vytvářejí dezorientaci a chaos v prostředí jádra, jedná se v podstatě o ztrátu kvantové koherence, která se projevuje ztrátou biofotonů, když strukturovaná voda shluky jsou zničeny. DNA se poté pokusí napravit vytvořením struktur k obnovení strukturální integrity uvnitř jádra. Přítomnost hexagonálních a pentagonálních párů bází v DNA a hexagonálních (strukturovaných) a pentagonálních vodních shluků není náhoda, je to DNA otiskování do vody a naopak přes skalární vlnovou rezonanci. Fraktální geometrie v DNA je znovu vytvářena ve vodních strukturách. EMF ničí tuto posvátnou geometrii.

Covid příznaky zasazené do kontextu doby najdete v mém posledním videu:

Covid příznaky a změna zemského paradigmatu (5.8.2020)

O spojení koronaviru a nemoci z ozáření jsem poprvé 21. března spekuloval v tomto článku: Wu-hane, máme problém, Bergamo, máme problém!

Video o energetické pozici hydrochloroquinu a tedy jangu a jinu v imunitním systému najdete nově na Věku Světla v neděli 9.8.20 zde.

Video o tom, že vypukla elektromagnetická válka, najdete z 29.3.20 zde:

A ještě jedno video o radiačním zatížení, dříve obvykle především v červnu a počátkem srpna, nyní však nastává s radiací vážný problém.

Radiace a potřeba čistoty nejen v červnu (10.6.20)

Lékař vysvětluje, proč viry neexistují (1.)

Jak jsem již sdílel, náš 6-měsíční výzkum covid „nemoci“/příznaků před pár dny skončil. Vzhledem k povaze covidových příznaků, které lze zestručněně tento stav označit jako zahuštění toxiny vlivem speciálních forem ozáření, ionizujícího záření atd., měli byste vědět, jak vlastně probíhá „nákaza“:

 • o něco (málo) nebezpečnější jsou zejména intenzivní srocení/zahuštění lidí, dopravní uzly, nákupní centra, stadiony, veřejná shromáždění (v řádech spíše tisíc, než stovek lidí), energie přitom v prostoru zůstává ještě 24 dalších hodin poté, než se postupně rozptýlí
 • pravděpodobnost je tím vyšší, v čím starším kolektivu se nachází, prakticky nulová je možnost nakažení ve škole, velmi vysoká naopak v domovech důchodců, resp. různých alzheimer centrech, psychických léčebnách apod., kde jsou soustředěni lidé s nefungujícími hormony
 • zejména v blízkosti silných zářičů, kromě antén mobilních vysílačů či wi-fi zejména frekvencí 5G sem počítáme i Slunce, nezapomeňme že většina lidí si přivezla do ČR covid z prvního jarního Slunce v Itálii, Italové si jej zase přivezli ze Španělska z fotbalového zápasu Ligy mistrů (rychlá kombinace Slunce, dopravních prostředků – letadel a hluku – skandování, ale také emocí)
 • covid chytnete díky přenosu atomů/elektronů spíše od příbuzného stejné či podobné krve/DNA, než od cizího
 • spíše ho chytnete doma (díky zakřivení prostoru bytů a domů), než venku (těla si začínají energeticky vypomáhat), nošení roušek na veřejnosti včetně městských dopravních prostředků situaci jen zhoršuje
 • díky vysokému napětí v podzemních drahách (kolejích) je možnost nákazy – excitace valenčních elektronů a energetické výměny s dalšími lidmi -větší, v menší míře platí i pro vlaky
 • pomáhají mu vibrace zvuku, které rozruší membrány buněk, patří k nim zejména hluk, včetně městského, skandování na stadionu, extrémně pak koncerty neharmonické hudby
 • vzhledem k jangu a vibracím (v letadlech ještě tlaku) motorů je možnost nákazy v dopravních prostředcích větší
 • čím jste oblečenější, zahalenější, tím je možnost správné reakce těla nesnadnější, naopak, čím nahatější, tím lépe
 • takřka nulová je možnost nákazy v létě u moře
 • roli hraje i nadmořská výška a tlak, pro domorodce je to polehčují okolnost, pro návštěvníky pohoršující
 • chemické a prašné prostředí bude logicky vytvářet větší nákazu, resp. pozitivitu (obrannou reakci organismu nan znečištění) včetně např. důlního prostředí
 • ve hře je i to, zda slinivka může krátkodobě vystoupat (či se propadnout) s cukrem do vyšších hladin a ochránit tak tělo a zejména srdce a krev před zářením
 • přitěžující okolností je také alkohol, o drogách ani nemluvě, tedy veškeré další zatížení jater
 • používání mobilů a wifi zvyšuje možnost covid reakce organismu (zde často u mladých lidí a studentů)
 • roušky situaci výrazně zhoršují téměř ve všech ohledech a prostředích, připouštím však možnost, že valenční elektrony vzhledem ke konstantnímu dušení se, existenční nouzi díky nedostatku kyslíku, mohou méně vstupovat do propojování – výměny s dalšími subjekty/lidmi.

Věnujte soustavnou pozornost přístupu Slunce, bez chránění se krémy či slunečními brýlemi, případně dávkám vitamínu D v doplňcích, odvádění toxinů z těla. Pijte dostatek pramenité či/a zásadité vody, nezapomeňte na síru a chinin jako dva hlavní prostředky a látky k odvodu zničených/otrávených buněk. Naopak, nevěnujte pozornost lživé propagandě masových médií, ani politickým prohlášením pseudoodborníků, kterým buď není známo nic o skutečné podstatě obtíží, nebo nepokrytě lžou a odvádějí pozornost. Případně se jedná o podomní či mediální prodejce očkovacích vakcín, tzv. šmejdy, typu pana Prymuly či Maďara.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 854 posts and counting.See all posts by veksvetl

1 komentář: „Špatné zprávy se potvrzují: korona příznaky jsou skutečně otrava ozářením

Napsat komentář