Stanou se nanotechnologie ovládané pomocí nové 5G sítě nejmocnějším zbraňovým systémem v dějinách?

John P. Thomas
Health Impact News

Pokud se „podaří“ v lidském těle aktivovat nanotechnologie prostřednictvím speciálních frekvencí sítě 5G, poznáme možná ten nejmocnější zbraňový systém, jaký kdy byl vynalezen.

Na rozdíl od atomových zbraní, které způsobí toxickou katastrofu, jež postihne jak vítěze, tak poražené, může spárování nanotechnologií vpravených do lidských těl a působení vysokofrekvenčního záření ve spektru gigahertzů a terahertzů zajistit straně, která bude tuto technologii ovládat, převahu v nejrůznějších směrech.

Čisté řešení

Tento zbraňový systém bude mít potenciál individuálně sledovat kohokoli na celé zeměkouli.

Bude schopen sledovat emoce a myšlenky jednotlivých lidí.

Bude moci k jednotlivcům a skupinám vysílat instrukce, které budou vyvolávat určité myšlenky a emocionální reakce. Dokonce bude schopen omezit schopnost cílových osob logicky ohodnotit situaci a najít její řešení.

Pomocí tohoto systému bude možné cílit na „nespolupracující“ jedince a neutralizovat je „pro blaho celé společnosti“. Toho bude dosaženo narušením nervové činnosti, oslabením imunitního systému, vyvoláním bolesti či život ohrožujících chorob a způsobením předčasného úmrtí.

Uvědomuji si, že to vypadá přitažené za vlasy, ale mám k dispozici podklady, které mě na tuto myšlenku přivedly. Jedním z nich je případ bývalé řádové sestry Keri Burnor, která se stala obětí zneužívání ze strany katolického kněze. Na cestě za spravedlností narazila na množství informací, které neměla znát. Příběh je složitý, ale ve zkratce se jednalo o odhalení sítě zneužívání dětí, do které byli (a zřejmě dosud jsou) zapleteni Jezuité, kteří infiltrovali vysoké posty v armádě, a jiní představitelé tzv. deep state – struktur, které řídí stát, aniž by se ohlížely na volené zástupce. Když zastrašování nepomáhalo, sáhlo se k jiným prostředkům, možná i kvůli zkušebním účelům.

V roce 2011 podstoupila Keri operaci vedlejších nosních dutin. Po rekonvalescenci si stále silněji uvědomovala, že něco není v pořádku. Časem se dobrala ke zjištění, že jí při zákroku implantovali vojenskou nanotechnologii. Absolvovala speciální testy, které nevyvratitelně ukázaly, že její tělo vysílá rádiové signály k nějakému neznámému příjemci. [1, 3]

Keri Burnor

Pociťovala bolesti, krvácelo jí z uší, v hlavě slyšela hluk a postihla ji řada dalších symptomů. Než se té věci zbavila, musela se stínit před frekvenčními přenosy, brát denně 75 prášků a tři měsíce sedět hodinu denně v sauně.

Poté, co technologii odstranila ze svého těla, podstoupila pečlivé psychologické vyšetření, které potvrdilo, že netrpí žádnými bludy, paranoiou, schizofrenií ani jinými abnormalitami. Lékař konstatoval, že její duševní stav je normální. [1, 3, 4]

Jak se může z nanotechnologie stát zbraň namířená proti veřejnosti?

Bylo by snadné předpokládat, že případ Keri Burnor je ojedinělý.

Pravda je však taková, že jsme nanotechnologii vystavováni každodenně prostřednictvím vody, kterou pijeme, vzduchu, který dýcháme, jídla, které jíme; prostřednictvím léků, doplňků a samozřejmě vakcín. Sice to není vojenská nanotechnologie, ale pořád se dá použít jako zbraň proti lidem.

Postupem času se její neutuchající příval spojený se zářením z 5G systému stane mechanismem ovládání lidstva a dokonce i hrozbou našim životům.

Středisky ovládání budou „chytrá“ města

O sítích 5G a jejich rizicích jsem podrobně psal už dříve. Zamýšlel jsem se i nad mezinárodním nadšením pro budování „chytrých“  měst (smart cities).

Mé nedávné výzkumy mi ozřejmily hlubší příčinu touhy systému po „chytrých“ městech. Cílem jejich existence nebude usnadnění našeho života, ale kontrola nad námi všemi a v případě potřeby naše eliminace.

Je to mířeno na nás všechny – ne kvůli tomu, že něco nepohodlného víme (jako Keri Burnor), ale kvůli neodbytné touze systému ovládat lidi, a to kompletně. Nejde o superrychlý internet a auta, která se sama řídí! Jde o kontrolu nad naším myšlením a chováním. O sledování našeho pohybu a cílenou pozornost věnovanou každému, jehož činnost vybočí z mantinelů určených jeho prací a úkoly v rámci společenství.

Nakonec budou ovladači celosvětové sítě „chytrých“ měst rozhodovat o životě a smrti občanů. Fyzickou likvidaci zajistí 5G síť, která bude stimulovat razantní nástup dejme tomu rakoviny nebo léčbě vzdorující chřipky, srdeční příhodu či depresi s následnou sebevraždou.

Pokud potřebujete důkazy, odkazuji vás na seznam US patentů na technologie určené k dálkovému monitorování a ovládání lidské činnosti.

Jak je to možné? Jak to dokážou?

Máme-li najít odpověď na tyto otázky, musíme se nejprve podívat na povahu nano-substancí.

Z nanočástic vznikají nanostruktury – nanokrystaly, nanofilmy, nanodráty, nanotrubičky atd. Z těch se pak mohou poskládat složitější struktury.

Nanočástice jsou velmi malé. Jejich rozměry zpravidla odpovídají 1-100 nm (nanometrů). Nanometr je miliardtina metru. Pro srovnání – lidský vlas má průměr 50 000 – 100 000 nm. [7]

Pod nanotechnologie spadají i fragmenty připomínající viry, které obsahují XNA. Laboratorně vytvořené komponenty XNA vnikají do lidských buněk a násilně přebírají funkce některých částí DNA a RNA, stavebních bloků našeho genetického materiálu. XNA je chemicky velmi podobná DNA, snadno se včleňuje do lidských buněk a reprodukuje se. [9]

Nanočástice se chovají jinak než větší částice

Nanostruktury mají tendenci se shromažďovat. Za správných podmínek se samy sestavují. [7, 8, 9] Automaticky se spojují do plánovaných konfigurací, aby utvářely technologii, kterou lze používat pro řadu účelů. [7, 8, 9]

U nanomateriálů je vyšší pravděpodobnost toxicity, ačkoli větší částice té samé látky neškodí.

Tři fáze vývoje, na jejichž konci bude naprostá kontrola lidského života v „chytrých“ městech

Program má tři fáze – vystavit, nahradit a aktivovat.

Realizace procesu se stala možnou v okamžiku, kdy byl náš imunitní systém odzbrojen glyfosátem, aktivní složkou světově nejpoužívanějšího herbicidu. Tím byl nanotechnologiím umožněn vstup do lidského organismu a do našich buněk, kde mohlo začít nahrávání nového genetického kódu. [11]

Po kompletním nahrání informací přichází na řadu jejich aktivace frekvencemi. Ne gigahertzovými, které bude používat síť 5G, ale o úroveň vyššími terahertzovými. Dost možná se k jejich vysílání bude rovněž používat 5G hardware. [11]

Osoba, která se stane cílem úsilí o aktivaci, bude pociťovat takovéto příznaky: bolesti, horkost, pocit, jako by vám tělem probíhaly elektrické šoky, silnou fyzickou a emocionální vyčerpanost, pocit, že jste zbití a mimo provoz.

Zaplaví vás myšlenky, které vám budou říkat, že vzdorovat je nemožné a vy se musíte vzdát.

Je důležité vědět, že existují protiopatření a že situace není beznadějná.

Expozici nanočásticím se však vyhnout nelze

Existuje minimálně šest zdrojů expozice (vystavení) lidského těla nanomateriálům. Jedná se o vzduch, vodu, jídlo, farmaceutické produkty, doplňky výživy a samozřejmě vakcíny.

Z historického hlediska leží počátek naší intenzivní expozice nanomateriálům v geoinženýrských programech. Mnoho desítek let se do atmosféry vypouští nejrůznější látky, některé v podobě nanočástic.

Chemtrails mají údajně za úkol chránit nás a zemský povrch před zesílenými účinky slunečního záření, které má na svědomí oxid uhličitý, jenž se hromadí v atmosféře. Probíhá propagandistická kampaň, která nás má přesvědčit, že za poruchy zemského klimatu může intenzivní využívání fosilních paliv člověkem.

Jak do sebe zapadají jednotlivé dílky skládanky

Lze tedy říci, že základním stavebním kamenům nanotechnologie byli a jsou vystavováni všichni lidé na této planetě. Nanotechnologie se nám v tělech postupně hromadí.

Až se plně rozjede systém 5G, tak krom problémů, které bude způsobovat sám o sobě, začne tajně vysílat i terahertzové frekvence, které budou aktivovat nanotechnologie v našich tělech.

Nanotechnologie má potenciál přijímat a přenášet data, ovlivňovat mysl a poškozovat organismus – v závislosti na libovůli těch, kdo budou ovládat systém „chytrých“ měst.

Protiopatření

Neměli bychom mít pocit, že se nacházíme v beznadějné situaci.

Zaprvé je v běhu hnutí, které 5G sítě odmítá. Příkladem může být Brusel, který bojkotuje instalaci sítě (otázkou je, jak to bude s plánovanou sítí satelitů, které by 5G signálem měly pokrýt celý zemský povrch…). [14]

Jak jsme viděli na příkladu Keri Burnor, je nanotechnologii možné vyhnat z těla. Mám informace o zařízení, které si můžete postavit doma a které vašemu tělu pomůže zbavit se nanomateriálů. Také koupele s určitými ingrediencemi mohou pomoci. Kontaminaci nanomateriály se sice nemůžeme vyhnout, ale je možné zajistit, aby se nám v organismu nehromadily do takové míry, že je bude možné aktivovat.

Je také několik způsobů, jak zabránit vnikání  gigahertzových a terahertzových elektromagnetických frekvencí do budov a místností. To bude po zprovoznění sítě 5G satelitů nejspíš jediná možnost, jak se záření vyhnout, protože venku před ním nebude úniku.

Těmto protiopatřením se míním věnovat v dalších článcích.

Ti z nás, kdo si váží jasné mysli a chtějí se chránit před kontrolou mysli, emoční letargií, chronickou bolestí, paralýzou vůle a nakonec možná i smrtí způsobenou systémem nanotechnologie/5G, budou muset podniknout rázné kroky za účelem ochrany sebe i svých rodin.

 

Zdroj (kráceno)

Napsat komentář