Stížnost oběti zasažené použitím moderních neuro-zbraní

Veřejná stížnost

Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 – Hradčany
Ochrana lidských práv

Vážený pane ministře,
Vážený pane ombudmane,  


píši, abych vás informovala o rozsáhlém porušování lidských práv a systematickém fyzickém napadání civilní populace ve všech zemích světa s využitím moderních elektromagnetických zbraní a neuro-zbraní, často také v kombinaci s implantáty zavedenými bez jakéhokoliv souhlasu a skrytými nanotechnologiemi. To, co činí tyto zbraně obzvláště nebezpečnými a ničivými pro společnost je fakt, že fungují skrytě. S využitím faktu, že elektromagnetické vlny se šíří bez toho, aniž by je lidé viděli, a mohou procházet zdmi, lze tyto zbraně využít ke zničení lidského života a umožnit pachateli zcela nepozorovaný únik.


To, že jsou tyto zločiny prováděny systematicky a tajně, a že po celém světě jsou si nápadně podobné, naznačuje, že se jedná o globální program řízený mezinárodním vojensko-zpravodajským komplexem páchajícím na části populace předem promyšlené mrzačení, mučení, systematické podmaňování a tichou genocidu.


Píši proto, abych formálně požádala o plnění vašich zákonných povinností vyšetřovat zločiny proti lidskosti, ochraňovat civilní obyvatelstvo od terorismu. Skupiny se zbraněmi „DEW“ jsou propojeny po internetu, měly by mít můj souhlas a na mindreading, použití LRAD, ozařování a sken musí mít povolení. Nebo jsem cílená osoba? Ale tyto „tlupy“ používají programy pro svůj životní styl a zábavu. Nedodržují žádná pravidla, tedy tlupa lidí s vlastními pravidly a programem.


K útokům na oběti dochází prostřednictvím řízených mobilních jednotek elektromagnetických zbraní, ale stejně tak i prostřednictvím telekomunikační infrastruktury jako jsou mobilní věže a satelitní systémy. Toto je integrovaný systém zbraní, který byl tajně vybudován po celém světě. Nyní je na celé planetě plně funkční a ničí životy nevinných obětí po milionech a skrytě rozvrací národy. Jednotlivé oběti jsou pronásledovány a trýzněny vnitrostátními dohlížecími systémy, neustále v obklíčení pachatelů a systematicky mrzačeni elektromagnetickými a ultrazvukovými zbraněmi jak na veřejnosti, tak i ve svých domovech. Tyto útoky využívají skutečnosti, že paprsky z elektromagnetických zbraní jsou tiché, neviditelné a mohou procházet zdmi budov tak, že oběti mohou být napadány kdekoliv, aniž by to zanechalo stopu vedoucí k pachateli. Tímto způsobem jsou oběti efektivně umístěny do individuálních koncentračních táborů. Tato operace je doprovázena cílenými pomlouvačnými kampaněmi, infiltrací a dohledem nad každým aspektem života oběti, jeho blízkými, rodinou, pracovním místem a obzvláště jeho lékařskou péčí.

Pachatelé vstupují tajně do domova oběti, poškozují majetek, sabotují počítačové vybavení přímo či na dálku, a vedou ničivé kampaně, které vedou k psychologickému rozpadu oběti. Následně jsou oběti eventuálně dohnány k sebevraždě nebo zavražděny.


Elektromagnetické a neuro zbraně mají schopnosti, které překračují cokoliv, co svět v oblasti technologií v minulosti zaznamenal. Díky jejich schopnosti napadat a manipulovat biologické procesy, vnitřní orgány a lidský nervový systém spolu s neurologickými procesy, jsou tato zařízení těmi nejnebezpečnějšími zbraněmi, které lidstvo do dnešního dne vyrobilo. Dopad na lidský druh je devastující vzhledem k tomu, jak mohou zbraně stimulovat rozvoj nejrůznějších nemocí, způsobovat bolest a poškození orgánů a mozku, mrtvice, infarkty a smrt. Nejčastější formou následků je poškození DNA a rozvoj nádorových onemocnění a případně i rakoviny. Poškození DNA v reprodukčních buňkách, vejcích, u žen mění mitochondriální DNA a tím poškozuje celé budoucí generace. Operace těchto zbrojních systémů jsou proto hrozbou pro budoucnost samotného lidstva. Mobilně řízené zbraně se vyrábějí ve všech velikostech a mají různé schopnosti. Jsou ukryté pachateli v sousedních nemovitostech, autech, dronech, letadlech a dokonce jsou součástí národní infrastruktury. Agenti dohlížitelských sítí přenášejí zbraně v taškách a batozích. Tento skrytý systém zbraní je plně integrovaný a centrálně řízený. Oběti, které odletěly do cizích zemí objevily, že jejich protokol o útoku cestuje s nimi a dále jej převezme a pokračuje v něm lokální systém dohlížitelských a donucovacích orgánů příslušné země.


Z toho, co bylo možné odvodit z odtajněných dokumentů je zřejmé, že se tato síť útočných týmů řídí protokolem používaným pro eskader smrti řízený velkými zpravodajskými agenturami například ve Vietnamu a státy Jižní Ameriky. Pro národní bezpečnost je nesmírně důležité tento terorismus zastavit a stejně tak zastavit i financování systémů, které umožňují jeho šíření.


Samotná technologie těchto zbraní byla z velké části klasifikována velmi dlouho. Nicméně, existuje nespočet veřejně známých případů z celého světa, kdy byly zbraně používány na jednotlivce léta s cílem zastrašit, ublížit, zmrzačit nebo zavraždit. Ze svědectví těchto obětí, z nichž mnohé sdíleli svůj případ online na blozích a přes sociální média, z veřejně známých patentů a odtajněných dokumentů se dozvídáme o devastujícím účinku těchto zbraní a o ohromném rozsahu zločinů tohoto druhu, které jsou páchány po celém světě.


Prosím pomozte nám zastavit tento globální tichý Holocaust.


S úctou
cílový jedinec (6,5letá oběť elektromagnetických vln, označujících se jako výzkumné vojenské prostředky „DEW“) a člen celosvětové kampaně proti elektromagnetickému násilí, zneužívání a experimentování.

Milena Štěpánová 7.9.2020 Brno

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 814 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář