Studie velkého rozsahu potvrzuje, že záření z vysílačů mobilních operátorů opravdu způsobuje rakovinu. Mainstream mlčí.

Isabelle Z., (Natural News)

Myšlenka, že záření z vysílačů mobilního signálu způsobuje rakovinu, dlouho patřila do oblasti vyhrazené „konspiračním cvokům“, což bylo zcela v zájmu osob a korporací, které mají na těchto technologiích finanční zájem. Nyní však výsledky vědeckého výzkumu ukazují, že spojitost vysílačů s onkologickými onemocněními je objektivní pravda, a důkazů je tolik, že je už nelze ignorovat.

Největší studie na světě zaměřená na účinky tohoto záření na pokusná zvířata, která byla provedena pracovníky italského výzkumného Istituto Ramazzini, odhalila, že nebezpečí představuje už ta úroveň záření, která se běžně vyskytuje v našem životním prostředí. Vědci při studii vystavovali 19 hodin denně 2 448 potkanů GSM radiofrekvenci o hodnotě 1,8 GHz v intenzitě, která odpovídala té, kterou šíří antény vysílačů, a zjistili, že u zvířat vzrostl výskyt prekancerózních stavů a Schwannovy buněčné hyperplazie. Samice navíc častěji onemocněly nádory mozku.

Studie byla pozoruhodná i tím, že vědci nechali potkany dožít. Čtyři pětiny lidských onkologických onemocnění se objevují od šedesáti let věku výš, takže dlouhodobé pozorování zvířat umožnilo zaznamenat i nádory, které potkany postihly ve vyšším věku.

Vědci prohlásili, že na základě poznatků, které díky této studii získali, lze apelovat na Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny, aby se znovu věnovala karcinogenním účinkům radiofrekvenčního záření na člověka.

Desítky let se korporátem vlastněná média k problematice vysílačů a rakoviny stavěla tak, že se jedná o pouhou „konspirační teorii“. Teď se z té teorie stal fakt. „Kde je omluva mainstreamu za všechny ty lži?“, ptá se Mike Adams, vydavatel Science.news a autor knihy Food Forensics.

„Hlavní proud vědecké komunity teď konečně srovnává krok s varováními, která jsme zveřejnili před více než deseti lety, což opět dokazuje, že jsme byli o roky napřed před skoro negramotnými tzv. novináři, kteří zpracovávají vědecká témata pro masmédia šířící fake news. Před novináři, kteří trvali na tom, že vysílače mobilních operátorů nemají s rakovinou nic společného, a vystavovali tak miliardy lidí riziku, což stálo neznámý počet nevinných lidí život,“ konstatuje Adams. „Když teď pravda vychází najevo, stáhnou svá falešná obvinění, která vznesli proti těm z nás, kdo právem varovali veřejnost před zdravotními riziky těchto vysílačů? Jistěže ne. Těm nejde o pravdivé zpravodajství. Skutečné zprávy, které jsou v zájmu široké veřejnosti, publikují jen nezávislá média.“

Stojí za zmínku, že při této studii byly zkoumány účinky mnohem nižší intenzity záření než v rámci amerického národního toxikologického programu. I tato národní studie objevila souvislost s rakovinou, konkrétně se schwannomem srdce potkanů – samců, ale čelila kritice kvůli vysokým dávkám záření. Při studii na Ramazzini se naproti tomu zkoumala nižší intenzita, než jaké jsou „bezpečné“ limity stanovené FCC, tzn. intenzita, jíž mohou být lidé vystavováni legálně.

Pozor by si měly dávat zejména těhotné ženy a děti

Na vystavování se tomuto typu záření by měly být obzvlášť opatrné těhotné ženy a děti, protože vědci zjistili, že zvířatům, na která záření působilo, se rodila podstatně menší a tím i slabší mláďata. S tím jsou zajedno i jiní odborníci, kteří upozorňují, že současné standardy tuto citlivou skupinu populace nijak nezohledňují.

Dnešní limity FCC byly stanoveny před dvaceti lety, kdy mnoho lidí vůbec nemělo mobilní telefon a průměrná doba hovoru trvala šest minut. Od té doby užívání mobilních telefonů dramaticky vzrostlo; je překvapivé, že limity od té doby nebyly přehodnoceny.

Výkonná ředitelka organizace Environmental Health Trust, Theodora Scarato, uvedla, že přísnější regulace než Spojené státy má hned několik zemí, jmenovitě Rusko, Itálie, Indie a Čína. Tato organizace následuje příkladu expertů na otázky veřejného zdraví ze zemí jako je Izrael, Francie a Belgie a žádá vládu a soukromý sektor, aby podnikli kroky, díky nimž budou mobilní technologie bezpečnější. Navrhují například kampaně, které budou společnost informovat, jak používat mobilní zařízení bezpečně, a které budou informovat o neblahých účincích záření. Výrobci by zase mohli najít cesty, jak změnit software a hardware tak, aby nebyli uživatelé tolik vystavováni radiofrekvenčnímu záření.

Minulý rok zveřejnil kalifornský odbor pro veřejné zdraví nové pokyny, jak mohou občané snížit úroveň svého vystavení škodlivému záření. Doporučuje například nenosit telefon na těle a nemít ho v noci u postele; nepoužívat ho, když je signál slabý ani ho nepoužívat k online poslouchání hudby a sledování videí či ke stahování velkých souborů.

Vedoucí odboru dr. Karen Smith navíc rodičům doporučuje, aby dětem zredukovali dobu, kterou stráví s telefonem, protože na jejich vyvíjející se mozky má záření zvlášť špatný vliv.

 

Zdroj

Napsat komentář