Teorie reinkarnační pasti

Oba uvedené články již vyšly na webu Osud.cz

I. Jak se dostat z luciferské reinkarnační pasti

Wes Penre

Výňatek z Level Four Paper Fifteen (Úroveň 4, dokument 15)

Dokážu pochopit, že rozhodnutí nejít ke světlu může znít děsivě, protože mnoho z nás má strach z neznáma. Ze světla máme pocit „bezpečí“, protože jsme se tam vydali už tolikrát a protože „všichni ostatní“, kdo šli do světla, vypadají, že učinili dobře. Mějte však na paměti, že jste multidimenzionální bytost, a to například i jednu každou noc, kdy spíte a sníte. Je to ochutnávka toho, co nás čeká, až zemřeme – s tou výjimkou, že až k tomu dojde, budeme své „sny“ ovládat a vědomě tvořit to, co tvoříme nevědomě během REM spánku.

To je nicméně jen malá část celého obrazu, takže se pojďme poněkud detailněji věnovat tomu, co jsem nedávno zjistil o podrobnostech definitivního úniku z reinkarnační pasti.

Ti, kdo ve svém uvědomění dosáhli toho bodu, že si toto čtou, si nemusejí dělat starosti, že se „zaseknou“ v éteru a stanou se „ztracenými dušemi“. Čtenář tohoto materiálu tuto úroveň už daleko překonal, protože už ví příliš mnoho. Když tedy zemřete, s nejvyšší pravděpodobností k vám přistoupí váš hlavní průvodce a bude vám chtít pomoci „přejít na druhou stranu“, a pokud to dovolíte, povede vás to skrz tunel. V některých případech se na počátku neobjeví žádní průvodci a tunel se před vámi otevře sám od sebe, ale v nějaké vzdálenosti. Za normálních okolností pociťují duše gravitaci tunelu a začnou se k němu pohybovat, vědomě či nevědomě – jako list do trubice vysavače.

Domnívám se, že zde by bylo dobré sepsat seznam, aby pro vás bylo snazší absorbovat informace, které vám hodlám poskytnout.

  1. Místo abyste se nechali „zhypnotizovat“ jeho působením, se otočte a podívejte se na opačnou stranu (budete mít 360° zorné pole a stále se budete moci soustředit na pohled určitým směrem) a začněte se pohybovat směrem od tunelu (to provedete tak, že budete o sobě uvažovat jako o pohybujícím se – v této dimenzi jde výhradně o myšlenky a záměry). Pamatujte si, že vy jakožto duše Ohně jste daleko silnější než odstředivá síla, která vás tlačí k tunelu. Nepokoušejte se s ní bojovat – to není ta správná cesta. Místo toho se od tunelu odmyslete! Tunel i světlo na jeho druhé straně jsou sofistikovaný hologram. Jediné, co potřebujete, je myslet se jiným směrem a tunel se vytratí.
  2. Zakrátko před sebou nebo nad sebou (v tomto prostoru není žádné vpravo a vlevo, nahoře a dole) spatříte [energetickou] mřížku. Uvidíte také, že v ní jsou díry – jako v ementálu. Přesuňte se jedním z těchto otvorů.
  3. Teď uvidíte vesmír takový, jaký je, tzn. budete opravdu interdimenzionální. To znamená, že uvidíte mnohem rozsáhlejší vesmír než dříve. Je to možné proto, že se nacházíte mimo mřížku a nejste v naprogramovaném těle – setkáváte se s vesmírem jako čistá duše Ohňů s avatarem, což je vaše mysl. Když se mimo mřížku dostanou astronauti, jsou stále omezeni svými těly a zůstávají ve 3-D, ale s o něco vyšší vibrací, protože Země je daleko a mřížka už na astronauty nepůsobí.
  4. To, co prožijete mimo mřížku jako neinkarnovaná duše, na vás pravděpodobně silně zapůsobí. Poprvé totiž možná spatříte vesmír takový, jaký je, včetně KHAA (božské prázdnoty) a všeho ostatního. Když toto čtete, jste stále omezeni svými pěti smysly, ale je dobrý nápad mentálně se připravit na to, co vás tam čeká. Vůbec to nebude negativní zkušenost, jen velmi odlišná! Také uvidíte kosmickou válku, která probíhá ve sluneční soustavě, a spatříte vojáky bojující v jiných dimenzích, do nichž teď budete mít přístup. Pro přípravu doporučuji svoji volně dostupnou e-knihu “Beyond 2012—a Handbook for the New Era (Po roce 2012 – příručka pro novou éru). Existují samozřejmě i jiné materiály, které můžete použít též – svůj úkol splní i tyto mé dokumenty.
  5. Jakožto Oheň řídící avatar teď máte svobodu vydat se ve vesmíru víceméně kamkoli. Už dříve jsem mluvil o tzv. univerzitách – že jistá souhvězdí fungují stejně jako pozemské univerzity. Můžete se tam vypravit a zkoumat, co vám mohou nabídnout, a zvážit, zda vás to bude zajímat, ale správnější či snazší cesta spočívá v tom, že se zamyslíte nad tím, co byste vlastně chtěli dělat nebo se naučit. Řekněme, že se chcete naučit něco o tom, jak konstruovat interdimenzionální lodě. Odmyslíte se tedy na univerzitu, kde se to vyučuje – provedete tam nanocestu rychlostí myšlenky. Vidím to tak, že se musíte na tu myšlenku koncentrovat takovým způsobem, aby v daném okamžiku dominovala vašim ostatním myšlenkám – a to je všechno, co musíte udělat. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří umějí nanocestovat; jeden z nich tuto schopnost získal po vážné automobilové nehodě. Říkal, že si nemusíme s ničím dělat starosti: jakmile se osvobodíme od těla, budeme to umět automaticky. Ze začátku budeme ohromeni a bude to na nás dělat velký dojem. Budeme to považovat za zábavu a pravděpodobně si s tím trochu pohrajeme. Jakmile vstoupíme do duchovního světa, budou strach a úzkost, které jsme pociťovali ve svých tělech, ty tam.
  6. Až budete na univerzitě, setkáte se s hvězdnými bytostmi, které se vás budou ptát, čemu se chcete věnovat. Pokud budou vaše čakry i vaše aura otevřené jako kniha, budou to už vědět, protože budete komunikovat telepaticky, ale budou-li zavřené – ať ze strachu nebo záměrně, abyste chránili své myšlenky – tak to vědět nebudou. Až od vás tuto informaci dostanou, sdělí vám, zda jste způsobilí, nebo ne. Pokud ne, můžete se jich zeptat, kam se máte vydat, abyste se kvalifikovali pro jejich dimenzi učení. Když budete chtít do Orionu, odmyslíte se tam a náhle budete stát před „Branami orionského impéria“ a odehraje se podobná procedura. Můžete jim říct, že jste lidská duše, a s nejvyšší pravděpodobností se kvalifikujete do vyšších dimenzí KHAA, ale jakmile se dostanete „dovnitř“, zjistíte, pro jakou univerzitní úroveň se kvalifikujete – v závislosti na vašich aktuálních znalostech jakožto duše, na tom, co chcete dělat, a na vaší osobnosti.
  7. Nebo můžete jen tak putovat po vesmíru jako duše/avatar a zkoumat jej, než se rozhodnete najít si nový „domov“. Zjistíte, že se dokážete odmyslet kamkoli a že se tam také dostanete. Poznáte ale také, že si dokážete vytvářet prostředí podle přání, podobně jako Q ve Star Treku. Nějakou dobu se tím možná zabavíte, než si najdete něco jiného. Pamatujte si, že se nemůžete doopravdy ztratit, protože když nevíte, kde jste, můžete se odmyslet kamkoli jinam – klidně i zpátky do sluneční soustavy, pokud si to budete přát.
  8. Téměř jistě se na svých cestách setkáte i s jinými bytostmi. Můžete jim říci, že nemáte zájem (zdvořile), nebo se k nim můžete přidat. Nejprve si však vždy prociťte jejich energie a věřte své intuici! Když si ani tak nebudete jistí, zeptejte se, odkud jsou a proč mají zájem o vaši společnost. Vždycky se chraňte zlatou aurou – myslete si ji kolem sebe – a dejte si pozor na to, abyste v ní neměli díry. Sami zjistíte, že to funguje! Pamatujte, že nemusíte zamířit do Orionu jen kvůli tomu, že jsou naši stvořitelé shodou okolností odtamtud. Nikdo vám to nebude vyčítat a navíc se tam můžete vypravit i později, kdykoli budete chtít. Možná se dokonce rozhodnete připojit k nějaké skupině bytostí, která se vám bude líbit, a podílet se na tvoření nějaké interdimenzionální reality – ať volně v prostoru, na nějaké planetě, ve hvězdě nebo v mlhovině. Možnosti jsou nekonečné a omezené jsou jen vaší vlastní kreativitou. Uvidíte, že se vesmír bude ohýbat podle vaší vůle, myšlenek a záměrů.

Cokoli z toho zní mnohem lépe než recyklace zpátky do otroctví, ne? Máme v sobě Oheň Bohyně matky, takže máme toto privilegium – víc než jiné existující rasy. I jiní tam venku, kdo mají přístup ke KHAA (stejně jako budete mít vy), mohou tvořit bez techniky, ale jako lidská duše máte automaticky přístup ke KHAA a k Orionskému impériu, pokud jste tedy nedělali věci, které jsou nepřiměřeně škodlivé pro impérium, pro vaše bližní nebo pro jiné rasy. Ostatní hvězdné rasy si musí svůj přístup do Orionu vysloužit, zatímco vy můžete přijít bez plnění jakýchkoli předpokladů s výjimkou těch, které jsem právě zmínil.

V případě, že se rozhodnete znovu neinkarnovat na Zemi, vám zaručeně (dočasně, ale i tak) bude chybět lidské tělo. V následujícím pojednání se budu více zabývat tou neuvěřitelnou nádobou, které říkáme lidské tělo, a tím, čeho je schopné a co pro vás jakožto pro Oheň/avatara může udělat. Až bude toto vysvětleno a až se budete chtít nadále vracet na Zemi a v další inkarnaci znovu obývat jednu z těchto nádob – tentokrát s vyšší úrovní vědomí – tak samozřejmě můžete. Nemusíte kvůli tomu procházet tunelem. Můžete se inkarnovat na Gaiu bez „pomoci“ reinkarnační pasti, ale i tak utrpíte amnézii. Budete zde na Zemi nicméně operovat na vyšší úrovni, než jak tomu bylo dosud, a v průběhu času budete své bdělé uvědomění a své vědomí víc a víc rozšiřovat. Pokud se rozhodnete pro tuto cestu, budete pomáhat s opětovným budováním Knihovny a jako odměnu dostanete tělo, o kterém budu mluvit později. Rozhodnutí je na vás. Není tu žádná dobrá a špatná volba, je to zcela vaše věc. Jediná věc, kterou každému radím, je vyhnout se tunelu a světlu!

Zdroj

II. David Icke o reinkarnaci

(pozn. překl. – Icke do svých padesáti let nepožil nic, co by bylo možné označit za psychoaktivní látku. Jeho první zkušenost s ayahuascou v Brazílii v roce 2013 pro něj tedy byla přelomová. Kromě intenzivních pocitů lásky a propojení s celým vesmírem mu „bylina-učitelka“ obsahující mimo jiné DMT přinesla i zesílení a zjasnění zcela zřetelného hlasu, který k němu už předtím nějakou dobu hovořil. Informace, které takto získal o reinkarnaci, se staly základem učení o „reinkarnační pasti“.)

Pokud se zajímáte o myšlenky New Age nebo o východní náboženství a filosofie, tak vás možná následující kousek textu překvapí. Hlas mi objasnil, že se valná většina inkarnovaných vědomí, která opouštějí „fyzická“ těla při tzv. smrti nespojí vědomě s Nekonečností (the Infinite, jiný význam je rovnou Bůh). Místo toho se přesunou do dalších „nefyzických“ dimenzí této matrix. Vědomí se sice uvolní z časové smyčky, ale stále je chyceno mucholapkou, ač méně hustou. Reinkarnace je cyklus, v jehož rámci se vědomí pohybuje mezi časovou smyčkou (fyzický pobyt tady na Zemi) a jinými úrovněmi matrix.

Koncept reinkarnace je dalším výtvorem matrixové entity, jehož účelem je držet vědomí v cyklu otroctví a nechat ho věřit, že se „vyvíjí“ prostřednictvím zkušeností, jak tvrdí mimo jiné New Age. „Myslíš si, že se Nekonečnost musí reinkarnovat?“ zeptal se mne hlas. „Vědomí, jež se nachází v matrix, je také Nekonečností, tak proč by se mělo reinkarnovat?“ Ono také nemusí, jen věří tomu, že by mělo. Je takové úsloví, které říká, že „smrt není lék na nevědomost“,  a tak to také je. Vědomí je i na dalších úrovních matrix lapeno v iluzích.

Když se vědomí stáhne z „fyzického“ těla, nestává se okamžitě znovuosvíceným. To závisí na jeho vlastní realitě. I ve sféře pěti smyslů platí, že vidíme a prožíváme to, co si myslíme, že bychom měli. To, jak vysvětlil hlas, se děje také na jiných frekvencích této matrix. Když vědomí opouští tělo s vírou, že půjde do nebe Ježíše Krista a křesťanské verze Boha, tak takovou zkušenost také prožije; uvidí to, protože bude věřit, že to „vidět“ má.

I s jinými náboženskými přesvědčeními je to stejné, takže se v matrix nachází křesťanské „nebe“, islámské „nebe“, hinduistické „nebe“ atd. Ta nebe ale nejsou nic jiného než výplody představivosti. Jedině vědomí osvobozené od podmíněně získaných přesvědčení může přesáhnout vibrační iluzi této matrix a stát se vědomě jedním s Nekonečností. Přesvědčení jsou vězení a jiné úrovně matrix jsou jiné úrovně iluze. To znamená, že maximální většina informací „channelovaných“ médii v časové smyčce pochází od vědomí, jež jsou stále zachycena v matrix. Ta sice mohou vědět víc než vědomí, která se nacházejí v hustotě časové smyčky, ale dosud se nevysvobodila z pavučiny iluzí.

Byl mi ukázán obraz lidí symbolicky padajících z nebe na stezku vedoucí přes pole. Hlas řekl, že jelikož jsou vědomí chycena v matrix v „reinkarnačním“ cyklu, kvůli němuž se stále dostávají do časové smyčky a opět z ní vystupují, nezískávají svá přesvědčení jen v průběhu jediného „fyzického“ života. Ta přesvědčení jsou jim „vtloukána do hlavy“ nesčetnými zkušenostmi odžitými v časové smyčce a mezi těmito „fyzickými exkurzemi“ se nacházejí v jiné formě iluzorního stavu. Takže jsou vytrénována už v okamžiku, kdy opětovně vstoupí do časové smyčky pro další porci tréninku.

Proto je pro lidstvo tak snadné žít v nacvičeném, otrockém stavu bytí. Každý z nás tu byl už mnohokrát předtím.

Spolu s těmito slovy jsem viděl, jak po původní stezce dupou další a další nohy, až z dálky vypadá jako drážka na gramodesce. Noří se víc a víc pod povrch a postavy, které po ní kráčejí, se boří do země společně s čím dál hlubší „drážkou“ a nakonec mizí úplně. „Je tedy překvapením, že lidé ke svému Bohu vzhlížejí vzhůru?“ řekl hlas. „Vždyť je to jediné místo, kde vidí nějaké světlo!“

Hlas mi řekl, že myšlenky New Age a některé filosofie Východu a určitých domorodých společenství jsou osvícenější než mainstreamová věda a filosofie náboženství založených pouze na časové smyčce. Realita New Age vychází z chápání, že „fyzická“ sféra představuje jen jeden rozměr existence a že za vibračními stěnami lidských smyslů se nachází mnoho dalších. To je dobře, ale New Age nechápe to, že tyto další vibrační rozměry stále představují různé úrovně matrix. Poskytují stálé dodávky vědomí časové smyčce a pomáhají vytvářet strach, nezbytný k tomu, aby matrix zůstala „naživu“.

New Age víra ve „Velké bílé bratrstvo“ nebo v Aštara a spol., kteří komunikují s vybranými jednotlivci, to je jen manipulace časové smyčky z jiných úrovní matrix. Některá taková sdělení jsou do myslí „disponovaných“ jedinců dokonce předávána uvnitř smyčky prostřednictvím metod kontroly mysli a různých forem technologické „telepatie“. Když média, například ta v rozličných show a v televizi, komunikují se zesnulými příbuznými osob v publiku, kontaktují ty úrovně matrix, které se nacházejí velmi blízko k realitě časové smyčky. Jejich informátoři z odlišných frekvencí si obvykle uvědomují, že mimo „fyzický“ svět existují i jiné „světy“, ale většinou jim uniká, že se stále nacházejí ve sféře matrixového klamu.

Vyprávějí o tom, jak ve svém nefyzickém světě navštěvují „sály učení“ a jak je Země „duchovní univerzita“, kam lidé přicházejí, aby se naučili náročnou látku a pracovali na své „karmě“. To je iluze, řekl mi hlas, totální i-lu-ze! „Proč by měla Nekonečnost prožít to, co sama vymyslela?“ Myšlenka karmy je matrixová manipulace určená k indoktrinaci jednotlivých vědomí ohledně plynutí „času“. „To je má karma z minulého života, buduji si karmu pro budoucnost,“ atd. Dalším účelem je držet lidi ve stavu zahanbení a sebenenávisti. „Nekonečná láska se nesoudí, ani sebou nepohrdá – to jsou iluze vzniklé odpojením.“

 

Zdroj

 

Napsat komentář