Viry jsou citlivé vůči pH, prospívá jim kyselé prostředí

dr. Mark Sircus

Jsou jistá důležitá témata, o nichž byste podle lékařů a funkcionářů světových zdravotnických orgánů neměli vědět. Jedním z nich je fakt, že většina virů a všechny fyziologické procesy v těle jsou citlivé vůči pH. Navzdory tomu, že léčba založená na úpravě pH nabízí snadný, bezpečný a levný klíč k potírání virových infekcí, nehodlají ani oni ani mnozí poskytovatelé alternativní zdravotní péče uvažovat o kuchyňské sodě jako o jednom z nejdůležitějších prostředků, jejichž pomocí můžeme bojovat proti novému koronaviru.

Vědci z Massachusettské všeobecné nemocnice (MGH), kteří odhalili Achillovu patu většiny virů, které trápí lidstvo, skoro trefili cíl, ale to, co zkoumají, jmenovitě protein AGO4, možná nebude v boji proti virovým infekcím prakticky využitelné. Skutečnou Achillovu patu většiny virů lze naproti tomu snadno zasáhnout tak, že je připravíme o půdu pod nohama v podobě kyselého pH.

Chřipkovému viru umožňuje přenos jeho schopnost šířit genom, k čemuž je zapotřebí mírně kyselé prostředí. Prahové pH, při němž se začíná spouštět replikace, se liší podle různých sérotypů membránového proteinu hemaglutininu (HA). Byla vypozorována souvislost stabilní kyselosti HA s úspěšným přenosem viru z ptačích hostitelů na lidské.   

Infekčnost koronavirů souvisí s pH velmi úzce. Kupříkladu kmen MHV-A59 je při pH 6 (kyselé) celkem stabilní, avšak při pH 8 (zásaditém) se rychle a nenávratně inaktivuje. Lidský koronavirový kmen 229E je nejinfekčnější při pH 6. Infikujeme-li buňky myším koronavirovým kmenem A59 při pH 6, je virus oproti pH 7 desetkrát infekčnější.

Ze získaných údajů vyplývá, že koronavirus způsobující infekční bronchitidu (IBV) se vyznačuje silnou citlivostí na pH. „Fúze koronaviru IBV s hostitelskými buňkami se neodehrává při neutrálním pH. Vyžaduje nízké pH kolem pH5,5. K fúzi již nedochází při pH6 či výše.“

Tu samou citlivost vykazuje virus vezikulární stomatitidy [3], akutního zánětu ústní dutiny; i kapsidy viru způsobujícího dětskou nemoc ruka-ústa-noha jsou vnímavé vůči kyselému prostředí a když jeho pH klesne, začnou se rozpadat do pentametrických jednotek, aby mohly uvolnit virovou RNA a započít s replikací.

Zvýšení pH do zásaditého stavu zvyšuje schopnost imunitního systému ničit bakterie, jak tvrdí vědci z Royal Free Hospital and School of Medicine v Londýně. Viry a bakterie vyvolávající bronchitidu prospívají v kyselém prostředí. Udržováním pH v mírně alkalickém rozmezí 6,8-7,2 snižuje riziko nakažení se nachlazením a chřipkou, případně zmírňuje jejich průběh.

Když průběžně dbáme o zásaditost vnitřního prostředí organismu, postihují nás virové infekce jen mírně a totéž platí pro infekce bakteriální a houbové. Když se při léčbě zápalu plic použije soda bikarbona, dostaví se zmenšení kolonií škodlivých bakterií a plísní v plicích (testováno oproti kontrolní skupině, jíž se podávala sůl).

Vědečtí pracovníci v oboru medicíny nyní došli k závěru, že 8,4% roztok bikarbonátu je účinným a bezpečným prostředkem, jenž zastavuje růst bakterií a hub napadajících dýchací cesty. Pomalé infuze NaHCO3 (bikarbonátu) lze rovněž použít k léčbě metabolické acidózy s normální aniontovou mezerou a některých forem acidózy se zvýšenou mezerou, což je běžný problém, jenž vzniká u pacientů s vážnými infekcemi plic, hospitalizovaných na JIP.

Viry infikují hostitelské buňky tak, že se při nízkém pH spojí s jejich buněčnými membránami. Klasifikují se tudíž jako „viry závislé na pH“. Léky, které zvyšují nitrobuněčné pH (zásaditost v buňkách) prokazatelně snižují infekčnost těchto virů. Jelikož mohou takové léky vyvolávat negativní vedlejší účinky, je logickým řešením sáhnout po přírodních metodách, které povedou k těm samým výsledkům. Co se týče schopnosti zvyšovat pH tělesných tekutin, nemůže se žádný medikament měřit s bikarbonátem sodným.

Fúze virů s buněčnými membránami závisí na pH. „Fúze je závislá na okyselení endosomálního kompartmentu. Na úrovni endosomu ji spouští konformační změny ve virových glykoproteinech, navozené nízkým pH kompartmentu.“ [1] V biologii buněčných membrán je fúze proces, jímž dvě původně samostatné lipidové dvojvrstvy propojí svá hydrofobní jádra, čím vznikne jediná struktura. Bylo vypozorováno, že virus hepatitidy C infikuje hostitelské buňky prostřednictvím internalizačního mechanismu závislého na výši pH. Prahová hodnota činí 6,3 a optimální asi 5,5 [2]. Jakmile pH klesne na 6 či níže, spustí se rapidní fúze mezi membránami virů a liposomy.

K farmaceutickým společnostem Gilead Sciences a AbbVie, které mají za úkol vyvinout proti novému koronaviru vakcínu, se nově přidala i Takeda Pharmaceuticals. Experimentální lék bude získán z krve pacientů, kteří se z tohoto respiračního onemocnění uzdravili. „Sice s jistotou nevíme, zda bude vakcína opravdu fungovat, ale myslíme si, že bude hodnotným příspěvkem, jenž pomůže,“ řekl dr. Rajeev Venkayya, šéf úseku vývoje vakcín Takedy. Léčba založená na pH však bude fungovat zcela jistě, protože viry jsou citlivé na hodnotu pH a bikarbonát sodný je k dispozici všude a nestojí skoro nic. V nemocnicích je snadné podávat jej nitrožilně.

Další důležitý faktor vyvolávající inaktivaci virů je UV záření. Viry snáze přežívají ve tmě, než když jsou vystaveny slunečnímu světlu.

Buněčné napětí, pH a hladina kyslíku

Kdykoli má tělo nízké elektrické napětí, začnou mít buňky problémy, které se zhoršují tím víc, čím nižší napětí je (a spolu s ním pH). Čím nižší napětí, tím nižší pH a tím nižší hladina kyslíku, což znamená, že dolů jde i hladina CO2. Chronické nemoci jsou provázeny poklesem elektrického napětí, nižším pH (kyselostí) a nižšími koncentracemi O2 a CO2. To znamená, že v zásaditých tkáních je více kyslíku.

Jakmile v těle převáží kyseliny, poklesne elektrické napětí a koncentrace kyslíku ve tkáních. Koneckonců co je to vlastně pH? Měřítko oxidačně-redukčního potenciálu. Ten ukazuje, zda přebývají elektrony, nebo zda chybí. Elektrony jsou nezbytné pro život, jsou zapotřebí k udržení zdraví a velká množství jsou jich potřebná k léčení a růstu nových buněk.

Dr. David Brownstein napsal: „Lidské tělo se neustále zbavuje starých a poškozených buněk a nahrazuje je zdravými novými buňkami. Tento proces může probíhat jen tehdy, když se elektrické napětí v buňkách drží na optimální úrovni, a funguje lépe zamlada, než když zestárneme. V organismu (nebo v roztoku) elektrické napětí přímo odráží pH, což je stupnice kyselosti či zásaditosti roztoku se stupni od 1 do 14. PH lidského těla přímo odráží jeho elektrické napětí. Nízké pH (kyselost) ukazuje nízké elektrické napětí, zatímco vysoké (zásadité) znamená stav vyššího napětí.“

Množství kyslíku v buňkách je určováno napětím. Pokud má buňka odpovídající elektrické napětí, bude mít i dostatek kyslíku. Bude-li buněčné napětí nízké, bude v tkáních málo kyslíku. To se vztahuje i na metabolismus. Je-li nízké napětí a málo kyslíku, metabolismus se stává anaerobním, což znamená nedostupnost kyslíku.

Zdroj

Pozn. redakce:

Milí přátelé, bohužel, vývoj světového dění mne cca o půl roku předběhl. Kniha s pracovním názvem Let´s go jin! vychází sice až na podzim, ale nyní je maximálně důležité, abyste v dalších měsících a letech zůstali jinoví,tedy zásadití. Přesto nebo právě proto se snažím vám uvolňovat maximum dat a zkušeností už nyní. Jednou z nich je pohybování se nemocí a virů v kyselém prostředí, a naopak jejich smrt v prostředí zásaditém. Vzhledem k našim chystaným akcím a promo knihy jsem požádal firmu Royal Waters, jejíž vody osobně k velké spokojenosti pijeme a neboť perfektně splňuje to, o čem píšu, zda by moje knihy a psaní nechtěla více podpořit. V zářijové Lucerně (pokud nebude stanné právo trvat do září) tak učiní a navíc, díky velkorysosti pana majitele, všichni mí čtenáři dostanou vodu v případě nákupu v jeho e-shopu s 10% slevou! Stačí již dnes zadat v sumarizaci objednávky promo kód: letsgojin . Objednávka vám ihned odečte 10% z ceny nákupu. Link na e-shop v komentáři pod odkazem. A nyní prosím věnujte pozornost tomuto důležitému článku. Opravdu to odpovídá mé téměř 20-ti leté praxi v práci se zdravím našich klientů. Pokud budete kupovat balení, asi kvůli 30 Kč není co řešit a můžete vodu koupit kdekoliv, pokud byste brali těch balení třeba 10, už to jistě stojí za zvážení.

E-shop vyzkoušených zásaditých vod na tomto linku

Rozhovor o vodě:

12 komentářů: „Viry jsou citlivé vůči pH, prospívá jim kyselé prostředí

Napsat komentář