Vyschne Česko? Pomůže jedině mariánská energie, návrat ke křesťanství a soucitu 2/2

Tak trochu mi to trvalo, přesto je druhý díl po takřka půl roce zde. První jste mohli číst zde.

Voda dojde v JAR. Kapské město se zřejmě ocitne 22. dubna tohoto roku bez vody. Právě nemilosrdný tok ohně nejspíš z našeho galaktického jádra, které je umístěno směrem na jih od Země, způsobuje něco, co tu posledních možná 24 tisíc let nebylo. A pozemšťané se s tím budou muset vyrovnat, jinak už děti jejich dětí nebudou mít děti. Život na Zemi, minimálně ten lidský, skončí.

V minulém i v dnešním díle se snažím vysvětlit, jak souvisí životodárná tekutina, voda, s galaktickým centrem a s Pannou Marií, jak je propojené s galaktickým centrem a Pannou Marií Československo a co lze tedy dělat, aby se z Česka plného jangu, zloby a nenávisti, stala konečně krajina zasnoubená míru a spojování mezi národy. Cesta k tomu je v tuto chvíli neskutečně těžká, a daleká.

Řešením na bázi fyzické je výstavba obřích ionizérů, které by měly vytvořit nabídku volných záporných iontů, elektronů, které by v první fázi vyvážily silný přebytek kladných, a později zcela převážily ve prospěch záporných iontů. Možná je vám známé i ono vysmívané octování, kdy kyselý, jangový ocet navazuje na sebe stejně jangové, těžké kovy a aerosoly rozstřikované v atmosféře (viď heslo chemtrails), čímž čistí nebe i prostor.

Nesmíme zapomenout samozřejmě na další plochy parků ve velkých metropolích (kvůli zástavbě se nejspíš jako v podstatě jediná možná jeví myšlenka zalesnění střech a potažení současných domů rostlinstvem, mimochodem mezi nejjinovější rostliny patří ta, kterou někteří už kolem svých obydlí potaženou mají, břečťan!) Mezi dalšími hodně jinovými stromy najdeme třeba thúje, nebo břízy.

Řešením na bázi energetické je pojmenování a vyčištění minulých traumat. Těmi největšími jangy v dějinách jsou vždy války. Češi a Slováci beze zbytku musí přijmout bolest způsobenou zejména nacistickými zvěrstvy, a vzdát obrovský hold a vděk Rusům, dříve sovětské Rudé armádě (k nimž bohužel panuje v současné době díky vyhajpování politickými kruhy, a masmédii, naopak čirá nenávist), ale částečně samozřejmě také Američanům (tam to jde nyní až do servilnosti).

Řešením na bázi duchovní je pak podle mne návrat, resp. vytvoření velmi silné neo-křesťanské odezvy a vlny. To samozřejmě nemůže fungovat pod vatikánským centrem a špičkou pyramidy, do kterého stále více proniká svými drápy Satan, ale je třeba, nejspíše na bázi pravoslaví, vytvořit zcela novou odnož křesťanství. A pokusit se proniknout k jeho samotnému jádru. V jádru křesťanství je ostatně jádro galaktického centra ukryto. A už je čas jej odhalit.

Proč? V českých zemích nebylo zatím křesťanství a jeho hlavní myšlenka, tedy idea soucitu všech se všemi a neodplácení zla zlem, naplněna (i když vojensky jsme se jako stát či uskupení díky Bohu drželi často stranou hlavních bojů, což umožnilo naplnění individuální svobody jednotlivým občanům – bojovníkům), stejně jako nebyla naplněna myšlenka komunismu. I když to mnozí Češi tak vnímají a podle toho konají. Přesto právě toto je ale přece hlavní podstatou činnosti srdce, spolu s vyčištěním starých křivd a odstranění programu „nejsem dost dobrý, nejsem jako vy“, který spadá do oblasti jinových, sulfurických, tedy podzemních, podsvětních patologií, stejně jako „nemáte mne rádi, nemilujete mne, opustili jste mne!“, tedy sebelítosti, rovněž jinové patologie, což se Čechům a Slovákům opakovaně děje, ať už jsou zrovna v holportu s kýmkoliv. Děje se to proto, že sami musí převzít prapor a růženec milosrdenství a soucitu, bez ohledu na to, co zrovna konají hmotou a zištností svých plánů zhýralí ostatní, nalevo, či napravo od nás. Jsme střed. Jsme srdce.

Panna Maria, tedy energie galaktického jádra, je s Českem spojena. Abychom byli přesní, zejména s půdou pod naší rodnou hroudou. Celá ta záhadná prohlubeň v centru Evropy, možná otvor a kráter po meteoritu z dalekého Vesmíru, ano. Samozřejmě, vypovídá o tom jak historie křesťanské katolické církve na našem území, se všemi těmi desítkami a stovkami oltářů a uctívaných míst, kdy některé na oslavu této ctnostné energie nesou i jméno Mariánské, ano, třeba Mariánské Lázně, tak sílící napojení a intuitivní vnímání mnohých hledajících. Vypovídají o tom mohutné akce na znovuvzkříšení mariánské energie i u našich severních sousedů (Milión Poláků na hranicích žehnalo novému světu, a postavili se proti Islámu).

Přesto je to málo, u nás je po Marii ticho po pěšině. Mariánská energie Matky se musí stát patronem a ústředním motivem všeho, co v Česku činíme. Odkud odjinud, než ze srdce Evropy má povstat šance na spásu? „Matko Marie, oroduj za nás..“ musíme šeptat ve vroucné modlitbě s každým usínáním i probouzením. Musíme to učit naše děti a sami musíme jít příkladem.

To jméno, které přímo souvisí s pošlapáním Mariánské energie, určitě znáte. Ovšem nejspíš ne v této souvislosti. Milada Horáková, pražská anarchistka, byla podle všeho tou, která uvázala panně Marii na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze ze žebříku hasičů oprátku a revoluční dav, provolávající slávu republice, pak tuto údajnou památku na Rakousko-Uhersko, která v Praze stála tři sta let předtím, za mohutného burácení a jásotu dne 3. listopadu 1918 strhl. Jde nicméně o tak silný a posvátný symbol, že o dvě desítky let později, 27. června 1950, tedy 9-6-6, nikoli ironií osudu, ale nemilosrdným průnikem Boží moudrosti do světa hmoty, nakonec sama Horáková v soukolí spravedlivé karmy zaplatila za to, co pomohla vyprovokovat a způsobit.. Co jinému činíš, sobě činíš.

Přesto, že Češi nejsou v tuto chvíli s mariánskou energií ve spojení, případná třetí světová válka, kterou se chystají satanské síly euro-atlantické civilizace rozpoutat, se právě z tohoto důvodu našemu území, podle některých katolických zdrojů, může vyhnout.

valka_PM

Na Zemi vždy jednou ročně při přímém natočení přes Slunce energie galaktického jádra doletí/zasvítí. Má jít o dny 18.-19. ledna, kdy se nabíjí zejména pozemská voda posvátnou Mariánskou energií.Některým pozemšťanům je to ostatně dobře známo, třeba Satanem široce nenáviděnému Putinovi, takže západní média aspoň plivla svoji satanskou slinu a označila koupání jako tříkrálové, a pracuje s tím samozřejmě i koncept křesťanského křtu jako takového.

putin_koupani

17. Jan 2016 Veda a výskum
Ruskí biofyzici vedeckými metódami potvrdili „pravoslávny zázrak“, ktorý sa koná každý rok 19. januára, kedy voda mení svoje vlastnosti. Vedci určili aj konkrétny čas, kedy sú liečebné vlastnosti vody najsilnejšie.
„Najintenzívnejšie vlastnosti vody začínajú 18. januára približne medzi 15:30 do 21:30 a pokračujú 19. januára od 10:30 do 14:00,“ (čas na SK a v CZ) povedal vedúci laboratória biofyziky vody Vedeckého ústavu ekológie človeka a hygieny životného prostredia Stanislav Zenin.
„Potom sa voda v prírodných vodných plochách a tokoch vracia do normálneho stavu. Zmeny v kvalite vody 18. a 19.1. pozorujeme už mnoho rokov po sebe. Podľa našich výskumov to, že voda mení svoje vlastnosti, je spojené s postavením Zeme v kozmickom priestore. Práve 19.1. sa planéta Zem dostáva do bodu, kde je zvlášť silný prúd častíc meniacich vlastnosti vody. Aj v iné dni sa Zem dostáva pod vplyv toku častíc, ale oveľa menej intenzívneho charakteru a ako pravidlo sa to deje na pravoslávne sviatky. Práve vtedy voda reaguje na toky častíc a potom si dlho môže uchovávať svoje vlastnosti,“
zdroj

Chcete-li vědět, kde v Česku je nejvíc panně Marii území zasvěcené, vězte, že je to oblast Olomoucka a Zlínska.

Při pochopení práce s archetypy se nelze divit, že satanisté stojící za ekonomickým centrem známým pod značkou Evropská Unie, si samozřejmě do svých znaků nemohli dát nic jiného, než zneužitý symbol Marie, Mariánského hvězdného kruhu na modrém pozadí.

Češi jsou, jak asi víte, spolu s Číňani údajně nejateističtější národ na světě. Právě to je součástí českého prokletí.

Nezmínil jsem ještě důležitou informaci, že u našich bratrů a sester, na Slovensku, díky Bohu, je panna Maria respektována a  přijímána výrazně více, než u nás. Ani tak to však zdaleka nestačí na to, co je potřeba ke změně paradigmatu a spáse lidstva. Připomeňme ovšem i informaci, že Marii je hodně přikloněn vlastně celý slovanský svět, zejména státy bývalé Jugoslávie, jistě, kromě Kosova.

Současné duchovní obrození a celá ta kalvárie kolem 2012 vypovídají o tom, že mariánská energie bude dopadat na naši sluneční soustavu stále více, jde jen o to, zda najde resonanci a odezvu, a kde. Je v tuto chvíli na lidech, možná právě na Češích, nebo na části z nich, Blanických rytířích, zda nás usmaží zaživa, nebo přinese tisíciletí míru a prosperity. Jsme povinni udělat, co bude v našich silách, a spíš ještě mnohem, mnohem více…

V lednu roku dva tisíce osmnáctého, jiří maria mašek

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 889 posts and counting.See all posts by veksvetl

3 komentáře: „Vyschne Česko? Pomůže jedině mariánská energie, návrat ke křesťanství a soucitu 2/2

Napsat komentář