WHO přiznává, že očkování proti dětské obrně vyvolává v Africe lokální epidemie té samé nemoci

ze Strange Sounds

Před rokem ve zprávách poprvé krátce probleskl fakt (fakt, z něhož jsou zdravotní orgány v rozpacích), že ústně podávaná vakcína proti poliomyelitidě vyvolává  lokální epidemie dětské obrny, tedy nemoci, proti níž má chránit.

Poté, co se začaly množit zprávy o poliovirech vzniklých na základě vakcíny, které napadají děti v četných zemích Afriky a Asie, přiznal jeden virolog z CDC: Kvůli nám je tam teď víc nových případů, než kolika jsme zamezili. Těch nově zaznamenaných případů bylo konkrétně asi 400, a to ve více než 20 různých zemích světa.

Tento týden se situace dostala do titulků lékařských časopisů spolu s pokorným přiznáním WHO, že orální vakcína proti obrně vyvolala znepokojivou epidemii v Súdánu, přičemž súdánská epidemie má spojitost s očkováním vyvolanou epidemií v Čadu – a paralelně asi v tuctu dalších afrických zemí.

Konkrétně bylo od srpna 2019 do srpna 2020 zaznamenáno 400 evidovaných případů dětské obrny, vyvolané virem, jenž má původ ve vakcíně. Paradoxně WHO uznala tento „dílčí neúspěch“ sotva týden poté, co prohlásila africký kontinent za zbavený původní „divoké“ poliomyelitidy. Ta se přitom v Africe neobjevila už od roku 2016.

Zatímco afričtí epidemiologové nadšeně prohlašují, že tyto epidemie dostanou pod kontrolu pomocí další imunizace a Súdán se chystá rozjet mohutnou očkovací akci, WHO varuje před „vysokým rizikem šíření dětské obrny související s očkováním po centrální Africe a na území Afrického rohu“.

Lídrem v oblasti očkování afrických (a jiných) dětí proti poliomyelitidě je nadace manželů Gatesových, která jen do konce roku 2018 do projektu vložila skoro 4 miliardy dolarů. Jak psal v květnu 2019 Forbes, Bill Gates „osobně dohlížel na vývoj nové ústně podávané vakcíny a hraje v projektu strategickou roli, která překonává pouhé financování“. Autor článku ve Forbesu (který je partnerem nadace Gatesových co do inciativy pro očkování proti obrně) se vyjádřil:

„Práce na vakcíně proti poliomyelitidě mění pohled na Gatese a jeho nadaci. Z filantropa se stává sociální podnikatel. Nadace už není jen organizace, která zajišťuje granty, ale i motor inovací.“

Je zjevné, že výsledek těchto „inovací“ – stovky nových případů dětské obrny ročně – si zaslouží bližší pozornost.

Samozřejmě masmédia zdůrazňují jedině fakt, že se Afrika zbavila „divokého“ viru poliomyelitidy a nehovoří o nových případech obrny, vyvolaných viry, které mají původ ve vakcíně. Jedno takové video vychvalující „9 miliard vakcín, které byly rozděleny po celé Africe“, je tady:

Okrajově se zmiňuje o „vzácném virovém kmeni, jenž má původ ve vakcíně“, ale detaily už nerozebírá. Proti obrně se Afrika postupně proočkovává od 80. let. Co to bylo za „inovace“, s nimiž přišla Gatesova nadace, která si očkování proti poliomyelitidě v podstatě vzala pod patronát?

Zdroj

Napsat komentář