Ze začátku to vypadá, že očkování proti koronavirům funguje… hrozné věci se ale nejspíš začnou dít až pak

z coronanews123

Dr. Judy Mikovits natočila virální video, v němž říká, že očkování proti koronaviru by mohlo v nadcházejícím roce zabít 50 milionů Američanů, jejichž úmrtí se přičte novým mutacím viru a bude sloužit jako záminka k dalším povinným očkováním. Ve skutečnosti bude za úmrtími stát virová interference, před kterou ve vztahu k vakcínám varoval i sám dr. Anthony Fauci.

Ten na jaře prohlásil před komisí Kongresu:

„Musím varovat před možností negativních dopadů určitých vakcín, jež by mohly ve skutečnosti zhoršit průběh infekce.“

Existuje rozšířené přesvědčení, podle kterého se superbohatá elita chystá zbavit planetu nadbytečné populace.

Agentura Reuters se spěšně jala vyvracet výroky dr. Mikovitsové jako „neopodstatněná“ prohlášení „nedůvěryhodné“ osoby (svoji důvěryhodnost hájí dr. Mikovitsová v tomto interview).

Jenže její tvrzení neopodstatněná nejsou. U pokusných zvířat, na nichž byly testovány vakcíny proti jiným koronavirům, těm způsobujícím SARS a MERS, se projevila tzv. zánětlivá imunitní odpověď, což dokládá příslušná odborná literatura.

V newsletteru biotechnologického průmyslu Biopharma Dive je uvedeno:

„Na žádný koronavirus nikdy žádná vakcína nebyla. Mnoho výrobců vakcín založilo svůj design na výzkumu předchozích koronavirů, jako těch, které vyvolávají onemocnění SARS  a MERS. Ty sdílejí genetickou podobnost s virem SARS-CoV-2, ale vykazují též odlišnosti. O novém koronaviru a o tom, jak na něj reaguje lidské tělo, dosud chybí mnoho informací.“

Profesor virologie na fakultě medicínských věd univerzity v čínském Fudanu, Shibo Jiang, k tomu říká:

„Na vývoji vakcín a léků proti koronavirům pracuji od roku 2003, kdy vypukla epidemie těžkého akutního respiračního syndromu (SARS). Z mého pohledu je k ochraně zdraví nutno stanovit standardní protokoly. Před použitím vakcíny proti COVIDu-19 u člověka by měly regulační orgány ohodnotit její bezpečnost pro řadu virových kmenů a na více než jednom zvířecím modelu… práce s virem způsobujícím SARS ukázala znepokojivé imunitní reakce u fretek a opic, ale ne u myší.“

 UK Independent informuje:

„U COVIDu-19 lze stejně jako u jiných koronavirů očekávat mutace přinejmenším každou sezónu, čímž vznikají vážné pochybnosti o tom, zda budou vakcíny vůbec fungovat. Na žádný z mnoha koronavirových kmenů nebyla nikdy vytvořena úspěšná vakcína, a to kvůli povaze samotného viru. Po pozdějším kontaktu s dalším kmenem viru očkovaným lidem možná hrozí větší riziko vážného onemocnění a úmrtí, což je jev zvaný ‚virová interference‘. Jedna předchozí vakcína proti SARSu se nikdy nedostala na trh, neboť se u laboratorních zvířat, na nichž byla testována, při reinfekci projevily vážnější symptomy a většina z nich pošla.“

Jinými slovy, úmrtí po očkování proti koronaviru nemusí nastat ihned, ale následující sezónu po kontaktu s divokým virem. Dr. Mikovitsová říká, že zdravotní orgány si toho jsou dobře vědomy.

Jak vysvětluje Robert F. Kennedy Jr., zakladatel organizace Children’s Health Defense:

„Nejprve se vědci pokoušeli vyvinout vakcínu proti koronaviru po čínské epidemii SARS-CoV v roce 2002. Týmy amerických i zahraničních vědců očkovaly zvířata čtyřmi nejslibnějšími vakcínami. Zpočátku se experiment zdál úspěšný, poněvadž se u všech zvířat projevila robustní imunitní reakce na koronavirus. Když pak nicméně vědci vystavili zvířata divokému viru, výsledky byly děsivé. Očkovaná zvířata utrpěla hyperimunitní reakce včetně akutního zánětu napříč organismem, obzvlášť v plicích. Tutéž ‚zesílenou imunitní odpověď‘ zaznamenali vědci při neúspěšných testech vakcíny proti RSV na lidských subjektech v 60. letech. Dvě děti tehdy zemřely.

Tyto vakcíny proti koronaviru SARS-CoV vyvolaly vznik protilátek a ochrany před virem. Problém byl v tom, že se u myší očkovaných kteroukoli z těchto vakcín dostavila imunopatologie typu Th2, což naznačuje, že očkování navodilo hypersenzitivitu vůči složkám viru SARS-CoV. Obezřetnost při aplikaci jakékoli vakcíny proti SARS-CoV lidem je namístě.“

Ve zkratce, zvířata umírala na zánět celého těla, zejména plic.

Mikovitsová tvrdí, že v první vlně obětí budou záchranáři, vojáci a policisté, což povede k terorizování veřejnosti k přijetí dalších vakcín.

Už od konce května se ví (a potvrzují to oficiální data CDC), že COVID je nemoc, kterou přežije 99,8 % nakažených – podobně jako chřipka, kterou jich přežije 99,9 %, což zpochybňuje proklamovanou potřebnost očkování. Je sice pravda, že ve své vážné formě může mít COVID vážný průběh a následky, ale to platí pro každé vážné onemocnění dýchacích cest včetně chřipky.

Ve Švédsku navzdory absenci lockdownů a všeobecného nařízení nošení roušek klesla úmrtnost minimálně o 20 % pod USA, Francii, Itálii, Velkou Británii, Španělsko, Belgii a ostatní země, které nasadily plošné karantény.

Jiným vědcům přijde podezřelá rychlost, s níž jsou vakcíny náhle hotové.

Asociace filadelfských lékařů tvrdí:

„Vývoj vakcíny je dlouhý, komplexní proces, jenž často trvá 10 – 15 let a zahrnuje zapojení jak odborníků, tak veřejnosti.“

Dr. Paul Offit, který pomáhal vynalézt vakcínu proti rotavirům, sdělil CNN, že ohlášená doba vývoje (12 – 18 měsíců) je „absurdně optimistická“.

Peter Hotez, děkan fakulty tropické medicíny Baylorovy univerzity, řekl National Geographicu, že 18měsíční harmonogram vývoje vakcíny by byl „naprosto bezprecedentní“.

Nelze popřít, že za provázky současné vakcinační kampaně tahá energická ruka Billa Gatese, který dokonce založil „Dekádu očkování“. Jedním z talentů, které Gates umístil do čela této iniciativy, je americký hlavní imunolog dr. Anthony Fauci.

Ten samý dr. Fauci, který podle Newsweeku poskytl kontroverzní grant ve výši více než 7 milionů dolarů biotechnologické laboratoři ve Wu-chanu na výzkum netopýřích koronavirů, jenž byl z důvodu své nebezpečnosti u USA zakázán!

Abychom se vrátili ke Gatesovi: v Indii proběhlo vyšetřování, které ukázalo, že tisíce dívek z negramotných rodin bylo zmrzačeno při testech vakcín financovaných nadací manželů Gatesových.

Seriózní indický list India Economic Times informoval:

„Vyšetřovací komise zjistila, že v mnoha případech byl na formulářích souhlasu s účastí dítěte na výzkumu jen otisk palce chudých, negramotných rodičů dívek. Děti neměly tušení, o jakou nemoc a vakcínu se jedná.“ (Byla to vakcína proti HPV, dívky byly ve věku 9 – 15 let; 5 z nich nakonec zemřelo.)

To je jednoznačné porušení principů Norimberského kodexu přijatého po soudním procesu s nacistickým doktorem Josefem Mengelem. Tento kodex říká, že na žádném člověku nelze provádět pokusy bez jeho plně informovaného souhlasu.

Gates by měl být postaven před soud už jen za tohle, a to jakýmkoli řádným státním zástupcem kterékoli signatářské země Ženevských konvencí.

Shodou okolností už jedno takové řízení probíhá – v Belgii proti Gatesovi a prof. Neilu Fergusonovi, kteří jsou obžalováni z podvodu veřejnosti s cílem zločinného zneužití covidové krize. Ferguson je profesorem na Londýnské královské univerzitě a hlavně autorem zprávy „Report 9,“ na níž jsou založena veškerá současná plošná karanténní opatření. Jiní vědci Fergusonův model kritizují jakožto vědecky nepodložený, ovšem o tom se na mainstreamových médiích nedočtete.

Johan Giesecke, bývalý vědecký ředitel Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí, označil Fergusonův model za „jeden z nejhorších“ v dějinách.

Ostatně se nejedná o první Fergusonův katastrofický model vývoje infekční nemoci: kvůli jednomu z předchozích byly zbytečně vybity miliony ovcí. National Review informuje:

„Ferguson stál za kontroverzním výzkumem, kvůli němuž bylo v roce 2011 během epidemie kulhavky a slintavky hromadně vybito 11 milionů ovcí a dobytka. Sousedka jednoho z postižených farmářů, Charlotte Reid, vzpomíná: ‚Na tu hroznou dobu si přesně pamatuji. Ovce nechali hladovět na poli poblíž našeho domu. Pak je začali zabíjet – jen tak, pod širým nebem. Ta ubohá zvířata byla bez sebe hrůzou. Byla to jedna z nejhorších věcí, jaké jsem kdy viděla.“

Mimochodem, podle Fergusona mělo na BSE zemřít 150 000 lidí (ve skutečnosti ji bylo 177), následně na ptačí chřipku 150 milionů lidí (realita: 282 úmrtí); v roce 200 měla podle něj prasečí chřipka připravit o život 65 000 Britů – nakonec jich bylo necelých pět set. Není divu, že mu kolegové z oboru přezdívají „Mistr katastrofa“.

Bez zajímavosti ale není to, že jeho „lockdownovou“ studii částečně financoval Bill Gates. Evidentně někdo věděl, jakému typu „odborníka“ zadat rozhodující práci…

 Mimochodem, každý (nejen) Američan by si měl povinně přečíst článek o injekčně vpravených biočipech od Billa Gatese – vysvětlení pro ty, kdo si myslí, že je to jen konspirační teorie.

Biočip je jedna stránka věci. Kdo však sleduje Agendu 21 OSN a jiné globální iniciativy, tomu nemůže uniknout přesvědčení elit, že lidí je na světě příliš mnoho a je nejvyšší čas odstartovat depopulaci.

Pak budou elity nerušeně vládnout v technokratické společnosti vybudované výhradně ku jejich prospěchu.

Zdroj

Napsat komentář