Zlověstný nedostatek thiaminu sužuje celý ekosystém. Doplňujte jej – pomáhá léčit infekce

dr. Mercola

Tento článek byl na webu Mercola.com publikován 8. února 2021, nyní byl doplněn o nové informace. Věk Světla přináší jeho zkrácenou verzi.

Vitamin B1 (thiamin) využívají skoro všechny buňky vašeho těla. Pomáhá metabolizovat sacharidy a tuky z potravy; usnadňuje konverzi potravy na energii a podporuje proudění elektrolytů v nervech a svalech. Považuje se za esenciální, neboť tělo si ho neumí vyrobit samo – musí ho získávat z vnějších zdrojů.

Thiamin bývá považován za protistresový hormon –  to kvůli svému příznivému vlivu na centrální nervový systém; důležitý je i pro imunitu. Vedle vitaminů C a D může právě vitamin B1 představovat klíčovou látku, jež chrání před infekčními respiračními onemocněními včetně covidu-19.

Jeho závažný nedostatek (nemoc beri-beri) se dostavuje při některých vážných infekcích a silně se podobá sepsi. To je důvod, proč je tento vitamin součástí léčebného protokolu Marikova protokolu léčby sepse. Sepse je přitom častým důvodem úmrtí na chřipku a covid.

Nedostatek thiaminu narušuje ekosystém

Výrazný nedostatek thiaminu bývá důsledkem chronických infekcí, alkoholismu, podvýživy a špatného vstřebávání živin, ale dalším problémem je to, že se v posledních letech podstatně snížila jeho dostupnost v potravním řetězci, obzvlášť v moři.

Jeden z typických případů byl popsán v odborném časopisu Hakai Magazine a týkal se lososových líhní v Kalifornii, kde začaly být ryby dezorientované a ve velkých počtech umíraly. Vědci se nejprve obávali virové infekce, pak se ukázalo, že problém je nedostatek vitaminu B1, který předaly divoce žijící ryby potěru. Ten bylo naštěstí snadné doplnit – biologové nasypali do vody thiamin v prášku a v průběhu několika hodin byly ryby „zázračně“ vyléčené.

Tento případ upozornil na velmi rozšířený problém, který zasahuje velkou část mořského ekosystému planety a jímž trpí ptáci, ryby, bezobratlí a možná i savci. A nejedná se jen o oceánský život: thiamin vzniká na těch nejnižších úrovních potravního řetězce. Tvoří jej některé bakterie, fytoplankton, houby a rostliny.

Odtamtud se dostává jak do rostlinné, tak do živočišné říše – potřebují jej všechny živé organismy. U živočichů thiamin interaguje s enzymy, aby vznikala buněčná energie. Bez dostatečného přísunu thiaminu selhávají fundamentální procesy, dochází k nervovému postižení, reprodukčním problémům a předčasnému úmrtí.

Zatímco beri-beri je známa jako vážné zdravotní riziko pro člověka skoro sto let a dobytek standardně dostává krmivo s příměsí vitaminu B1 (a jiných), o dopadu nedostatku thiaminu na divoká zvířata se ví až od 90. let minulého století, kdy kanadský vědec John Fitzsimons začal zkoumat příčiny úbytku pstruhů ve Velkých jezerech.

Při pozorování jezerních pstruhů zaznamenal takové symptomy, jako je nadměrná dráždivost, ztráta rovnováhy a jiné druhy abnormálního chování.

Zamýšlel se, zda není ve hře nějaký nutriční nedostatek, a aby to otestoval, rozpouštěl ve vodě různé vitaminové tablety. Získaný roztok zkoušel na různých vývojových stadiích pstruhů včetně oplodněných vajíček. Vitaminy podával jak formou lázně, tak formou injekcí.

Měl v úmyslu zjistit, zda některý vitamin pomůže. Výběr se zúžil na vitaminy skupiny B, z nichž jediný thiamin dokázal zvrátit pozorované projevy a vrátit rybám zdraví.

Od publikování Fitzsimonsových poznatků v roce 1995 byl nedostatek thiaminu identifikován u tuctů živočišných druhů včetně ptáků a například losů. Spekuluje se dokonce o tom, že by rozšířený nedostatek tohoto životně důležitého vitaminu mohl stát za zmenšováním populací divokých zvířat po celé severní polokouli.

Zatímco naprostý nedostatek vitaminu B1 má smrtící účinky, i méně zásadní nedostatek je zákeřný. Projevuje se například takto:

 • slabostí, zhoršenou koordinací
 • snížením plodnosti
 • zhoršením paměti, neurologickými poruchami. U lidí byl vypozorován vztah nedostatku thiaminu a deliria. Při jedné studii mělo 45 % onkologických pacientů s deliriem nedostatek thiaminu a 60 % se zotavilo po nitrožilním podání thiaminu.
 • paralýza
 • ztráta hlasu

Znaky a symptomy nedostatku thiaminu

Víme-li, že jak rostlinám, tak živočichům ve stále větší míře chybí thiamin, je logické předpokládat, že se tento nedostatek stává běžnějším i v lidské populaci. K prvním symptomům nedostatku vitaminu B1 náleží:

 • únava a svalová slabost
 • zmatenost a/nebo potíže s pamětí
 • ztráta chuti k jídlu a hubnutí
 • necitlivost či brnění v nohou a rukou

Zhoršující se nedostatek nakonec vyústí do jednoho z typů beri-beri:

 • Paralytický či nervový (neboli „suchý“) typ – poškození či nefunkčnost jednoho či více nervů s výslednou necitlivostí, brněním, případně přehnanými reflexy
 • Srdeční („vlhký“) typ – neurologické a kardiovaskulární problémy včetně zrychleného tepu, zbytnění srdce, edému, dušnosti a selhání srdce
 • Gastrointestinální typ – nevolnost, zvracení, bolest břicha a mléčná acidóza
 • Mozkový typ — Wernickeho encefalopatie, dysfunkce mozečku (která vyvolává abnormální pohyby očí) a kognitivní poruchy. Není-li dodán vitamin B1, může nastoupit Korsakoffova psychóza: chronická porucha mozkové funkce, která se projevuje amnézií, zmateností, selháním krátkodobé paměti, konfabulacemi (falešnými nebo pokroucenými vzpomínkami) a ve vážných případech křečemi  

Thiamin se doporučuje a podává osobám, jež se potýkají se závislostí na alkoholu, neboť pití alkoholu zhoršuje vstřebávání tohoto vitaminu v trávicím traktu. Odhadem osmdesáti procentům alkoholiků chybí thiamin, a tudíž mají vysoké riziko, že je postihnou některé z komplikací, které jsem nastínil výše.

Vitamin B1 je důležitý obzvlášť pro pacienty s autoimunitními onemocněními, jako je syndrom dráždivého střeva nebo Hashimotova choroba (postihuje štítnou žlázu). V případových studiích zlepšoval dodaný thiamin únavu provázející autoimunitní onemocnění, a to dokonce v řádu dnů.

Je zajímavé, že při jedné z těchto studií, jíž se účastnili dobrovolníci se  syndromem dráždivého střeva, se dostavovalo zlepšení stavu navzdory tomu, že měli pacienti normální výchozí hodnoty.

Thiamin při infekčních onemocněních

Jak je zmíněno výše, nedostatek thiaminu provází vážné infekce včetně covidu-19. Někteří vědci upozornili na fakt, že by užívání vitaminů skupiny B mohlo vzhledem k jejich příznivému vlivu na imunitu představovat užitečný doplněk k dalším preventivním a léčebným strategiím zaměřeným na covid-19.

Studie z roku 2016, která vyšla v magazínu Psychosomatics, byla zaměřena konkrétně na spojitost thiaminu a infekčních onemocnění u 68 pacientů s Korsakoffovým syndromem.

Třicet pět z nich trpělo během akutní fáze nemoci vážnými infekcemi včetně meninngitidy, zápalu plic a sepse, což vedlo autory k závěru, že „infekce mohou být bezprostředním projevem nedostatku thiaminu“.

Další studie, jež vyšla v roce 2018, ukázala, že thiamin pomáhá potírat Mycobacterium tuberculosis tak, že reguluje vrozenou imunitu.

Nedostatek thiaminu také provází horečku a podle článku „Je parenterální thiamin superantibiotikum?“ publikovaného v Annals of Nutrition & Metabolism v roce 2018 je pravděpodobné, že injekce thiaminu likvidují mikrobiální infekce, které způsobují horečku.

Vzhledem k tomu, že nedostatek thiaminu dramaticky zvyšuje náchylnost organismu k infekcím, by mohlo jeho cílené doplňování příznivě ovlivnit vývoj pandemie jakéhokoli infekčního onemocnění včetně covidu-19

Máte dostatek vitaminů skupiny B?

Zatímco se biologové pokoušejí vyřešit problém s nedostatkem thiaminu, který zasahuje celý ekosystém, my si můžeme pomoci doplňky. Z vědeckých poznatků je zřejmé, že nedostatek thiaminu se může vyvinout během pouhých dvou týdnů, protože jeho poločas rozpadu v lidském těle je jen devět až osmnáct dnů.

V ideálním případě byste si měli zvolit kvalitní doplněk získaný přímo z vhodné potraviny a obsahující široké spektrum vitaminů skupiny B. Užitečné je i řídit se těmito radami:

• Omezte příjem cukru a průmyslově zpracovaných sacharidů – jak upozorňuje i WHO, k závažnému nedostatku thiaminu dochází tam, kde převážnou část stravy tvoří bílé obiloviny, typicky bílá pšeničná mouka a bílá rýže. Jednoduché sacharidy zase vyvolávají urychlené vypotřebovávání thiaminu, a to z toho prostého faktu, že je vitamin B1 zapotřebí při metabolismu glukózy.

• Jezte kysané a kvašené (fermentované) potraviny. Pokud máte zdravý mikrobiom, tvoří se vám celý B komplex ve střevech. Skutečné jídlo, ideálně bio, s fermentovanými potravinami poskytne vašemu mikrobiomu důležitou vlákninu a prospěšné bakterie.

• Nepijte příliš alkohol, protože brání absorpci thiaminu. Opatrně s diuretiky, ty thiamin vyplavují.

• Vyhýbejte se potravinám a nápojům bohatým na siřičitany, například průmyslově zpracovaným masným výrobkům, vínu a pivu. Siřičitany potlačují vitamin B1.

• Dejte si pozor na nedostatek hořčíku, který je potřeba jako kofaktor při konverzi thiaminu.

• Doporučený denní příjem: muži 1,2 mg, ženy 1,1 mg denně. Při projevech nedostatku thiaminu mohou být potřeba vyšší dávky. Thiamin je rozpustný ve vodě a netoxický, předávkování není pravděpodobné. Při léčbě Alzheimerovy nemoci se používají 3 – 8 vitaminu B1 g denně bez nepříznivých vedlejších účinků.

Zdroj

Líbí se vám obsah našeho webu? Staňte se předplateli, pomozte nám dávat desítkám tisíc relevantní data a informace! Děkujeme!

Napsat komentář