Studie z roku 2007: 22 způsobů, jimiž vám bezdrátové technologie ničí celé tělo

Závisláci na bezdrátových technologiích, probuďte se! Tento článek, v němž je rozepsáno 22 účinků bezdrátu (mobilních telefonů, vysílačů, Wi-Fi…) na zdraví, vyšel už na počátku roku 2007. Dnes tyto informace dále potvrzuje rostoucí množství nezávislých vědeckých studií.

Máte mikrovlnnou nemoc?
NaturalMatters.net, 6. 2. 2007

1. Expozice mikrovlnnému záření vyvolává následující symptomy: nespavost a jiné poruchy spánku, bolesti hlavy, otoky lymfatických žláz, depresi, úzkost, ztrátu chuti k jídlu, hypoxii, neschopnost koncentrace, zapomnětlivost, závrať, podrážděnost, nevolnost, hyperaktivitu, únavu, zrakové problémy, suchost očí, záněty očí, oslabení imunity, alergie, časté močení, noční pocení, extrémní žízeň atd. Tyto symptomy se často náhle objeví u lidí, kterým poblíž domu postaví vysílač mobilního operátora.

2. Mikrovlnné záření vyvolává oxidační stres, který vede k vydrancování přirozené zásoby tělu vlastních antioxidantů, jako je superoxid dismutáza (SOD), kataláza, glutathion, koenzym Q10 a melatonin. Důsledkem je předčasné stárnutí, sklony k infekcím a houstnutí krve – mimo jiné. Kvůli nedostatku antioxidantů se na HDL („dobrý“ cholesterol) navazují volné radikály a stává se z něj jeho protipól, LDL cholesterol. Tím pádem je krev viskóznější, což může vyvolávat vznik krevních sraženin a dokonce i infarktů.

3. Mikrovlny způsobují abnormální přísun vápníku do buněk. Jedná-li se o žírné buňky, roste tvorba histaminu. Toto je jedna z cest, jíž mikrovlny spouštějí nebo zhoršují alergické reakce.

4. Mikrovlnné záření vyvolává dysfunkci mitochondrií, a tím pádem se zhoršuje schopnost buněk tvořit energii, což může krom jiného vést k chronické únavě či obezitě.

5. Mikrovlny depolarizují červené krvinky a ty se shlukují. Důsledkem je snížený přísun kyslíku do buněk včetně těch mozkových. Tato hypoxie může vyvolávat symptomy podobné příznakům horské nemoci: nevolnost, točení hlavy, neschopnost koncentrace atd.

6. Mikrovlnné záření, jak potvrzují i vědecké studie, vyvolává pokles počtu NK lymfocytů, které slouží jako první linie obrany organismu proti patogenům. Obranyschopnost klesá, doba léčení infekcí včetně těch nejobyčejnějších se prodlužuje.

7. Dlouhodobě působící mikrovlnné záření prokazatelně zhoršuje poměr lymfocytů T4 a T8 a abnormálně ho vychyluje. To vede k narušení imunity: sklony k virovým, plísňovým a bakteriálním infekcím rostou. Mezi běžné symptomy náleží bolení v krku, zvýšená teplota, slabost, přetrvávající únava a nateklé uzliny.

8. Situaci ještě zhoršuje fakt, že mikrovlny a jiné formy elektromagnetického záření podporují množení virů, bakterií, plísní, parazitů a kvasinek v krvi lidského hostitele.

9. Vystavení se mikrovlnám zhoršuje tzv. subliminální (podprahový) stres, při němž si člověk vůbec nemusí uvědomovat, že je ve stresu. Tělo to ovšem ví a vytváří nadměrné množství kortizolu a adrenalinu.

Zvýšené vylučování adrenalinu může mimo jiné vyvolávat podrážděnost a hyperaktivitu (která je typická pro děti s ADHD). Trvá-li tento stav dlouho, může vyústit až v adrenální vyčerpání, kdy nadledviny úplně přestanou pracovat.

10. Mikrovlny snižují koncentraci 5-HT v krvi. Tato látka je prekurzor serotoninu, hormonu pohody, uvolnění a náklonnosti. Její nedostatek enavozuje úzkostné a depresivní stavy. Ty mohou v konečném efektu navodit až sebevražedné myšlenky a jednání.

11. Mikrovlny také snižují produkci mozkového hormonu noradrenalinu. Ten je nezbytně nutný k řízení autonomního nervového systému. Poruchy tohoto systému se mohou projevit například nesprávnou regulací vnitřní teploty. Člověk pak může být zimomřivý, nebo naopak přehřátý. Abnormální pokles noradrenalinu je spojen i s poruchami krátkodobé paměti a s depresí.

12. Postižena je i tvorba dalšího hormonu, melatonimu. Ten je neodmyslitelně spjat se spánkem. Nespavost a poruchy spánku jsou přitom v moderní společnosti nebývale rozšířené, nepochybně i kvůli elektromagnetickému záření. Nedostatek melatoninu je spojen i s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu.

13. S působením mikrovln je spojeno též snížení tvorby mozkového hormonu dopaminu. Jestliže chybí tento hormon odměny, vzrůstá riziko deprese.

14. Abnormálně klesá i hladina neurotransmiteru acetylcholinu. To může vyvolat řadu neurologických a svalových poruch včetně Alzheimerovy choroby.

15. Je prokázáno, že některé elektromagnetické frekvence vyvolávají nepokoj, a tím mohou být odpovědné za syndrom neklidných nohou.

16. Elektromagnetická pole (jako ta vytvářená mobilními telefony) při studiích měnila regionální průtok krve mozkem. Přitom SPECT (protonová emisní počítačová tomografie) prokázala, že při takových problémech, jako je autismus a chronický únavový syndrom, klesá prokrvení mozku.

17. Četné studie spojily mikrovlnné a jiné EM záření s nárůstem alergií. Mikrovlnné záření, jak již bylo zmíněno, nutí žírné buňky produkovat víc histaminu (chemické látky zodpovědné za rozvoj alergické reakce), zatímco jiná EM pole zvyšují tvorbu samotných žírných buněk v těle. Mikrovlny také zvyšují počet imunoglobulinových protilátek v organismu. Ty jsou odpovědné za spouštění alergických reakcí na konkrétní látky či proteiny. Mnoho výzkumníků bylo a stále je zmateno faktem, že u východních Němců bylo po spojení obou částí Německa o tolik méně alergií oproti jejich západním sousedům. Neuvědomili si skutečnost, že východní Německo mělo mnohem přísnější normy určující úroveň povoleného elektromagnetického záření v okolním prostředí. Poté, co východní Německo přijalo západní normy, se počet alergií srovnal.

18. Mikrovlny nepříznivě ovlivňují srdce a mohou být odpovědné za vznik nepravidelností srdeční činnosti, které mohou vyvolat až infarkt.

19. Zároveň jejich vlivem roste hladina oxidu dusnatého až k abnormálním hodnotám. Podle jedné teorie za těmito výkyvy stojí abnormální nárůst vápníku. Důsledkem je nadměrná tvorba škodlivého volného radikálu peroxynitritu.

20. Nadto mikrovlny otevírají mozkovou krevní (hematoencefalickou) bariéru. Ta chrání mozek před průnikem cizích látek, jako jsou viry, bakterie a chemické toxiny. Vliv mikrovln může mozek otevřít patogenům, které by se do něj jinak nedostaly.

21. Úsvit používání mobilních telefonů je provázen drastickým nárůstem nemocí, jako je autismus, ADHD, chronický únavový syndrom a Alzheimer. Pozoruhodný byl například strmý nárůst případů mozkových nádorů u dětí po roce 1984, jak prokazují záznamy amerického Národního institutu pro léčbu rakoviny. V tom roce byly zprovozněny první vysílače mobilních operátorů. Rakovina mozku je nyní druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí, za ní následuje leukemie. Zajímavý případ se stal v roce 2012 na RMIT University v Melbourne, kde náhle dostalo nádor mozku sedm lidí, kteří pracovali v posledních dvou patrech pod vysílačem. Rozšiřování mobilních telefonů po světě je rovněž provázeno rostoucím počtem případů autismu.

22. Existuje řada potvrzených případů, v nichž se u rostlin a zvířat poblíž vysílačů operátorů mobilních sítí vyskytly deformity. V Japonsku s jeho vysokou hladinou elektromagnetického znečištění prostředí je běžné, že se u žen ve třetím trimestru dostavuje potrat. Plod obvykle trpí deformitami. Také je prokázáno, že čím déle muž aktivně užívá mobilní telefon (např. čtyři hodiny oproti dvěma), tím nižší má počet spermií.

Zdroj

Napsat komentář