Antivirové léky na chřipku mají podivný vedlejší účinek, pacienti skáčou z oken

David Williams

(Natural News) Je známo, že léky mívají vedlejší účinky. To platí i pro antivirotika podávaná v případech chřipky. V Japonsku tyto zvláštní vedlejší účinky, spočívající v „abnormálním chování“, dokonce vedly vládu k tomu, aby vydala varování pro veřejnost. Podle oficiálního doporučení se mají mladiství pacienti užívající protichřipková antivirotika zamykat ve svých pokojích, aby se předešlo úrazům či dokonce úmrtím.

I Japonsko postihují chřipkové epidemie. Jenže rizikovým faktorem během nich není jen sama chřipka, ale též léky, které se na ni užívají. Z veřejně přístupných záznamů vyplývá, že od dubna 2009 do srpna 2017 při chřipkových epidemiích zemřelo osm osob v důsledku pádu a jiných podobných úrazů. Všechny tyto případy měly něco společného: chřipku, užívání antivirotik a následné „abnormální chování“. Od té doby byla pravděpodobně zaevidována další podobná úmrtí a nyní se ve státní správě znovu veřejně diskutuje o bezpečnosti léků na chřipku.

Podle japonského ministerstva zahraničí mají rodiče zamykat své děti ještě minimálně dva dny po dobrání léků. Okna a přístup na balkon v místnosti mají být zablokované. Toto je prý první takové doporučení ministerstva; odesláno bylo do všech prefektur. Důvodem je rostoucí počet vážných úrazů, které nejspíš souvisejí s užíváním antivirových léků na chřipku.

O jaké „abnormální chování“ jde

Podle četných osobních výpovědí a ostatně i zmíněného oficiálního varování patří k hlavním znakům tohoto chování náhlé nutkání odejít z pokoje a ve stavu zřejmého rozrušení se vydat k balkónu či verandě a dále chození po místnosti s pláčem a blábolením. Nezáleží přitom na konkrétním antivirotiku; v některých případech se zvláštní projevy dostavily dokonce i bez užívání antivirotik – dost možná pouze v důsledku chřipkové infekce.

V jedné předchozí výzvě už Japonci varovali před předepisováním přípravku Tamiflu dětem a mladistvým ve věkové katagorii 10-19 let, a to především kvůli zmíněnému „abnormálnímu chování“, které po tomto léku vykazovala asi stovka pacientů spadajících převážně do této věkové skupiny. U některých z nich se objevily i halucinace a delirium. V několika nešťastných případech došlo k úmrtí v důsledku skoku z budov.

Nejen Tamiflu

Jelikož se navzdory zákazu předepisování Tamiflu zprávy tohoto typu nadále množily, zaměřilo se Japonsko i na jiné léky na chřipku, jako je Relenza nebo generický amantadin. Tyto informace vzala na vědomí i americká FDA, která u Tamiflu doporučuje výraznější varování na etiketě léku, jež by mělo upozornit na nutnost sledovat chování pacientů, zejména dětí. U Relenzy se uvažuje o začlenění varování před možností vzniku halucinací a deliria.

Podle inspektorky pro bezpečnost léčiv federální agentury FDA, dr. Adrienne Rothstein, dosud není jasné, v jaké míře se užívání antivirotik na těchto tragických případech podílelo. Výrobci jak Tamiflu, tak Relenzy si sice za bezpečností svých produktů stojí, ale vláda pravděpodobně vyzve veřejnost ke zvýšené opatrnosti. Než se celá záležitost vyjasní, bude nejlepší dávat na dětské či mladistvé pacienty pro jistotu větší pozor, dokud nebude infekce úplně pryč.

Zdroje původního článku:

Sources include:

BMJ.com

SMH.com.au

Asahi.com

 

Zdroj

Napsat komentář