Krev, moč a stolice nemocných covidem obsahuje peptidy hadího jedu

Již dlouho říkám, že C je otrava. Tedy, částečně intoxikace, částečně velký pokus těla o detoxikaci. Tím spouštěčem, kromě záření, jsou podle všeho hadí jedy. Při analýze se ukázalo, že vzorky obsahují různá množství látek přítomných v hadím jedu, jako jsou konotoxiny, fosfolipázy, fosfodiesterázy, zinečnaté proteinázy a bradykininy.

„Z jejich přítomnosti vyplývá možné spojení mezi onemocněním COVID-19 a tvorbou (oligo)peptidů téměř totožných s toxickými složkami živočišných jedů.“

Jde částečně o uspávadla. I úsloví „uspávač hadů“ je ve skutečnosti obráceně. Čili, proč lidstvo dostává Hadi těmito látkami částečně oblbují / uspávají svoji oběť. Ano, jde částečně o uspávadla. I úsloví „uspávač hadů“ je ve skutečnosti obráceně. Čili, proč lidstvo dostává nyní „umělý spánek“? Řada lidí se po C ocitla mimo sebe, ale také mimo uzemnění, mimo tento časoprostor.

Je otázka, zda se objevují „z ničeho“, anebo, jsou částí našeho genetického dědictví od našich rodičů či strýčků, ještěrů a hadů, anebo nám nějak (vzduchem, potravinami, zářením) byly podány jako „lék“. Je pravdou, že homeopaticky na C nejvíce zabíraly rostlinné jedy, alkaloidy, zejména v první fázi aconitum. Úplně do hadích léků jsme na vrcholku „pandemie“ příliš nešli.. (jmm)

(Natural News) Evropští výzkumníci potvrdili, že krevní plazma, moč a fekálie lidí s pozitivním testem na covid-19 obsahují „toxinům podobné peptidy“, jež jsou téměř totožné jako ty v jedu hadů a jiných jedovatých živočichů.

Vzorky krve, moči a stolice byly odebrány pacientům s covidem a testovány s ohledem na složení. Cílem výzkumu bylo přesně identifikovat mechanismus nákazy čínským virem, jenž dodneška kupodivu zůstává z větší části záhadou.

Při zkoumání krevní plazmy vědci použili přípravnou proceduru, při níž se proteiny sráží, aby se odstranily bílkoviny s vysokou molekulární hmotností, zatímco peptidová frakce se efektivně rozpouští. V případě vzorků moči a fekálií byla použita metoda přímé solubilizace peptidů.

Při analýze se ukázalo, že vzorky obsahují různá množství látek přítomných v hadím jedu, jako jsou konotoxiny, fosfolipázy, fosfodiesterázy, zinečnaté proteinázy a bradykininy.

„Přítomnost těchto peptidů podobných toxinům by mohla potenciálně být spojena s infekcí virem SARS-CoV-2,“ vyjádřili se autoři studie.

„Z jejich přítomnosti vyplývá možné spojení mezi onemocněním COVID-19 a tvorbou (oligo)peptidů téměř totožných s toxickými složkami živočišných jedů.“

Vědci dále vylíčili, že existuje souvislost mezi přítomností těchto toxinů v organismu a „dlouhou řadu mimoplicních klinických projevů onemocnění COVID-19 včetně neurologických, hemorrhagických a trombotických“.

„Třebaže výskyt jednotlivých symptomů nemusí být specifický konkrétně pro COVID-19, jejich kombinace už ano, přičemž spojením mezi kombinací symptomů a onemocněním COVID-19 může být existence panelu zde zjištěných toxinům podobných peptidů,“ konstatují autoři v závěru své studie.

„Přítomnost těchto peptidů otevírá nové scénáře etiologie klinických symptomů onemocnění COVID-19, včetně neurologických projevů.“

Nejdřív na nás vypustili biologickou zbraň na bázi syntetického hadího jedu a teď vytvářejí farmaka, jimiž míní léčit zdravotní následky

Jako obvykle bylo cílem studie vyvinout „nové terapeutické strategie pro všechny dotčené orgánové systémy“, což znamená, že další tzv. léky a vakcíny jsou na cestě.

Ještě je možnost vydělat hromady peněz, takže si farmacie dá záležet na nových strategiích boje s tímhle hadím uštknutím.

Ze staršího výzkumu víme, že peptidy z hadího jedu lze syntetizovat, což znamená, že jsou uměle vytvořené – jako biologická zbraň.

Nad tou technologií už dříve jásalo globalistické Světové ekonomické fórum (WEF) vzhledem k jejímu údajnému potenciálu pro vývoj nových na jedu založených léčiv.

WEF si tuto technologii chválilo ještě před propuknutím covidové lžipandemie. Pochvalné prohlášení, podle něhož syntetizované peptidy hadího jedu významně rozšíří portfolio Big Pharmy, vyšlo v roce 2018.

V tomto kontextu si nelze nepoložit určité otázky, například proč se tolik farmaceutických výzkumů najednou zaměřilo na hadí jed jakožto základ nových léčiv na různé nemoci. Nebo jakou souvislost má covid s hadím jedem… případně proč se v takové míře rozjel výzkum protijedů, když z globálního hlediska hadí uštknutí patří k málo významným příčinám úmrtí.

Tyto otázky si zaslouží odpovědi. Na tomto světě se nikdy neděje nic významného, aniž by s tím byla spojena agenda eugeniky a profitu. Kdyby v tomto výzkumu jedů nebyly peníze a depopulační příslib, můžete si být jistí, že by neexistoval.

Zdroj

Napsat komentář