Lékař odhaluje „korona efekt“ – tvrdí, že COVID je problém s krevní srážlivostí

Makia Freeman

„Korona efekt“ je výraz, který ve vztahu k virům používá naturopatický lékař dr. Robert Young, jehož výzkum otřásá oficiálním koronavirovým narativem. Young se prostřednictvím svého blogu a různých interview (tady, tady a tady) snaží upozornit veřejnost, že COVID není způsoben žádným virem, nýbrž patologickou krevní srážlivostí, způsobenou toxicitou. Některé z těchto toxických látek se vám do krve dostávají například očkováním, ale toxické vlivy jsou různé. Young se domnívá, že COVID je důsledkem biochemické otravy tělesných tekutin, která způsobuje rozpad buněk a genetické mutace. Tvrdí, že symptomy COVIDu jsou v první řadě oběhové. Zároveň spojuje COVID s acidobazickou rovnováhou organismu. Korona efekt spočívá v deformaci červených krvinek, která způsobuje kyslíkovou deprivaci. Co se tu děje? Pojďme se na to podívat.

Za dětskou obrnu nemohl virus obrny, stejně jako žádný virus nevyvolává COVID

Než se dostaneme k COVIDu, pojďme se vrátit kousek zpátky v čase. Ti, kdo se nepoučí z historie, jsou odsouzeni k tomu, aby ji prožili znovu, jak říkal George Santayana. Lidstvo už za sebou podobné pandemie má, ale byla nám o nich vždy sdělena celá pravda? Young v jednom ze svých článků líčí, jak dětskou obrnu nevyvolával navzdory široce rozšířenému přesvědčení virus, ale otrava pesticidem DDT. Nezapomínejte také na ten rakovinotvorný opičí virus SV-40 (Simian Virus 40), který se nacházel ve všech vakcínách proti obrně, která se aplikovala v USA cirka do roku 1963. Young napsal:

„V tomto článku tvrdím, že existují důležité poznatky založené na historickém, minulém a současném výzkumu (včetně mého vlastního), podle nichž by obrna a jiné moderní nemoci, jako je post-obrnový syndrom, paralýza vyvolaná očkováním proti obrně, legionela, nemoci centrálního nervového systému, rakovina a AIDS, mohly být vyvolávány kyselou chemickou otravou DDT (dichlorodifenyltrichloretanem) a jinými podobnými pesticidy, kyselými vakcínami a jinými faktory včetně stravy a životosprávy, a nikoli samotným infekčním poliovirem.

Aby epidemie splňovala podmínku nákazy, musí podle Farrova zákona růst počet nakažených exponenciálně. Jelikož poliomyelitida provází lidstvo od jeho počátků, její výskyt by byl měl dosáhnout svého vrcholu před dlouhou dobou, což by mělo být provázeno vznikem kolektivní imunity – pokud byla imunita skutečně zapotřebí a pokud byl poliovirus skutečně tím predátorem.

Nikým nefinancovaná, ostrakizovaná teorie toxické kauzality překonává všechny ostatní teorie svou jednoduchostí, exaktností a přímostí co do korelací ve všech oblastech dat, k nimž náleží dávkování, fyziologie, etiologie, epidemiologie, ekonomika a politika.“

Stejně tak se Young domnívá, že neexistuje žádný virus, jenž způsobuje COVID.

Podle dr. Younga je COVID patologická krevní srážlivost

Jak jsem psal už dříve, když přijde na COVID, tak neexistuje žádný jeden virus, jedna příčina a jedna nemoc. Je součástí psychologické operace přesvědčit vás o existenci jediného zabijáckého viru a o tom, že pokud se nám ho podaří najít a izolovat, zničíme ho a zachráníme svět před touto obávanou pandemií. To je iluze.

Young odhaluje, že to, co WHO nazvala „COVID-19“, je ve skutečnosti biochemická otrava tělesných tekutin, která vyvolává hroucení buněčných membrán a genetické mutace. To znamená zhoršování struktury a funkce buněčných membrán z důvodu toxicity okolního prostředí, která vznikla kvůli zhoršenému vnitřnímu biologickému „terénu“. COVID není virové onemocnění. Jeho symptomy jsou důsledkem problémů krevního oběhu, které mají původ v patologické krevní srážlivosti. Vyjádřeno technickým lékařským termínem se jedná o diseminovanou intravaskulární koagulaci, při níž se v cévách krev sráží do gelového až polopevného stavu – vznikají tromby (sraženiny), které brání řádnému proudění krve. V tomto stavu krev nemůže ideálně přejímat kyslík a odevzdávat odpadní produkty. Když se krev takto nepřirozeně sráží, nemůže se dostat do kapilár a zajišťovat výměnu plynů – kyslíku a oxidu uhličitého. Young zdůrazňuje, že v tomto stavu krev

1. nemůže odstraňovat odpadní látky a vázat na sebe v plicích kyslík

2. kvůli srážení uvnitř cévního systému nemůže odstraňovat kyseliny, které se hromadí v organismu, což vede k přetížení toxiny a nemoci.

Lidé, kteří trpí tímto typem patologické krevní koagulace, zakoušejí kyslíkovou deprivaci (hypoxii, nedostatečné okysličení). Ta se projevuje dušností a příznaky připomínajícími výškovou nemoc. Není náhodou, že přesně takové příznaky ve svém videu popisuje dr. Cameron Kyle-Sidell z newyorské JIP. Video vyšlo už před několika měsíci (je i na Věku Světla), v době největšího strachu z COVIDu, a lékař v něm líčí, jak jeho pacienti netrpí virovým zápalem plic, ale horskou nemocí.

Co je to korona efekt?

Ve svém článku ze 7. 4. 2020 s názvem Pravda o koroně a jak předejít „korona efektu“, resp. zvrátit ho Young tzv. korona efekt definuje takto:

„Korona efekt“ je oxidace buněčné membrány a genetická mutace, která dává vzniknout buněčnému pleomorfismu neboli biologické transformaci, jež se projevuje vznikem „korunky“, „hrotů“ či „výstupků“, které mají původ ve změnách tvaru a funkce mikrozymů neboli anatomické nezničitelné hmoty.“

corona effect
buňky postižené korona efektem

Corona je latinský výraz pro korunu a Young jeho pomocí vyjadřuje „ježatý“ zjev těchto mikrozymů, exosomů či drobných částic, které pronikají ven z buněk. Young pokračuje:

„Tyto biologické transformace tělesných buněk jsou projevem geneze všech bakterií, všech kvasinek, všech plísní, všech bakteriofágů, všech endotoxinů či buněčných fragmentů, exotoxinů a mykotoxinů, metabolického kyselého odpadu. Důvodem pleomorfismu / buněčné transformace tělesných buněk, která postihuje buněčnou membránu a její genetickou hmotu, je kyselý životní styl včetně stravy. K rušivým faktorům, jež k této transformaci přispívají, náleží všechna elektrická a magnetická pole (EMF 1G až 5G), všechna kyselá jídla, všechny kyselé tekutiny, všechny environmentální toxiny včetně oxidu uhelnatého, všechny insekticidy, pesticidy a herbicidy, které se nacházejí v potravinách z konvenčního zemědělství (např. glyfosát), kyselá voda (s pH pod 7,4), všechna farmaka včetně antibiotik a léků obsahujících HCL, všechny rekreační drogy včetně marihuany (THC je oxidant), všechny kyselé doplňky včetně enzymů, probiotik, řas a hub, všechny kyselé myšlenky, všechny kyselé pocity a všechna kyselá přesvědčení.

Toto je jediná příčina VŠECH nemocí a neduhů, žádná jiná neexistuje. Ještě jednou: ta jediná nemoc je překyselení intersticiálních tekutin vmezeřené tkáně (intersticia) z důvodu zvráceného způsobu života, jedení, pití, dýchání, myšlení, cítění a víry.“

Pak Young přednáší šokující tvrzení, že viry neexistují. Tím se liší např. od virologa dr. Stefana Lanky nebo od dr. Andyho Kaufmana. Ti říkají, že viry sice existují, ale není důkaz, že způsobují nemoci:

„Viry NEEXISTUJÍ,“ píše Young, „a tudíž NEZPŮSOBUJÍ infekce. Všechny infekce se rodí v nás, vycházejí z našich vlastních buněk kvůli vnitřnímu prostředí tvořenému kyselou tekutinou.“

Young silně věří v teorii vnitřního terénu, která je opakem všeobecně přijímané teorie choroboplodných zárodků. První zmíněná teorie říká, že nemoc dostaneme jen tehdy, když umožníme, aby se náš vnitřní terén stal kyselým, a to nejen prostřednictvím špatného jídla, ale i řady jiných prostředků včetně našich obvyklých myšlenek a pocitů, které mají na naše těla obrovský, třebaže zatím nepochopený a ignorovaný biochemický účinek.

Young se zmiňuje i o tom, do jaké míry se HIV a “COVID”/SARS-CoV-2 vzezřením podobají exosomům. Také zdůrazňuje, že toxické intervence, jako je očkování, mohou způsobit vznik krevních sraženin.

Korona efekt: COVID je otrava kyselinami

Dr. Young hovoří o tom, že COVID je otrava kyselými látkami: oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, metanem, kyselinou mléčnou, kyselinou močovou atd. Líčí, že největší orgán lidského těla není kůže, ale intersticium (vmezeřená tkáň). Intersticium je přiléhající prostor naplněný tekutinami, který existuje mezi strukturálními bariérami, jako jsou například buněčné stěny nebo kůže, a vnitřními strukturami, jako jsou orgány, svaly a cévy. Intersticium je místo, kam se z buněk dostávají odpadní produkty metabolismu. Ty pak míří do lymfy a postupně se vylučují z těla. V těle se nacházejí tři hlavní typy tekutin: intervaskulární (krev), intercelulární (uvnitř buněk) a intersticiální (tekutiny v intersticiu, které obklopují buňky; celkem tvoří 50-60 % všech tělesných tekutin). Kdyby lékaři při stanovování diagnózy pravidelně testovali intersticiální tekutiny, a ne jen intervaskulární, uvědomili by si hlubší příčinu nemocí – kyselé pH právě této tekutiny.

Tak jaké je řešení?

Jak uvedl i dr. Kyle-Sidell, dávat lidi s vážným průběhem COVIDu na ventilátor nepomáhá. Dokonce to vše zhoršuje, protože ventilátor vhání do plic vzduch pod tlakem, což může vést k jejich poničení a úmrtí pacienta. I jiní whistlebloweři, například newyorská sestra Erin Marie Olszewski, jsou přesvědčeni, že pacienty s COVIDem ventilátory zabíjejí. Problém není nedostatek kyslíku, ale spíš neschopnost těla tento kyslík využít.

Ten problém je v krvi, která nedokáže pořádně nabírat kyslík a zbavovat se odpadních produktů, zejména CO2. Řešením je zesílit systémový oběh, alkalizovat intersticiální tekutiny a otevřít cesty, díky nimž budou buňky moci fungovat normálně. Shodou okolností se zmiňuje i o tom, že hydrochlorochin mnoha pacientům s COVIDem pomohl proto, že zvyšuje pH krve. O pH napsal:

„Je jen jedna léčba a ta vrací zdraví, vitalitu a energii (lidskému či zvířecímu) organismu tím, navrací zásaditost všem tělesným tekutinám (včetně intersticiálních), které proudí každou buňkou, jež vytváří každý orgán, žlázu a tkáň…“

Závěrečné zamyšlení

COVID je podnět k procitnutí pro nás všechny. Je načase hlouběji se podívat na základní předpoklady, které jsme vždy považovali za nezpochybnitelné, ať už se týkají zdraví, medicíny, těla, virů, bakterií a jiných věcí. Snad se světu podaří využít tuto zinscenovanou krizi k přezkoumání fundamentálních poznatků, a my se z ní vynoříme s menšími sklony ke strachu, úzkosti a víře v propagandu; s větší důvěrou v naši schopnost mít pod kontrolou své zdraví.

Zdroj

Napsat komentář