Melanom je „nemoc kancelářských“ – kdo pracuje venku, je rakovinou kůže ohrožen méně

z Mercola.com

Desítky let se v lékařských kruzích považovalo za dané, že je záhodno vyhýbat se pobytu na přímém slunečním světle a že je nutno chránit si pokožku přípravky s vysokým ochranným faktorem. Zejména v Austrálii je kampaň proti rakovině kůže dosud velmi intenzivní a jejím výsledkem je chronický nedostatek vitaminu D u třetiny populace, což vede ke vzniku různých onemocnění včetně, paradoxně, rakoviny.

Opalovací prostředek se SPF 30 může produkci vitaminu D v organismu snížit až o 97 %. Je samozřejmě důležité snížit riziko vzniku spálenin od slunce, ale v tomto kontextu je zajímavé, že větší „šanci“ na melanom mají kancelářští pracovníci, a kupodivu ne lidé, kteří pracují venku.

Melanom se překvapivě objevuje spíš na těch částech těla, které se slunci standardně nevystavují, ale které se mohou občas spálit, například u mužů na trupu a u žen na zadní straně stehen.5 Při jedné populační studii výzkumníci zaznamenali podstatně vyšší výskyt melanomu na trupu osob, které v dotazníku uvedly, že používají přípravky s ochranným faktorem, aby se mohly déle opalovat.6

Když jste venku, působí na vás úplné spektrum ultrafialových paprsků, jak UVA, tak UVB. Právě to druhé vaše tělo potřebuje k tvorbě vitaminu D; UVB záření zpravidla působí jen na svrchní vrstvy kůže, zatímco UVA do ní proniká hluboko a může vést k předčasném stárnutí kůže a poškození imunitního systému.7

Rozdíl mezi ultrafialovým zářením A a B spočívá v tom, kde se nachází v rámci vlnového spektra. Jeden z důvodů, proč jsou melanomem více ohroženi kancelářští pracovníci, může být ten, že na ně působí UVA záření přefiltrované přes okna.

Okna blokují UVB, ale UVA propouštějí. Druhý důvod může souviset s nárazovým pobytem na slunci (např. o víkendech či o dovolené), který je pro lidi uzavřené do budov typický. Kůže, která není na sluneční světlo zvyklá, se pak snáze spálí a tím vznikají základy pro rakovinné bujení.8 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí: :9

„Pobyt na slunci v dětství je s ohledem na vznik melanomu podle všeho důležitější než pobyt na slunečním světle v dospělosti. Rozvoj nádoru by mohl souviset s občasnými, krátkými expozicemi intenzivnímu slunečnímu světlu, například o víkendech či o dovolené. Pro tuto možnost hovoří vyšší výskyt maligního melanomu u pracovníků v budovách než u pracovníků venku.“

Úplné sluneční spektrum je vašemu zdraví prospěšné

Vědci teprve teď začínají chápat, jak životně důležité je sluneční světlo pro lidské zdraví. Alexander Wunsch, Ph.D., přední světový expert na fotobiologii,10 vysvětluje:11

„Sluneční světlo vyvolává efekt koordinované endokrinní adaptace. Ta působí na sympatickou a parasympatickou aktivitu a je hlavním cirkadiánním a sezónním stimulem biologických hodin. (…) Náš organismus rozpoznává očima i kůží barvu světla v okolním prostředí, aby mohl přizpůsobit hormonální systém specifickým potřebám daného místa a doby.

Je jiné sedět pod sluncem na poušti nebo pod slaměnou střechou nebo třeba v lese pod stromem. Barvy kolem nás našemu mozku, střednímu mozku a hormonálním řídícím centrům prostřednictvím oka říkají, co se kolem nás děje a co je potřeba udělat, abychom se s touto konkrétní situací vyrovnali.“

Vzhledem k těm mnoha benefitům vystavování pokožky slunci je klasifikace slunečního světla ze strany WHO jakožto karcinogenu (a doporučení vyhýbat se slunci) asi tak stejná, jako bychom řekli, že kyslík může způsobit rakovinu, protože je prekurzorem volných radikálů, a proto bychom měli přestat dýchat!

Je čím dál tím víc jasné, že pravidelný pobyt na slunci je pro většinu lidí prospěšný a nezbytný, a zdraví veřejnosti by lépe posloužily informace, jak získat optimální „dávku“, než ji od slunění úplně odrazovat.

 

Zdroj

Napsat komentář