Mocná zbraň proti démonickému establishmentu – nepodceňujme možnosti jednotlivce

Mike Adams

Začátek dnešního podcastu k aktuálním událostem odhaluje jedno ohromující, mocné tajemství, které máte už nyní v držení. Nebudu je popisovat v textu, protože by je mohl snadno zachytit nepřítel (vyhledávače). Toto tajemství je ta nejmocnější zbraň, kterou vám dal Bůh proti zlu, pro osvobození lidské civilizace ze spárů destrukce.

Na tomto daru je fascinující, že jakmile jej „zažehnete“, funguje automaticky. Vzniknou vlny ve vědomí po celé zeměkouli (a mimo ni).

Není to žádný New Age výmysl. Je to stoprocentní kosmická pravda, kterou do tkaniva reality zabudoval sám Bůh.

Dal vám mysl, duši a vědomí. Ale vy si pravděpodobně neuvědomujete, jak velkou moc ty dary mají, neboť většina z nás je zvyklá na jejich neustálé potlačování. Tuto roli mají mainstreamová média, zinscenované „krizové situace“, profesionální sport, závislost na omamných látkách a další rozptylující faktory. Toto všechno potlačuje vaše dary a brání vám snadno, téměř bez námahy potírat zlo.

Skutečným tajemstvím je to, že abyste vyhráli válku, nemusíte „bojovat“ v žádných bitvách. Nemusíte nikoho o ničem přesvědčovat, nemusíte se hádat. Proces spouští jiskra a pak přebírají otěže zákony přírody a vesmíru.

(z podcastu) Ta nejnebezpečnější věc, které se satanisté a démoni bojí, je nová myšlenka, která předtím nikoho nenapadla, a teď se šíří z jedné mysli na druhou jako jakýsi „mentální virus“ probuzení. Každý z nás má schopnost tvořit nové nápady nebo sdělovat nové nápady, které k nám přišly z božských zdrojů. A jelikož jsme živé bytosti božského původu, jsme na božské zdroje navázáni. Často se stává, že se považujeme za autora nějaké myšlenky, ale ta ve skutečnosti přišla skrz nás. Od toho chlapíka nahoře, od Boha.

Dovolte mi, abych uvedl příklad. Předložím vám nový koncept, nový nápad. Možná jste o něm nikdy neslyšeli, ale je to jednoduchý koncept, schopný snadného šíření. Brzy si všimnete, že o něm mluví, čtou a píšou další lidé. Začnou o něm přemýšlet a dost možná nastane efekt sté opice, kdy se takový koncept „sám od sebe“ objeví v myslích jiných lidí, protože takhle funguje vědomí. Popsal jsem to v knize „Contagious Mind“ (Nakažlivá mysl).

Koncept: REPARACE PRO OČKOVANÉ. Tři slova. Možná čtyři: REPARACE PRO POŠKOZENÉ OČKOVÁNÍM.

Prostě jen popíšu koncept. Jen tím, že to udělám, budu vkládat slova a související myšlenky do sítě vědomí. Už jen to povede k šíření té myšlenky, aniž bych vyvíjel nějaký tlak. Stačí, že na to budu myslet a sdílet ta slova s vámi.

REPARACE PRO OČKOVANÉ. Konfiskace majetku nejvyšších manažerů farmaceutických firem, které vyrábějí vakcíny, aby mohli být vyplaceni ti, kdo utrpěli kvůli očkování fyzickou újmu.

REPARACE PRO OČKOVANÉ. Aby se obrátil tok peněz, které někomu přitékaly „díky“ tomu, že byli k experimentům využíváni nic netušící lidé.

REPARACE PRO OČKOVANÉ. Aby byla aspoň nějak napravena porušení Norimberského kodexu. Aby korporace zaplatily své prohřešky penězi, mnoha penězi. Byly by zablokovány účty farmaceutických firem. A možná zkonfiskovány miliony dolarů, které se nějakým způsobem povedlo shromáždit Anthonymu Faucimu.

Reparace jsou koncept, který právo zná. Existovaly po druhé světové válce. Výrobce Roundupu musí proplácet reparace lidem, kteří po glyfosátu dostali non-hodgkinský lymfom. A přitom glyfosát byl oficiálně schválený produkt, ne experimentální farmaceutický produkt, schválený jen v nouzovém režimu.

Na REPARACÍCH PRO OČKOVANÉ by se mohla podílet i média, která měla příjmy z reklam v rámci covidového zpravodajství. Cíleně šířila paniku, přispěla k úmrtím lidí. A samozřejmě vlády. Těžko hnát k odpovědnosti senilního Bidena, ale Fauci věděl, co dělá. Big Tech: technologičtí giganti cenzurují informace o skutečné léčbě, o alternativách, o ivermektinu, vitaminu D, zinku, quercetinu. Kdybychom měli reparace pro očkované, nebyla by jejich součástí konfiskace aktiv společností, které bránily šíření pravdy?

Takto vypadá ta první jiskra nové myšlenky, zasazení nápadu do kolektivního vědomí. Umožnili jste to vy i já. Zažehnutí jiskry, která se rozhoří. Právě proto Big Tech důsledně všechno cenzuruje. Oni nechtějí, abyste používali jazyk po svém. Nové myšlenky jsou pro ně velmi nebezpečné. Proto se cenzurují knihy, cenzurují se i písně.

Co je na tom zajímavé: když chcete dosáhnout ve světě nějaké změny, nemusíte nikoho přesvědčovat. Lidé s vámi nemusí souhlasit. Musíte jedině přimět lidi, aby si ji představili. Můžete klidně mluvit s někým, kdo je příznivcem očkování. Řeknete prostě něco jako „hele, víš, jak BLM mluví o reparacích… nedávalo by smysl i to, že by černoši, kterým ublížilo očkování, dostali i reparace pro očkované? Znamenalo by to vzít peníze velkým farmaceutickým firmám a dát je černým lidem, kteří utrpěli újmu po očkování.“ A pak se odmlčet. Dát tomu člověku šanci, aby si nový koncept představil; aby ho jeho mysl absorbovala. Co se stane v tom okamžiku (a co činí nové nápady tak nebezpečné globalistům): jakmile má člověk ten koncept v mysli, začne ho vysílat. To je automatické, nezáměrné. Nemáte nad tím vlastně kontrolu. Tedy někteří lidé ano, ale průměrný člověk ani netuší, že vysílá. Jen tím, že myslí, vysílá. A činí tím některé lidi přístupnějšími nové myšlence. To proto, že jednotlivé mysli automaticky tvoří sítě s dalšími. Myšlenky jsou nakažlivé a šíří se z jedné mysli na druhou bez ohledu na to, zda jednotlivé mysli s konceptem souhlasí, nebo ne.

Další příklad: sedíte u večeře s přáteli. Všichni jsou příznivci očkování. Vy v jednom okamžiku řeknete: „Není to bláznivé, že někteří lidé chtějí reparace pro očkované?“ A zmlknete. Oni se vás zeptají, co to vlastně je. Vy to vysvětlíte, oni si to zpracují. Už tím ten koncept zesílí, pošlou ho dál. Vy ani nemusíte říct, že s tím konceptem souhlasíte. Stačí, že jste přiměli další vědomé mysli, aby se tím konceptem zabývaly a nevědomky ho poslaly dál. Uf, je to síla! A je to revoluční pro svobodu. Vysvětluje to, proč démonické entity kladou takový důraz na to, aby zahlcovaly lidskou mysl lžemi a rozptylováním.

Démonické entity tento dar překroutily tak, aby vás doslovně očarovaly a přinutily vás žít ve strachu. Těmi černými mágy jsou are Big Media, Big Tech, vlády a dokonce i Big Pharma, neboť její psychotropní farmaka vám zamlžují mysl a odpojují váš fyzický mozek od nehmotného vědomí (jež je napojeno na Boha).

Všichni žijeme v omezující síti/matrixu, který provozují Satanovi sluhové a který je v konečném efektu určen k tomu, aby narušoval vaše spojení se vším, co je božské. Země je v pravém smyslu toho slova vězeňská planeta a tak to bude, dokud se lidé z tohoto umělého konstruktu nevymaní. Je výborná zpráva, že globální porážka zla nevyžaduje nic víc než prostá rozhodnutí a uvědomění si síly nástrojů/zbraní, které do nás Bůh vložil už ve chvíli našeho početí.

Každá vědomá živá bytost je sama o sobě mocnou zbraní proti zlu a mocnou silou ve prospěch dobra. Prohrát můžeme jedině tak, že budeme nadále ignorovat Boží přítomnost v našich životech a Boží dary pro naše probuzení, bohatství, lásku a světlo.

Opravdu je to tak jednoduché. Mnohem jednodušší, než jste si kdy představovali. Stačí si to prostě uvědomit a bude po boji. Satan je proti Nekonečnému božství bezmocný; Bůh vložil do vaší duše prvek své neomezené síly… a vy k němu máte přístup, hned teď, v této chvíli.

Zdroj

Napsat komentář