Na vině hospitalizací je prakticky nulový zásah lékařů v první linii – geneze covidu od dr. Chettyho

Ano, tady kamarádka míša popisuje, resp. přepisuje rozhovor lékaře, který přesně shrnuje věci tak, jak jsou. Shrnu ještě toto shrnutí s přidáním mých přípodotků.

Proces projití C-příznaky (viz také nákaza, infekce, atd., která ale ve skutečnosti neprobíhá tak, jak je nám vnucováno, viz vynikající rozhovor Dr. Lanky, dnes na Věku Světla první díl) probíhá ve dvou fázích.

  1. setkání se se s otravou, resp. vibrací (viz také obvykle mylný výraz „viry“) člověka, který už C prošel, prochází, kdy organismus zpravidla tuto vibraci nasaje. Může však samozřejmě tento stav vzniknout také zcela sám, bez přičinění druhých lidí. Tuto fázi snáší organismus prakticky vždy relativně dobře, jde o první dny (níže hovoří lékař o 8. dni).
  2. Co je klíčové je alergická reakce na imunitní a buněčné zbytky průchodu stavu (viru). Ta nastává (nebo nenastane) právě onen osmý den. Je odvislá od stupně intoxikace organismu (psychická, fyzická a genetická). Nevyvežený odpad pak v podstatě ucpává krevní silnice a dálnice a také buňky, plíce, ledviny, srdce.

Doporučuje ohroženou skupinu (jen ne všichni vědí, že jsou ohrožení, s genovou analýzou se 99% lidí ještě nesetkala, ani věda neví, co přesně zkoumat) léčit a připravovat ihned na tuto alergii. Kortikoidy a kortiko-steroidy. Jde o jang, který říká organismu: „Neboj se, to je dobrý, to zvládneš, to je úplná maličkost.“

Také sama alergie je samozřejmě věc podobná, či v malém stejná jako covid, kdy je zanešen organismus a mísa přeteče.

Buď můžeme volit jin a alergii zvolna (či rychle) vytlačovat z těla (patří sem mimo jiné i babišem nechvalně proslulá řepka olejka, na kterou hodně lidí reaguje), anebo jang, kortiko-steroidy a vše tzv. potlačit. V případě otravy chemií, kovy, či zářením, nebo jedem např. hadů či některými houbami stoupá kyselost, jang, je tedy extrémní potřeba zásaditosti, jinu (a zde je i ten uhličitan vápennatý, viz včerejší článek na VS, kdy ten uhlík tak zároveň podporuje ten jang, je to takový kortiko-steroid v soft verzi, anebo třeba zásadité vody, jedlé sody, atd.), při otravě některými rostlinami, nebo živočichy pak ojediněle naopak stoupá v těle jin. (jmm)

Dr. Shankara Chetty ze Švédska hovoří o svých zkušenostech se svými pacienty, které všechny vyléčil bez jediného úmrtí

(překlad videa míša š.)

Úmrtí na covid (při kterém pacienti ztrácí schopnost dýchat) je důsledkem neléčené prudké alergické reakce na nebezpečný laboratorně vytvořený spike protein. Tomuto úmrtí nebo riziku podléhá jen část pacientů s koronavirem, a to ti, kteří jsou na spike protein alergičtí, a kterým nebyla díky nově zavedeným postupům poskytnuta včasná a adekvátní léčba alergické reakce.‌To vyplývá z rozhovoru s doktorem Chettym, který analyzoval onemocnění související s koronavirem jako dvoufázové, přičemž druhá fáze – označovaná jako nemoc covid- nastává jen u některých pacientů. Dr.Chetty od začátku léčil a vyléčil všechny své pacienty. Do dnešní doby asi 3000 pacientů, bez jediného úmrtí. Podrobně sledoval vývoj onemocnění hned od začátku tzv. pandemie. Zjistil, že většina pacientů absolvuje pouze první fázi nemoci, ze které se úspěšně a celkem snadno do týdne vyléčí. U malé části pacientů však po předchozím zlepšení nastává přesně 8.den od prvních příznaků začátek druhé fáze nemoci. Dušnost, klesající saturace, malátnost. Díky bedlivému sledování pacientů a analýze průběhu nemoci vydedukoval, že u určité části pacientů nastala 8.den nemoci alergická reakce. U všech byl naprosto stejný průběh, vždy přesně 8.den, nikdy dříve ani později, nastalo náhlé a rapidní – často v řádu hodin – zhoršení stavu pacienta, které je typickým znakem alergické reakce. Důvodem je reakce některých pacientů na část rozpadajícího se viru – na spike protein. Životu nebezpečný není tedy sám koronavirus, ale alergická reakce některých pacientů na spike protein, která nastává pouze u některých, na tento patogen alergických pacientů. Na základě těchto pozorování naordinoval terapeutickou léčbu na bázi steroidů ( typickou medikaci pro alergické reakce), kterou postupně upřesňoval a doplňoval. Díky této léčbě úspěšně vyléčil všechny své covidové pacienty, a to bez následků dlouhého covidu. Své zkušenosti s léčbou zveřejnil v lékařském časopisu už v prvních měsících vyhlášené pandemie, nabízel svou funkční léčbu, ale autority neměly zájem a doktor Chetty se stal nepohodlným. Ne proto, že by kritizoval očkování, nýbrž proto, že svým konáním prokazoval, že včasná a adekvátní léčba dokazuje, že vakcíny nejsou třeba.

‌Doktor Chatty se zamýšlí nad funkcí tzv. vakcín. V případě, že nebezpečným patogenem je spike protein, bylo by logické tělu vakcínou dodat spike protein, aby si samo vytvořilo protilátky na látku, kterou vyhodnotí jako cizorodou. Nicméně principem nové tzv. vakcíny je dát tělu pomocí mRNA pokyn k tomu, aby samo syntetizovalo spike protein, což je z medicínského hlediska nadbytečný krok, který do procesu vnáší mnoho nebezpečných a nekontrolovatelných proměnných. Není známo, kde v těle se spike protein vytvoří, jak dlouho a v jakém množství ho tělo bude vytvářet. Z medicínského hlediska není žádný důvod k použití mRNA technologie, nýbrž naopak. Ta přináší mnoho rizik navíc, a ještě je problematické její skladování při -70 stupních. Pokud by měla tzv. mRNA vakcína sloužit deklarovanému účelu, není její užití ani logické, ani efektivní. Mechanismus účinku vakcíny naznačuje tedy jiný než deklarovaný účel.‌Plošné očkování je ospravedlněno smrtností.

Pokud by neexistovala úmrtnost na covid, nebylo by možné prosadit plošné očkování. Pak je možné chápat, proč není poptávka po včasné léčbě, a proč není správně diagnostikována příčina úmrtí.‌Nebezpečí nemoci covid nespočívá ve viru, ale v alergické reakci. Asymptomatický přenos je lež, která slouží pouze k šíření strachu. V případě respiračních onemocnění neexistuje asymptomatický přenos. Existuje pouze asymptomatická infekce, která postihne lidi s nejrobustnějším imunitním systémem. A tito lidé nejsou přenašeči viru, protože ho jejich silná imunita zabije dřív než se stihne replikovat.To, k čemu došlo, je zkouškou naší víry. Vložili jsme svou víru do vakcíny, která nám dává falešnou naději. V případě tzv. vakcíny už nejde o vědu,. Vzala na sebe náboženský rozměr. Vakcína hraje úlohu spásy, a proto se na ní tak lpí. Ohledně vakcíny se z lidí stali fanatici. Nikdo o ní nesmí špatně mluvit. Tento fanatismus je psychologicky pochopitelný. Lidé byli psychologicky vmanipulováni do toho vzdát se svých svobod, byli vmanipulováni do nekončícího stavu iracionálního strachu, a to proto, aby provedli zbrklá a neuvážená rozhodnutí. Udržování lidí ve strachu zaručí pokračování očkování, které je ospravedlňováno přínosem pro společnost, ač prokazatelně společnosti žádným přínosem není. Je spíš propustkou z vězení izolace, do kterého jsme byli klamavě vlákáni s odůvodněním ochrany našeho zdraví.Není možné ospravedlnit zavedení covidpasů nemocí covid. Reinfekce je vzácná, ale možná, nicméně třetí infekce NEEXISTUJE! Očkování nezaručuje imunitu. Pokud by již imunita měla být měřítkem svobody!!, pak by to měl být imunitní pas, který by prokazoval imunitní odpověď, ať už získanou proděláním nemoci nebo díky očkování. Očkovací pas je pouze kontrolním nástrojem míry svobody.Účelem vakcín je rozdělit společnost. Za normálních okolností by 4.vlna měla být endemická a riziko této nemoci by se mělo dostat na úroveň běžné chřipky. Omikron by možná mohl být nejlepším přírodním očkováním. Mírný a rychlý průběh této varianty v populaci by ji mohl vybavit téměř stádní imunitou. Nicméně díky plošnému očkování, zřejmě mnozí očkovaní nebudou schopni vyvinout přirozenou robustní imunitní odpověď, budou tak náchylní k reinfekcím a k výrobě mutací a budou tuto pandemii dále udržovat v chodu. Každopádně vzhledem k tomu, že se jedná o laboratorní vir, je třeba být obezřetný i v případě omikronu a teprve čas ukáže, zda nezpůsobuje nějaké dlouhodobé následky.Shedding je pozorovaný jev přenosu z očkovaných na neočkované. U některých očkovaných dochází mezi 7. a 10. dnem k propuknutí nemoci, která je diagnostikována jako covid, ale covid to není. Je to způsobeno spike proteinem z vakcíny. Je to již ta zmíněná spikeproteinová nemoc, propukající v případě přenosu koronavirem 8.dne.

Tichým vektorem této nemoci očkovaných je vakcína. Někteří z těchto pacientů se dostávají již během 2-3 dnů do kritického stavu na ventilátor.Spikeprotein může způsobit poškození endotelu, myokarditidu, obdobu prionové nemoci, která se podobá Alzheimeru a neuropatii, podobá se patogenním proteinům HIV, způsobuje oslabení imunity, oživuje výskyt latentních virů, způsobuje návrat rakoviny, začleňuje se do buněčných membrán a tím způsobuje autoimunitní onemocnění, potlačuje obnovu DNA. Spikeprotein je toxický patogen. Pro srovnání je třeba uvést, že působením viru člověk může do těla dostat jednu dávku spikeproteinu. Podáním vakcíny člověk získá celou várku spikeproteinu.Systém VAERS je veden tak, že nám neposkytuje potřebná data k vyhodnocení. Ale to nevadí. Známe účinek toxického spikeproteinu a přesně tyto očekávané následky vidíme u pacientů v praxi. Takže víme o toxicitě spikeproteinu a očkovací kampaň by měla být okamžitě zastavena.Před očkováním byl člověk spikeproteinu vystaven pouze přechodně, a to skrze koronavir. A pokud si vytvořil imunitu na koronavir, pak ho tento vektor nemohl znovu ovlivnit a byl vůči němu imunní. A teď díky očkování tu máme milióny pochodujících výrobců a šiřitelů toxického spikeproteinu. Situaci, ke které nikdy nemuselo dojít. Tím pádem teď čelíme a budeme v budoucnu čelit uměle vytvořené pandemii. Shedding, mRNA vakcíny, vakcinační pasy a další logické nesmysly jsou součástí agendy. Patří do sociální, právní a ekonomické agendy, ale rozhodně ne do zdravotní agendy. Zdravotní problém je využit pouze jako záminka pro naprosto nedůvodné plošné očkování. Očkovací kampaň má 3 cíle. Prvním je zmenšení populace; zdravotní důsledky očkování budou devastující, ale budou tak různé a rozloženy do dlouhého časového období, že nebudeme schopni je spojit se stejným toxickým činitelem.Řešením situace je zkrotit ego.

Ukončit pandemii nám pomůže, když vynecháme strach. A k tomu nám pomůže vzdělání a porozumění. A druhou věcí je víra. Bůh má taky svou agendu. Není se čeho bát. Více nebezpečí je v té prosazované agendě. Ale pokud jí rozumíme, stačí jednoduše odmítnout. Svobodu, po které voláme, a pro kterou bojovali naší předkové, jsme dali do správy politikům. Ale ne pro to, aby s ní naložili, jak se jim zlíbí. Oni si to myslí, ale ta svoboda nikdy nebyla jejich. Lidstvo teď potřebuje odvahu. A všude na světě je teď mnoho odvážných lidí, kteří konají a berou si svou moc zpět. A to je nadějné.Tohle je hrubý výcuc.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 887 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář