Nový koronavirus jako pomsta laboratorních opic

podle článku v pravda-tv.com

Jak je všeobecně známo, novou epidemii má na svědomí zcela nový kmen koronaviru 2019-nCoV, který je do jisté míry příbuzný s koronaviry způsobujícími MERS (MERS-CoV) a SARS (SARS-CoV). První vlna se šíří poměrně rychle a existují obavy z druhé, ještě nebezpečnější vlny.

Rovněž je známa spojitost těchto koronavirů s původními zvířecími patogeny. Už SARS vykazoval znaky, které nebyly zaznamenány u žádného čistě lidského ani čistě zvířecího viru, a obsahoval genetický materiál, který zatím nebyl (přinejmenším oficiálně) identifikován; podobné charakteristiky vykazuje nový virus z Wu-chanu.

Méně se už hovoří o tom, jak k těmto zvláštním mutacím dochází. Virolog dr. Alan Cantwell upozorňuje, že experimenty s genovými mutacemi koronavirů se už desítky let odehrávají jak v civilních, tak vojenských laboratořích. Když se na PubMedu pustil do vyhledávání sousloví „coronavirus genetic engineering“, vyjely mu odkazy na 107 různých vědeckých experimentů počínaje rokem 1987:

„Rychle jsem zjistil, že vědci už desítky let genově mění lidské a zvířecí koronaviry tak, aby vznikaly zmutované a rekombinantní viry způsobující různé nemoci. Není divu, že WHO tak rychle identifikovala SARS/koronavirus.“

Umělý zásah na viru SARS rozpoznali i ruští vědci. Skoro okamžitě po obdržení jeho genové sekvence pojali podezření na jeho původ v některé laboratoři specializované na vývoj biologických zbraní. Sergej Kolesnikov, člen Ruské akademie medicínských věd, konstatoval, že rozšíření akutního respiračního syndromu SARS mohlo být způsobeno únikem patogenů přesně z takové laboratoře. Poukázal na nesourodou strukturu viru, která mohla být výsledkem syntézy dvou různých virů, které se za přirozených podmínek nikdy nemohou spojit. „To se může stát jen v laboratoři,“ konstatoval.

Čínský výzkum v oblasti biologických zbraní je rozsáhlý a různých nehod se již stalo dost. Na čínském území navíc v tomto směru nepůsobí jen Čína sama. Je nutno přičíst i aktivity zahraničních neziskovek a univerzit. Například Harvardova univerzita na čínském území experimentovala navzdory přísnému zákazu oficiálních míst. Do USA odešly stovky tisíc vzorků obsahujících DNA – spekuluje se o tom, že by mohly sloužit k vývoji biologické zbraně cílené na čínský genom.

Odborníci se obávají, že současná první vlna šíření infekce je pouhá předehra ke druhé vlně, která přijde po ní. Tam už by mohly vstoupit do hry nečekané mutace, kvůli nimž bude infekce způsobená novým koronavirem ještě nebezpečnější. Už tak je na pováženou vysoká pravděpodobnost, že se virus šíří ještě v inkubační době, která je navíc celkem dlouhá.

Přesto světová zdravotnická organizace dosud nevyhlásila stav nouze. Kroky, které přijímá, přicházejí takříkajíc s křížkem po funuse. Existují spekulace, že na WHO vyvíjí tlak Čína.

Situace ve Wu-chanu jako předzvěst možné budoucnosti v jiných městech po celém světě

Podle zpráv, které unikly z epicentra infekce (čínský establishment dělá všechno pro to, aby se informace o skutečné situaci nedostaly ven), je situace v mnohamilionovém izolovaném městě zoufalá.

Ulicemi zní z amplionů: „Nešiřte fámy! Pokud se necítíte dobře, jděte ihned do nemocnice.“ Ale tak jednoduché to není. Místa v nemocnici jsou vyhrazena jen pro ty nejtěžší případy, které beztak není jak léčit. Preventivně se podává něco antibiotik a hormonů a víceméně se čeká, zda to pacient zvládne, nebo zemře.

Lidé s mírnějšími symptomy možného onemocnění koronavirem stojí frontu u lékaře; čekají dlouhé hodiny. Podezřelé případy se odesílají do domácí izolace, kde se o ně starají příbuzní, chránění jen rouškami. Předpokládá se, že mezi obyvatelstvem se nevědomky pohybuje množství přenašečů s mírnými příznaky nebo úplně bez příznaků.

Jedna obyvatelka řekla reportérům tiskové agentury AFP: „Než se dostanete k doktorovi, trvá to minimálně pět hodin.“ I jiní lidé si stěžovali na nesmírně dlouhé fronty a na strach, že pokud koronavirus nemají, tak ho chytí od jiných čekajících, kteří už mají horečku. Někteří dokonce omdlévají. Není výjimkou, že člověk, který čeká celý den, se vůbec nedostane na řadu a pošlou ho domů.

I reportéři AFP hovořili o „scénách chaosu a naprosto přetíženém personálu“ v přeplněné nemocnici, kterou navštívili. Při vstupu či odchodu do nemocnice neprobíhaly žádné kontroly. Lidé stáli v dlouhých frontách, mnozí kašlali, někteří měli v ústech či v podpaždí rtuťové teploměry.

Obyvatelé města, s nimiž reportéři hovořili, se povětšině shodli na tom, že skutečný počet úmrtí na novou infekci je podstatně vyšší než ten oficiálně udávaný. Jeden muž řekl, že v nemocnici viděl mnoho mrtvých a nevěří, že zaměstnanci s mrtvolami nakládali podle pravidel. „Bylo to jak v hororu.“

Podezřelá laboratoř

Za zmínku rozhodně stojí skutečnost, že se ve Wu-chanu nachází biologická laboratoř s velmi vysokou úrovní zabezpečení, tzv. stupněm BSL-4, kde mikrobiologové vyvíjejí a testují geneticky změněný biologický materiál. V roce 2017 se v časopise Nature objevilo varování před „choroboplodnými zárodky, které by z ní mohly vzejít“ a nakazit lidi po celém světě. Zdá se, že se tenhle scénář právě realizuje.

„Někteří vědci mimo Čínu se obávají úniku choroboplodných zárodků a toho, že se geopolitické napětí mezi Čínou a jinými národy zhorší ještě o biologický aspekt,“ psalo se v Nature v únoru 2017. „Čínští mikrobiologové nicméně slaví svůj vstup mezi elitu, která je schopná ohrozit svět těmi nejhoršími patogeny.“

Své pochybnosti o čínském konání Nature zdůvodňuje takto: „BSL-4 představuje nejvyšší úroveň bezpečnostních opatření. Aby nějaké zařízení splnilo požadavky BSL-4, musí splnit kritéria týkající se filtrování vzduchu, čištění vody, nakládání s odpady, převlékání oděvů pracovníků po kontaktu s materiálem, sprchování apod.“ O dodržování všech požadavků autoři článku v Nature zjevně pochybovali.

Můžete se být jistí, že se požadavky neplní nijak horlivě, neboť kultura komunistické Číny nahrává obelhávání úřadů, uplácení úředníků, šetření na nesprávném místě a podvodům. Není pravděpodobné, že čínské zařízení úrovně BSL-4 je tak bezpečné, jak by mělo být.

Vyprávěnka o tržišti je jen zástěrka

„Wu-chanská národní biologická laboratoř se nachází asi 32 km od huananského tržiště,“ píše Daily Mail, který zveřejnil i mapku, jež ilustruje nepatrnou vzdálenost mezi oběma místy:

V této laboratoři výzkumníci cíleně infikují opice všemi možnými choroboplodnými zárodky včetně koronavirů, aby zjistili, co se bude dít. Jak uvádí Daily Mail, je to nebezpečná činnost, protože opice na výzkumníky často útočí (což se dá pochopit, vezmeme-li v potaz, že kvůli těmto neetickým výzkumným praktikám pokusná zvířata přicházejí o život).

Žádné iluze o takové práci nemá ani molekulární biolog dr. Richard Ebright:

„Mohou utéci, poškrábat vás, pokousat. Tak dochází k přenosům virů.“

Možná se Čína pokoušela vyvinout biologickou zbraň cílenou na jiné země a teď se jí to vrátilo jako bumerang.

Výsledek? Čína se nejspíš pokusila vyvinout silně nakažlivou, nebezpečnou biologickou zbraň, kterou chtěla s nejvyšší pravděpodobností nasadit proti USA. Čínské lajdáctví ve vztahu k bezpečnosti laboratoří však vedlo k úniku viru a vzniku nákazy v okolí.

Takové věci se dějí, když si člověk hraje s ohněm. Někdy se holt spálí.

Zdroj

Napsat komentář