Obama slouží do posledního dechu, Američané staví alternativní média mimo zákon

Sean Adl-Tabatabai

V pátek před Vánoci Obama podepsal obávaný autorizační zákon o výměně informací pro fiskální rok 2017 (Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2017), a stvrdil tak jeho platnost.

Wearechange.org informuje:

Tento zákon bude kriminalizovat „falešné zprávy“ a „propagandu“ na internetu a bude se jednat o klíčový legislativní prostředek určený k potírání svobody projevu a nezávislých médií. Laicky řečeno, nový zákon umožní systému tvrdé, a přitom zcela zákonné zákroky proti médiím, jež bude považovat za „propagandistická“. Dalším krokem bude poskytnutí významných finančních zdrojů z rozpočtu za účelem financování „antipropagandy“, což zajistí ještě efektivnější šíření vládou schvalovaných historek a oficiálních verzí událostí a vytlačení alternativních názorů.

Právo na svobodu projevu a tisku zaručuje první dodatek k ústavě Spojených států. Je to základ amerických tradičních hodnot – legislativa ustavená našimi Otci zakladateli, která má chránit naše občanské svobody, jež nyní ohrožuje tento nový zákon.

„Kongres nepřijme žádný zákon ve vztahu  ke zřízení náboženství nebo k zákazu jeho svobodného vyznávání; nepřijme ani žádný zákon, jenž by omezoval svobodu projevu či tisku ani právo lidu na pokojné shromažďování a na oficiální žádosti k vládě s cílem nápravy křivd.“

„Svoboda tisku je pro zajištění svobody ve státě zásadní, a proto by v tomto společenství neměla být nijak omezována.“ – John Adams, Samuel Adams, James Bowdoin (1780). Ústava státu Massachusetts.

Není to poprvé, co bylo každoroční schvalování federálního zákona specifikujícího především rozpočet na záležitosti obrany (NDAA – National Defense Authorization Act) využito k tomu, aby hladce prošel i nějaký nový, kontroverzní legislativní přírůstek. V roce 2012 Obama podepsal zákon umožňující časově neomezené zadržování amerických občanů, a to bez soudu. Hned v následujícím roce Obama schválil další zákon vycházející z NDAA, který znamenal konec zákona „Smith-Mundit Act“, jenž bránil tomu, aby vláda používala proti svým vlastním občanům propagandu.

Co pro vás tento nový zákon znamená, pokud jste nezávislí novináři nebo bloggeři? Více si můžete přečíst v dalších článcích, ale jednoduše řečeno – jen za to, že na takové věci upozorňuji a například se ptám, proč Obama takové návrhy zákona vždycky podepisuje v době svátků (jako třeba v této básničce), bych mohl být obviněn ze šíření „falešných zpráv“ nebo „propagandy“ a následně čelit žalobě.

Americká vláda má teď volnou ruku, aby na základě zákona tvrdě zakročila proti každému médiu, které bude podezřívat ze šíření „cizí propagandy“. Ministerstvo pravdy sbírá síly. Vítejte v roce 1984.

V tiskovém prohlášení uvedl Obama toto:

„Dnes jsem podepsal a učinil platným zákon 2943 NDAA pro fiskální rok 2017. Tento zákon především určuje financování národních bezpečnostních programů ministerstva obrany a ministerstva energetiky, poskytuje klíčové benefity vojenskému personálu a jeho rodinám a zahrnuje pravomoci, které usnadní realizaci operací probíhajících po celé zeměkouli. Dále obsahuje mnoho kriticky důležitých zplnomocnění nezbytných k tomu, aby náš odpor proti hrozbě představované Islámským státem Iráku a Levanty neztratil na intenzitě a abychom povzbudili své evropské spojence, a rovněž mnoho dalších nových oprávnění, která mimo jiné poskytují ministerstvům obrany a energetiky lepší flexibilitu při obraně proti kybernetickým útokům a proti užívání ‚vzdušných strojů bez lidské posádky‘ ze strany našich protivníků.“

 

Zdroj

Napsat komentář