Občané protestují proti zavedení 5G bezdrátové technologie

Edsel Cook

(Natural News) Podle článku na GreenMedInfo.com občané znepokojení zatím neznámými vedlejšími účinky technologie 5G žádají po místních úřadech, aby se začaly intenzivně zabývat zdravotními riziky spojenými s provozem této bezdrátové komunikační sítě.

5G je zkratka pro „bezdrátový systém 5. generace“, který má díky až stonásobné rychlosti oproti současnému 4G systému mimořádně zrychlit fungování chytrých telefonů a jiných bezdrátových zařízení. Systém se bude postupně rozjíždět letos, v roce 2018, a o dva roky později už má být rozšířený.

Nová 5G technologie využívá pásma jak nízkých, tak vysokých frekvencí. Ta druhá jsou tvořena hlavně milimetrovými vlnami (MMW), které síti zajistí možnost posílat a přijímat velká množství dat bleskovou rychlostí.

Mobilní telefony vysílají a přijímají data z blízkých vysílačů v podobě radiofrekvenčního záření. Intenzivní působení tohoto záření vyvolává nejrůznější zdravotní problémy. Četné studie upozornily na zvýšené riziko vzniku rakoviny, onemocnění srdce a poruch spánku (nemluvě o snížené kvalitě spermatu).

MMW dosáhnou jen na krátké vzdálenosti a hůře pronikají pevnými materiály. Aby mohla 5G síť fungovat efektivně, bude potřebovat mnoho antén – ve městě odhadem aspoň jednu anténu na každých 10-12 domů.

Sítě 5G budou rovněž využívat technologii MIMO (multiple-input multiple-output neboli více vstupů/více výstupů), postavenou na používání rozšířené soustavy antén, která umožňuje pohyb více datových toků současně. Čím více antén, tím více dat může MIMO v danou chvíli vyslat a přijmout.

Tuto technologii už teď využívají některé 4G vysílače; obvykle obsahují 4-8 antén. Pro srovnání: MIMO systém vysílačů 5G bude vyžadovat až sto antén na jeden vysílač.

Větší kapacita znamená větší přenosy a tím i větší dávky EM záření. Dá se očekávat, že tento nárůst intenzity EM záření zvýší zdravotní rizika, která jsou s bezdrátovými technologiemi spojena už dnes.

Před zdravotními riziky MMW záření už teď varují vědecké studie

Mnoho vědeckých studií upozorňuje na spojitost působení MMW frekvencí a různých negativních účinků na lidské zdraví. Podle jedné takové studie provedené v Izraeli fungují lidské potní žlázy při vystavení MMW vlnám jako drobné spirálovité anténky. Lidská kůže toto záření nejen vstřebává, ale zároveň zesiluje jeho účinky.

Znepokojivé výsledky potvrzuje další studie, podle níž lidská kůže vstřebává více než 90 % energie těchto vln. Odborníci se obávají, že rozšíření 5G signálu bude mít za důsledek rostoucí počet případů rakoviny kůže a jiných kožních onemocnění.

A kůže není jediným orgánem našeho těla, kterému hrozí nebezpečí. Ruští vědci v roce 2002 vystavovali laboratorní myši EM záření o stejné frekvenci jako některé MMW vlny. Pokusným zvířatům se podstatně zhoršila imunita.

Ještě starší experiment proběhl v roce 1992 a zjistilo se při něm, že MMW negativně působí na srdeční rytmus pokusných zvířat, v tomto případě potkanů. Stejným způsobem na vlny reagovaly žáby: jejich srdeční rytmus začal vykazovat abnormality.

Polští a japonští vědci pro změnu zjistili, že MMW škodí i očím. Poláci ve svých výsledcích uvedli, že i méně intenzivní působení těchto vln vyvolává v očích potkanů stav, jímž začíná šedý zákal, zatímco Japonci varovali před tepelným poškozením zrakového orgánu.

Rizika používání 5G bezdrátových sítí znepokojují vědce a zdravotníky, kteří se staví na stranu veřejnosti. Více než 180 expertů žádá o odložení instalace 5G technologie, než bude její bezpečnost řádně posouzena nezávislými odborníky.

 

Zdroj

Napsat komentář