Oficiální chemtrailový experiment Billa Gatese bude podporovat i Sloanova nadace, spojovaná s nacisty, eugenikou a depopulací

Mike Adams

(Natural News) Dostali jsme se do fáze, kdy mainstreamová média otevřeně propagují geoinženýrství a chemtrails jako řešení takzvaného „globálního oteplování“, které je mimochodem naprostý podfuk. Globalistická propagandistická síť CNBC právě zveřejnila nové video, které zjevně slouží jako inforeklama na chemtraily – vyzdvihuje benefity znečišťování atmosféry uhličitanem vápenatým a oxidem siřičitým, škodlivými látkami, které by byly schopné zdevastovat na Zemi život.

Ten projekt se jmenuje SCoPEx a stojí za ním špičky mezi zastánci eugeniky a depopulace z nejvyšších sfér světové politické a akademické komunity. Svým jménem a penězi ho zaštiťuje například Bill Gates, který veřejně volá po redukci lidské populace o miliardy. Tomu jsme se na Natural News důkladně věnovali a varovali jsme, že Bill Gates financuje plán na celoplanetární genocidu.

Jak vysvětluji ve videích na OblivionAgenda.com, tenhle projekt SCoPEx by znečistil oblohu na celé planetě, zamlžil by slunce, znesnadnil by fotosyntézu a vyvolal by kolaps globální biosféry. To by samozřejmě způsobilo rozsáhlou neúrodu a hladomor po celém světě. To je mimochodem cílem toho projektu, a ne nezáměrným vedlejším projevem.

Ta samá nadace Alfreda P. Sloana, která cenzurovala pravdu o očkování, míní financovat projekt SCoPEx, který povede k planetární genocidě

CNBC ve svém videu uvádí i seznam neziskových organizací, jež se na tomto projektu podílejí. V seznamu nefiguruje nikdo jiný než Nadace Alfreda P. Sloana.

S tímhle jménem se musíte seznámit, protože Alfred P. Sloan už dlouho usiluje o masovou vraždu všech lidských bytostí. Jak na NaturalNews.com vyšlo v roce 2016:

Průmyslník Alfred P. Sloan byl ve své funkci ředitele společnosti General Motors nacistickým kolaborantem a fanatickým obdivovatelem Adolfa Hitlera. Černochy nenáviděl skoro stejně silně jako Židy. Měl úzké vazby na hnutí propagující eugeniku, z něhož se nakonec stal Projekt lidského genomu. Sloanova nadace (navázaná na Rockefellery) má dlouhodobý zájem o redukci populace. Podílela se například na distribuci záhadných vakcín prostřednictvím Světové zdravotnické organizace, jejíž politika podle Agendy 21 spočívá ve snížení počtu obyvatelstva zeměkoule.

Rovněž to byla Sloanova nadace, kdo vyvíjel tlak na uměleckou neziskovku Tribeca Film Institute, aby cenzurovala film VAXXED, který odhaluje pravdu o spojitostech očkování s neplodností, spontánními potraty a záměrným poškozováním zdraví dětí a dospělých toxickými látkami přidávanými do vakcín.

Jak jsme uvedli ve výše zmíněném článku:

„Tato zdánlivě altruistická nadace také financovala newyorskou krevní banku Community Blood Council of Greater New York, Inc., která umožnila, aby bylo více než 10 000 hemofiliků a nesčetně jiných příjemců transfuzí infikováno HIV/AIDS s fatálními následky. Sloanova nadace rovněž vlastnila 24 000 – 53 000 akcií společnosti Merck and Co., jejíž předseda správní rady George W. Merck byl ředitelem amerického výzkumu v oblasti biologických zbraní a nad jejímiž vakcínami proti hepatitidě C a dětské obrně dosud visí stín podezření, že přenášely AIDS a kdovíco ještě.

Sloanovu nadaci momentálně řídí globalista Paul Joskow, člen Rady pro zahraniční vztahy, skupiny sdružující globální elitu, silně navázanou na advokáta depopulace Billa Gatese, který odměňuje velkými granty četné webové stránky, které souhlasí s tím, že budou publikovat očkovací propagandu.“

Teď tedy znáte pravdu o projektu SCoPEx, v jehož rámci se bude na pole, půdu a oceány sypat mimo jiné obrovské množství olova. Tento projekt není nic jiného než masová genocida lidstva, financovaná Billem Gatesem a 14 neziskovými organizacemi (povětšině nadacemi = foundation), uvedenými v tomto seznamu:

Baker Foundation
The Blue Marble Fund
OW Caspersen Foundation
Thw Crows Nest Foundation
The William and Flora Hewlett Foundation
Constance C. and Linwood A. Lacy Jr. Foundation
The Open Philanthropy Project
Pritzker Innovation Fund
Ronin Private Investments LLC
The Alfred P. Sloan Foundation
The Tansy Foundation
Teza Technologies LLC
VoLo Foundation
The Weatherhead Center for International Affairs

Pusťte si tu inforeklamu (nezávislé zpravodajství se tomu nedá říkat) od CNBC, v níž otevřeně přiznávají, že hodlají kontaminovat oblohu, přesně jak léta varujeme. Proto jsme spustili zpravodajské stránky Terraforming.news a Geoengineering.news. To, co mají v úmyslu provádět, je tisícinásobek Hitlerovy genocidy. Miliardy lidí zemřou a to je také cíl.

Teď víte, proč jsou naše stránky Natural News ubožácky označovány za „fake news“ a konspirační web. Protože včerejší konspirace je dnešní harvardský vědecký projekt financovaný obhájci eugeniky, kteří chtějí povraždit šest miliard lidí (nebo víc). Ještě přede dvěma lety se chemtrailům každý smál. Teď na ně CNBC točí propagační videa!

Skutečným záměrem je likvidace lidstva. To už není fikce – je to vědecky podložený fakt.

Zdroj

Napsat komentář