Proč tak věřím homeopatii? Protože funguje – jak dokazují i vědecké studie

Amy Lansky, Ph.D.

Zrovna tenhle týden jsem dostala e-mail od nějakého člověka, který právě začal číst [moji knihu] Impossible Cure (Nemožná léčba). On tedy poslouchá audioknihu, ta by některé z vás také mohla zajímat. Ptal se mě, proč mám takovou důvěru v homeopatii navzdory všem jejím odpůrcům, tzv. vyvracečům mýtů a negativním zprávám v médiích. Odpověděla jsem mu nějak takhle:

Zaprvé z vlastní zkušenosti vím, že homeopatie funguje a je nesmírně silná. Není to všelék a někdy potřebuji využít i jiné léčebné metody (momentálně píšu novou knihu, která se kromě jiného zabývá i mnoha sebeléčebnými metodami, které jsem se naučila), ale homeopatie je v mé rodině první volba a tak to je skoro 25 let. Takže nezáleží na tom, co říkají. Jen se bojím, že až zestárnu, budu k té alopatické medicíně donucena. Snad se to nestane!

Zadruhé znám mnoho brilantních lidí, kteří užívají homeopatika, jsou homeopati nebo jsou podporovatelé homeopatie. Lidé, kteří homeopatii shazují, o ní buď nic nevědí a jen papouškují to, co tvrdí média, nebo jsou tak omezení a vnímají homeopatii jako hrozbu, že se bojí něco si o ní doopravdy zjistit. (Mimochodem, nejsou to jen média. Farmaceutický sektor si koupil i mnoho politiků.) Důvod, proč mediální a jiné útoky v posledních letech eskalují, je podle mého názoru ten, že věda začíná potvrzovat účinky extrémně rozpuštěných účinných látek včetně ultra-roztoků alopatických léků a produktů. Jestliže se tomuto fenoménu dostane obecného uznání, naprosto to zničí farmaceutický průmysl, protože léky nebudou v podstatě stát nic. To proto Big Pharma vynaloží jakékoli finanční částky a udělá cokoli, aby si ochránila svou moc. A to znamená pokusit se zdiskreditovat homeopatii.

Minulý měsíc jsem slíbila odkazy na nějaké studie, které jsou oporou mým tvrzením. Média by tyto informace před vámi ráda ukryla, proto je důležité znát je a sdílet. Kdo ví, možná se vám dokonce podaří přesvědčit vašeho lékaře, že homeopatie je víc než „pouhé placebo“!

V první řadě je nutno uvést tři místa, kde na internetu najdete informace o spoustě vědeckých studií zaměřených na homeopatii.
1) Nejobsáhlejší a nejaktuálnější jsou nejspíš stránky homeopatického lékaře a nezávislého výzkumníka dr. Saurava Arory researchinhomeopathy.org.
2) Národní centrum pro homeopatii uvádí užitečný odkaz na „citovatelný výzkum“. Některé z informací uvedených níže jsou převzaty z jejich každoměsíčního newsletteru.
3) Náš neohrožený spisovatel zaměřený na homeopatii, Dana Ullman, ve své e-knize Evidence Based Homeopathic Family Medicine (Homeopatické rodinné lékařství založené na důkazech) rovněž uvádí průběžně aktualizovanou databázi výzkumu v oblasti homeopatie.

A teď hrstku studií:

Nedávno provedený laboratorní a základní výzkum

Zbrusu nová (zdroj: D. Ullman) laboratorní studie, která v září 2018 vyšla v prestižním časopise Nature.
Tato studie zkoumala různé potence Rhus toxicodendron (tzv. Rhus tox) a jejich účinek na neuropatii u krys. Ukázalo se, že různé potence Rhus tox (2X, 4X, 6X, 8X, 12X, 24X a 30X) měly významný a někdy dokonce podstatně významný účinek na různé imunologické markery a též při některých testech úlevy od bolesti. Homeopatikum vykazovalo účinky nejen ve srovnání s placebem, ale dokonce se zjistilo, že má stejný efekt jako nejčastěji předepisovaný konvenční lék Gabapentin (a také že je podstatně bezpečnější).

Klinické studie

Nová studie věnovaná autismu a homeopatii, autor dr. Rajalakshmi z Indie.

Účinnost homeopatie na dobytek (Zdroj: Národní centrum pro homepatii = NCH) Užívání homeopatie je ve veterinární medicíně rozšířené, zejména kvůli snaze snížit náklady na léčbu dobytka. Proběhla důkladná analýza, jejímž účelem bylo ohodnotit účinnost homeopatie u dobytka, prasat a drůbeže. Začleněny do ní byly jen odborně recenzované (peer-reviewed) publikace. Určená kritéria splňovalo celkem 52 testů uvedených ve 48 publikovaných pracích. Dvacet osm testů hovořilo ve prospěch homeopatie, přičemž 26 testů ukazovalo podstatně vyšší účinnost, než jak tomu bylo u kontrolní skupiny. (Peer-reviewed publications from 1981 to 2014 Vet Rec. 2016; 179(24): 628, Doehring et al)

Chronická primární nespavost (Zdroj: NCH) Vědci z technické univerzity v jihoafrickém Durbanu se rozhodli zjistit účinek konstituční homeopatické léčby ve srovnání s placebem. Třiceti subjektům s diagnostikovanou primární nespavostí byla nahodile přidělena buď homeopatická léčba, nebo placebo. Analýza výsledků ukázala, že trvání a kvalita spánku se díky podávání homeopatik podstatně zlepšila. (Efficacy of homeopathic simillimum 2010, 99, 1, 63-8 Naudé et al)

Homeopatická léčba pacientů s chronickými bolestmi dolní části zad (Zdroj: NCH) Vědci z berlínské fakultní nemocnice Charité pozorovali po dobu (průměrně) 9,6 roku 129 dospělých, jimž byla diagnostikována chronická bolest beder. Léčili je homeopaté, kteří jim předepisovali homeopatika na základě individuálních symptomů. Vědci sledovali pacienty ještě dva roky po ukončení léčby. Analýza vážnosti symptomů a kvality života ukázala patrné a průběžné zlepšování stavu pacientů. Vedle toho se dostavil i významný pokles využívání konvenčních postupů a zdravotnických služeb. (A prospective observational study with 2 years’ follow-up. Clin J Pain. 2009, 25, 4, 334-9. Witt CM, et al.)

Účinek homeopatie na chronické tenzní bolesti hlavy (Zdroj: NCH) Frekvence a intenzita bolestí hlavy byla nižší ve skupině, která užívala homeopatika, než v kontrolní skupině. V porovnání s konvenční léčbou užívali náhodně zvolení pacienti, kteří dostávali homeopatika, o 35 % méně medikamentů a o 45 % méně často navštěvovali lékaře. (J Headache Pain. 2013; 14(Suppl 1): P56. Sharma et al)

 

Zdroj

Napsat komentář