Rudolf Steiner předpověděl vakcínu proti spiritualitě

Dylan Charles

Jestli máte poslední dobou pocit, že se nacházíte uprostřed jakési duchovní války, nejste sami.

Mnoho velkých učenců, filozofů a asketů vědělo, že svět je multidimenzionální a spolu s námi ho obývají nefyzické bytosti jak dobré, tak zlé povahy, které jsou spolu ve válce a s námi také.

Taková věc se těžko vysvětluje slovy či vědeckými pojmy. Člověk musí být natolik citlivý, že existenci těch bytostí vnímá přímo.

Rakouský filozof a spiritualista Rudolf Steiner k takovým lidem téměř jistě náležel. O duchovnu v průběhu svého života napsal řadu knih a pojednání. Na lidské tělo nahlížel jako na duchovní nádobu, otevřenou vlivu jiných bytostí.

Jestliže si byl člověk vědom jejich přítomnosti, mohl i odmítnout jejich negativní působení. Slepota vůči jejich existenci znamenala, že člověk bude jen list ve větru jejich vlivů. Klíčem k jejich vědomému vnímání byla podle jeho názoru duchovní práce.

„Duchové temnoty jsou nyní mezi námi. Musíme být na stráži, abychom si mohli uvědomit, co se děje, když se s nimi setkáme, a abychom měli jasnou představu, kde se nacházejí. To nejnebezpečnější, co můžete v bezprostřední budoucnosti udělat, je vydat se nevědomky na milost a nemilost vlivům, které se zde rozhodně nacházejí.“ ~ Rudolf Steiner

Když lidé projeví přirozené lidské sklony k duchovnímu růstu, osvobodí se od strachu a úzkosti a vytvoří si vůči vlivům negativních entit jakousi imunitu. Pokud ne, jejich vibrace přilákají nepřátelské duchy a oni nevědomky upadnou pod jejich nadvládu.

„V duchovních sférách jsou bytosti, pro něž je úzkost a strach vystupující z lidských bytostí vítaná krmě. Když lidé nepociťují úzkost ani strach, tyto bytosti hladoví… Jestliže z lidí vyzařuje strach a úzkost a oni propadají panice, tato stvoření nacházejí vítanou výživu a sílí. Tyto bytosti jsou vůči lidstvu nepřátelské.

Vše, co se živí negativními pocity, úzkostí, strachem, pověrčivostí, zoufalstvím a pochybnostmi, jsou nepřátelské síly v supercitlivých světech, které na lidské bytosti provádějí kruté útoky, při nichž se krmí. Proto je nade vše důležité, aby osoba, jež vstupuje do duchovního světa, překonala strach, pocit bezmoci, zoufalství a úzkost. Avšak přesně to jsou pocity, které patří k současné kultuře a materialismu.“ ~Rudolf Steiner

Skoro před sto lety vyslovil Steiner v sérii 14 esejů nazvané Pád duchů temnoty varování před možným budoucím zavedením zvláštního prostředku ovládání obyvatelstva. Steiner předvídal budoucnost, při níž by nám duchovní podstatu mohly ukrást vakcíny.

„Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou své lidské hostitele, v nichž budou přebývat, inspirovat k tomu, aby nalezli vakcínu, která z lidské duše vymýtí veškeré sklony ke spiritualitě ještě v dětství či mládí. Stane se to oklikou přes lidské tělo. Dnes se těla očkují proti tomu a onomu; v budoucnu se budou děti nechávat očkovat látkou, kterou bude dozajista možné vyrobit. Ta je učiní imunními vůči pošetilým sklonům spojeným s duchovním životem… ‚pošetilým‘ samozřejmě jen v očích materialistů…

Nakonec bude nalezen způsob, jak očkovat těla, aby lidem neumožnila příklon k duchovním ideám a aby celý život věřili jen ve fyzický svět, který mohou vnímat svými pěti smysly. Nyní jsou lidé očkováni proti souchotinám a stejným způsobem budou očkováni proti duchovním sklonům. Toto vám má jen poskytnout zvlášť do očí bijící příklad mnoha věcí, které na tomto poli přijdou v blízké a vzdálenější budoucnosti – cílem je vnést zmatek do impulsů, které chtějí proudit na zemi po vítězství [michaelských] duchů světla [v roce 1879].“ ~Rudolf Steiner

Steiner tady mluvil jen o vakcínách. Jeho komentář nebere v úvahu spojené účinky té myriády moderních vlivů na lidskou spiritualitu, které společně působí proti duchovnímu napojení člověka.

Inu, pokud máte pocit, že se nacházíte v duchovní válce, nejste sami.

Zdroj

Pozn. red. : Americké vojenské a zpravodajské službě již vakcíny proti Bohu mají, více například zde..

Jak zbavit populaci plošně „božího genu“? Pomocí cíleného virového očkování…

Napsat komentář