SARS-CoV-2 je frankensteinovský konstrukt, který existuje jen v databázi – testy jsou nesmysl

Makia Freeman

SARS-CoV-2 je jakýsi subjekt sešitý ze všeho možného,

který, jak se zdá, existuje spíš v teoretických virologických databázích než ve skutečném životě. Čím hlouběji se ponoříme do covidové králičí nory, tím bizarněji a surreálněji tahle plándemie vypadá a tím zjevnější je, že strůjci Nového světového řádu vyčarovali obrovský trik z ničeho. Dobrá, možná ne úplně z ničeho – bylo by přesnější říci, že démonizují lidstvo samotné a mění každého člověka v nepřítele, jak jsem psal v článku Prapodivnéhe společné znaky koronavirového a klimatického hoaxu. Rozebíral jsem v něm, jak se NWO řídí direktivami Římského klubu, podle nichž je nutné učinit nepřítele z lidstva samotného. V tomto případě tak, že překlasifikují část našeho imunitního systému na patogen (viz článek o exosomech). Co se týče samotného obávaného viru SARS-CoV-2, je to sešívaný frankensteinovský virus, který obsahuje sekvence lidské DNA.

Z interview Maxe Igana s Andrewem Kaufmanem

Dr. Andrew Kaufman od počátku koronavirové rádoby pandemie odvádí úžasnou práci a dělá fantastickou službu veřejnosti tím, že otevřeně vystupuje proti tomuto šílenství. Poslechl jsem si četná jeho interview, ale tohle s Maxem Iganem mezi nimi vyniká, protože v něm Kaufman detailně rozebírá, jak funguje testování – způsobem, jak jsem to ještě od nikoho jiného neslyšel. Líčí, jak jsou jednotlivé sekvence a vlastně celý virový genom SARS-CoV-2 (ten standard, na který testují lidi), jen sestrkaný konstrukt, vytvořený ze všemožných rozličných sekvencí, včetně těch lidských. To je další důvod, proč je tolik pozitivních výsledků – vždyť se testuje lidská DNA a porovnává se standardem, který lidskou DNA již obsahuje! Je to pandemie falešně pozitivních výsledků, ne virová epidemie. Kaufman doslovně uvedl:

„PCR test… vůbec nehledá virus. To, co hledá, jsou sekvence RNA, což je genetický materiál. Získávají ho tak, že vezmou nečistý vzorek, typicky plicní tekutiny lidí, kteří jsou nemocní, nebo možná krční stěr, a amplifikují krátké sekvence a sekvence, které konkrétně hledají, protože mají knihovnu genových sekvencí virů. Jde o to, že i když se podíváte do minulosti, fungovalo to vždycky takhle. Nemyslete si, že vzali nějakou úplnou virovou částici, rozřízli ji, vytáhli RNA a zaznamenali sekvenci od začátku do konce. Takhle se to nikdy nedělalo. Vždycky se vzal nějaký nečistý vzorek a v databázi se hledaly specifické sekvence, předem identifikované jako svou podstatou virové. Pak se tedy tyhle kraťoučké sekvence, jež se skládají z nějakých 150 – 250 párů bází, amplifikují a slepí se dohromady do jednoho dlouhého vlákna, které mívá nějakých 30 000 párů, a prohlásí se, že je to virový genom, ale ve skutečnosti je to takový frankensteinovský slepenec všech těch malých kousků, u nichž ani není prokázáno, že opravdu patří k sobě. Mohou klidně pocházet z různých typů buněk nebo od různých živočichů. Když se objeví nějaké mezery, zaplní se sekvencemi, které se najdou v databázi jiných virů (ty vznikly stejným frankensteinovským způsobem) a všechno se to sešije a tvrdí se, že tohle je genom tohohle viru. Takový je postup. Pak se testuje na něco z toho, ale my ani nevíme, na co konkrétně, s tou výjimkou, že jsou to dost pravděpodobně naše vlastní sekvence. Proto je tolik pozitivních výsledků, protože nás v podstatě testují na přítomnost našeho vlastního genetického materiálu.“

Max Igan odpovídá:

„To je šílené. Připomíná mi to Neila Fergusona z Imperial College s jeho počítačovými modely. Z modelu dostáváte data, která tam dáváte, a vzhledem k tomu, co popisujete, oni dostávají výsledky testů v závislosti na tom, co dávají do systému, na datech, která tam zadávají. To je bláznivé! Nedává to smysl. A založili na tom celý světový lockdown!“

Císař je nahý – nemá žádné koronavirové šaty

Když přijde na počítače a programování, tak dostáváte to, co vkládáte. Neexistuje nic jako neutrální algoritmus nebo kód; vždycky odráží preference a úmysly svého autora. Navzdory slibům transhumanistů nemají počítače duši a vědomí. Jejich rady budou vždycky jen tak dobré jako programy a data, která mají v sobě.

První muž Nového světového řádu Bill Gates financuje taková místa, jako je Imperial College a Institut zdravotní statistiky (IHME), takže samozřejmě budou produkovat výsledky, které budou v souladu s agendou NWO. Stejně tak jsou PCR testy založeny na tom, že vezmete vzorek DNA a přiřadíte ho zlatému standardu viru, nicméně vzhledem k tomu, že SARS-CoV-2 neodpovídá Kochovým postulátům a nikdy nebyl izolován ve své čisté formě, žádný zlatý standard (skutečný virus) neexistuje, jen abstraktní, digitálně vytvořený virus.

COVID pozitivní nejsou „případy“. Asymptomatičtí lidé nejsou nemocní!

Operace Koronavirus je důkladně propletená pavučina podfuků, která svým způsobem připomíná matrjošku: jednu vrstvu sundáte a vykoukne další; musíte se propracovat mnoha takovými vrstvami, abyste se dobrali k jádru. Jedním z aspektů této konspirace, na který opakovaně upozorňují například dr. Lee Merritt a dr. Tim O’Shea, je záměrné zaměňování pojmů „pozitivní“, „nakažený“ a „případ“. Podle Merritta se odedávna jako „případy“ vždy označovali lidé, kteří byli evidentně nemocní. Nikdy však lidé bez symptomů. Nicméně v téhle fámdemii se tento termín zneužívá tak, aby zahrnoval kohokoli, kdo dostane pozitivní výsledek silně vadného PCR testu na COVID. Jak důrazně konstatuje Merritt, „to není epidemiologie. To je podvod.“

Dr. Tim O’Shea odhaluje, že celých 99 % osob pozitivních na COVID nikdy neonemocní. A z těch, co ano, potřebuje léčbu jen 1 %. To už nějakou dobu víme, zejména od té doby, co Island před několika měsíci otestoval 1 % svého obyvatelstva. Zjistilo se, že asi polovina pozitivních měla velmi mírné příznaky a druhá polovina vůbec žádné. Samozřejmě že ne – vždyť byli pozitivní při testu, který jako kritérium přítomnosti údajného nového viru využívá i lidské sekvence DNA (a bůhvíco dalšího)!

Asymptomatičtí přenašeči neexistují

Maria Van Kerkhove, ředitelka jednotky WHO pro nové nemoci a zoonózy už před několika měsíci neprozřetelně přiznala, že asymptomatický přenos COVIDu je velmi vzácný. I jiné oficiální zdroje připouštějí, že šíření asymptomatickými přenašeči není hlavním hnacím prvkem infekce, například když Fauci řekl, že „asymptomatický přenos nikdy nebyl hnacím prvkem epidemií“ a že „epidemii nepohánějí asymptomatičtí přenašeči“.

Pamatujte, že toto je v první řadě psychologická operace. Strůjci NWO, kteří organizují tuhle plándemii, se snaží narušit vaši sebedůvěru a sebepoznání. Pokoušejí se vám namluvit, že vlastně nemůžete vědět, jestli jste zdraví nebo nemocní; že nemůžete věřit svému tělu a faktu, že vás nic nebolí. Prý můžete i tak být přenašeči! Ve věci svého zdraví a bezpečí se musíte spolehnout na něco vnějšího (PCR test, test na protilátky, léky, vakcíny). To je součástí boje o naše vnímání a jistá forma kontroly mysli.

Závěrečné zamyšlení

Co bychom si z těchto skutečností měli vzít? Že strůjci NWO, kteří tahají za nitky operace Koronavirus, vzali normální část našeho imunitního systému a klasifikovali ji jako virus, čili patogen. Nyní nechávají své přisluhovače, aby testovali kdekoho, a přitom vědí, že se testuje i na sekvence lidské DNA, což z testu dělá nesmysl, který vydává tuny falešně pozitivních výsledků. Na základě těchto vadných testů a podvodného předefinování lékařských termínů, jako je „případ“, následně lidem odebírají svobody a práva, a to i když lidé nejsou nemocní (a i kdyby byli, nemá vláda žádné právo chovat se k nim takhle). A nakonec, dosud neexistuje důkaz, že SARS-CoV-2 je skutečný virus, a ne nějaký frankensteinovský teoretický konstrukt, který existuje jen v databázi.

Zdroj

Napsat komentář