Skeptický postoj vůči očkování může australské zdravotní sestry dostat až do vězení

Baxter Dmitry

Australská vláda oficiálně varovala zdravotní sestry a porodní asistentky před tím, aby hovořily o rizicích očkování – jak osobně, tak na sociálních médiích, a vybídla veřejnost, ať hlásí zdravotníky se skeptickým pohledem na očkování úřadům.

Zdravotníci a zdravotnice, kteří vyjádří pochybnosti o účinnosti očkování nebo budou požadovat provedení dalších studií o bezpečnosti očkování, mohou skončit ve vězení až na 10 let. Odpůrci nového zákona upozorňují, že v Austrálii je ohrožena svoboda projevu a morální integrita vědců; vládu si prý koupila farmaceutická lobby („Big Pharma“).

„Očekáváme, že všechny registrované sestry, sestry v zácviku a porodní asistentky budou svá praktická rozhodnutí opírat o ty nejlepší dostupné důkazy, a to bez výjimek. To se týká i poskytování informací veřejnosti o záležitostech veřejného zdraví,“ uvedla ve svém prohlášení předsedkyně Rady australských zdravotních sester a porodních asistentek (NMBA), dr. Lynette Cusack.

NMBA vyzvala Australany, aby jí hlásili zdravotní sestry či porodní asistentky propagující antivakcinační postoj – anti-vaxxers, jak zní lidové označení.

„Rada rozhodne, zda sestra či porodní asistentka porušila své profesní závazky, a bude k těmto věcem přistupovat velmi vážně,“ píše se dále v prohlášení.

„Šíření antivakcinačních materiálů a rad, jež budou klamné, zavádějící či podvodné, ze strany registrovaných zdravotních sester, zdravotních sester v zácviku a porodních asistentek (i prostřednictvím sociálních médií) může rovněž představovat přestupek proti Národnímu zákonu a může vést ke stíhání Úřadem pro regulaci zdravotní péče (AHPRA).“

Jill Hennessy, jedna z největších zastánkyň očkování a ministryně zdravotnictví spolkového státu Victoria, nemá pochopení pro rodiče, kteří se domnívají, že bezpečnost očkovacích látek určených dětem by bylo záhodno prověřit ještě dalšími vědeckými studiemi.

O vakcinačních skepticích se politička vyjádřila jako o „vygumovaných ovcích“ a dodala: „Působí tady organizované hnutí, které z větší části pochází ze Spojených států a které umíněně vnucuje rodičům klam, že očkování není bezpečné.“

„To je nebezpečné poselství a já proti němu hodlám nadále bojovat. Očkování zachraňuje životy,“ uzavřela ministryně.

Na základě zákona platného od minulého roku ztratili v Austrálii rodiče neočkovaných dětí nárok na státní příspěvek na jesle/školku.

 

Zdroj

Napsat komentář