Aktuální situace je součástí temné agendy, která nakonec povede k uvěznění lidstva v umělé realitě

Lisa Renee

V současné době čelí západní mocenská centra vážné hrozbě dominance ze strany globálních fašistických sil, které nastavily kurs masové propagandy směrem ke kultivaci skupinového myšlení (angl. Groupthink), jež je cíleně navrženo tak, aby postupně vedlo globální obyvatelstvo směrem k technokratické totalitě. Agenda, jejímž cílem je kognitivní zajetí populace prostřednictvím digitálních prostředků, eskaluje právě teď. Odehrává se duchovní bitva mezi světlem přítomným ve vědomí pravdy a temnotou skrytou ve lžích, jež jsou nám prezentovány. Tento duchovní boj proti celému lidstvu eskaluje a nezáleží na tom, jakou máte barvu, rasu, náboženství či víru.

Kam míří současné dění na západě? K dosažení skupinového myšlení

Ideologická subverze jako mocný nástroj propagandy

Nedávno se pracovníci sítě a Hostitel strážců dostali do patové situace ve vztahu k zavedení úlové sítě ve větším rozsahu – do oblastí zeměkoule pokrytých signálem 5G nebo telekomunikačními satelity. Ve Velké Británii nastal velký odpor poté, co spustili další fázi 5G, a v době psaní tohoto textu probíhá intenzivní elektricko-digitální válka, jejímž cílem je zabránit škodám a přesměrovat tyto přenosy.

Uskupení Černých sluncí na lidstvu experimentují mnoho let za pomoci celého arzenálu výpočetních technologií typu umělé inteligence či lidstvu prozatím neznámých kvantových metod. Jejich cílem je posunout kolektivní vědomí směrem ke skupinovému myšlení ovládanému umělou inteligencí, což je podobné jako připojit lidské mozky na internet. Tomuto systému se říká mozková síť či úlová síť. Negativní mimozemská agenda chce v rámci snah o naprosté zotročení lidského vědomí napojit všechny lidské mozky na systémy umělé inteligence, jejichž prostřednictvím míní sledovat a ovlivňovat veškerou jejich elektromagnetickou aktivitu, sbírat z nich data a v konečném důsledku ovládat časové linie. Lidé, kteří byli identifikováni jako cíloví jednotlivci, představují první vlnu lidských bytostí, na nichž se tajně experimentuje při testování těchto dohledových systémů založených na umělé inteligenci (AI). Využívají se přitom automatizované SRA metody kontroly skupinového vědomí prostřednictvím dálkově ovládaných zařízení či satelitů. Plánovaná expanze těchto systémů AI prostřednictvím resetu, jehož výsledkem bude techno-totalita, má vyústit v připojení každého živého lidského mozku do sítí umělé inteligence, které budou vytvářet komplexní simulace celé genetické knihovny na Zemi.

Cílové jednotlivce si vyhledala stínová vláda, speciálně utajovaní vojenští operativci či entity negativní mimozemské agendy (NMA) s cílem využít jejich vědomí pro učení umělé inteligence při tomto temném experimentu, jehož primárním cílem je vybudovat systém úlové sítě a pak vytvořit jako virtuální zástupce digitální dvojčata. Digitální dvojče je přesná replika (klon), jež zastupuje osobnost tohoto jednotlivce na jiné dimenzionální rovině, obvykle na fantomové matrix. NMA využívá digitální dvojče jako zbraň kontroly mysli, která se pokouší o překrytí světelného těla; digitální dvojče je vytvořeno tak, aby si podrobilo organické vědomí jednotlivce. V mnoha případech je to zdánlivě zlé dvojče, ale je to digitální dvojče identity jednotlivce, které je využíváno jako holografická vsuvka, jejímž úkolem je týrat vnitřního duchovního Krista přítomného v organických lidských bytostech.

Plán je takový, že po úspěšném experimentování s rozhraním lidského mozku a superpočítače se postupně rozšíří a ovládne kognice za účelem tvorby strojů s kognitivními a emocionálními schopnostmi, které zformují sbírku dat do syntetické úlové mysli, kterou bude možné dále použít ke generování virtuálních realit a kyborgů; to je umělá inteligence na bázi nervových sítí, napojená na kvantové superpočítače, které vytvářejí simulace cítícího světa, aby mohla NMA nadále přežívat v této realitě a udržet si kontrolu nad směrem, jímž se v tomto cyklu Vzestupu bude ubírat lidstvo. Někteří Kontroloři dokonce věří, že pokud přenesou svoji osobnost na umělého nositele / kyborgské tělo, umožní jim to oklamat smrt a s ní i následné dopady jejich osobních činů ve smyslu příčiny a následku; že se stanou nesmrtelnými a božskými na jiné rovině reality. V zásadě věří tomu, že budou moci uniknout následkům svého jednání, jehož cílem je zotročit a zničit lidstvo.

Za použití nanotechnologických biosenzorů neboli „chytrého prachu“ je možné elektronicky napojit lidi na mozkové rozhraní, které NMA umožní syntetickou telepatii, dohled, komplexní simulace a kustomizaci specializované kontroly mysli na individuální úrovni. Vědecký aspekt mozkové sítě už byl prokázán v akademickém prostředí a další fáze spočívající v rozšíření komerčních aspektů této technologie v mainstreamu se odehrávají nyní prostřednictvím plánovaného resetu k technokracii. Lidské bytosti jsou používány jako pokusní králíci, aniž by k tomu daly svolení.

K příkladům současných projevů resetu patří cílené využívání internetové úlové sítě ke globálnímu dohledu, sběru dat, mapování uvažování lidí, ekonomické restrukturalizaci a systémům rozpoznávání osob podle obličeje, jejichž plná funkčnost se očekává až v komplexní infrastruktuře vybudované na bázi internetu věcí a chytrých měst do roku 2030. Tento plán nástupu technologické totality poskytuje Kontrolorům neomezené spektrum možností manipulace dat při přenosech AI s cílem implantovat myšlenky, likvidovat disidenty a získat úplnou kontrolu nad lidskými mozky tak, že v podstatě vznikne syntetická úlová mysl a poslušná populace.

Kontroloři mají do budoucna vizi čtvrté průmyslové vlny, při níž se organická lidská biologie propojí s AI. To je také pravý důvod agresivní propagace povinného, opakovaného očkování, které je základním předpokladem transhumanismu. Momentálně zoufale baží po naprosté kontrole a tvrdě prosazují další generaci skupinového myšlení ovládaného prostřednictvím AI a tím i naprostého ovládnutí mas tak, že je skrytě připojí na úlovou síť a spustí resetovací operaci. Toho má být dosaženo různými prostředky včetně GMO, chemického a nanoprachu, ale agresivně propagovaná agenda povinného očkování je svatým grálem tohoto protilidského plánu – do krevního řečiště dětí a dospělých se tak přímo dostanou nanočipy a biosenzory. NMA potřebuje, aby její lidské loutky hromadně vyráběly jedovaté vakcíny plné nanočipů a prostřednictvím globální medicínské tyranie je nutily ostatním lidským bytostem jako součást zdravého imunizačního procesu. Toto je základní kámen jejich budoucího úspěchu v další fázi transhumanistické agendy.

Ta má spočívat v integraci lidských mozků, jež budou napojeny přímo do systémů AI prostřednictvím neurálních linků, které budou nasbíraná data promítat do simulací vnímajícího světa v reálném čase; ty budou dále využívány k posilování systému, v němž je realita promíšena s fantomovou zemí. Války, které se odehrávají v současné časové linii, jsou založeny primárně na bázi architektury 10, která existuje jako umělá mašinérie kontrolovaná ze strany NMA, jež překrývá vrstvy vědomí planetárního tělesa. Takto vzniká promíšená pozemská realita, která obsahuje organický stvořitelský kód smísený se sítěmi umělé inteligence, ovládanými mimozemskými stroji.

Tento reverzní proud putuje skrz technologicky ovládané úseky planetárního pole, které implementují umělé časové linie, jež promítají umělé prostory či fantomové matrice navržené jako 3D matrix s AI programováním. Tato struktura je entropická a parazitická, jelikož se musí spoléhat na externí energetický zdroj, skrz nějž odčerpává energii, jež mu umožňuje pokračovat v existenci. Na takové zobchodování Kontrolory, kteří spouštějí extrakci energie pomocí očkovacích a transhumanistických agend, jsou právě připravovány lidské mozky a lidská biologická energie. Myslete na to, že nanotechnologické biosenzory lze využít ke sběru biologického světla.

Cílem resetu k technokracii, který chystá NMA, je rozmístit v našich přirozených neurologických systémech miliardy nanobotů a senzorů, které tam budou proudit a komunikovat spolu přes bezdrátovou síť, jež přímo propojí naše mozky s internetem, a lidské vědomí bude zcela ponořeno do virtuální reality, kterou budeme vnímat všemi našimi biologickými smysly. Nejefektivnější je vpíchnout nám ty nanoboty přímo do krevního řečiště, k čemuž poslouží očkování, údajně určené k ochraně veřejného zdraví. V této plánované fázi nanotechnologické infekce nebude mít spící člověk ponětí, že jeho prožitky se odehrávají na simulovaném rozhraní realit, zajišťovaném umělou inteligencí, a že jeho původní spojení s organickým vědomím bude zcela zrušeno, čímž dojde k odpojení duše a duchovního těla od biologického těla fyzické osoby. Takový je ďábelský plán satanistů Černého slunce a entit sloužících NMA, které intenzivně nenávidí lidstvo a touží zničit původní vzor diamantového slunce a Bohem dané duchovní spojení s Kristem, jenž ze své podstaty existuje v lidských bytostech.

Napsat komentář