David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 4/6)

minulý díl ZDE

Co to do tebe vjelo? Jsi jak posedlý


Extrémním příkladem propletení vln je takzvaná “posedlost”. Jedná se o starobylý koncept, podle kterého se entity, obvykle popisované jako “démonické”, zmocní lidského těla a řídí jeho chování a dokonce i to, jak tělo posedlého člověka vypadá. Viděli jsme to v mnoha hororech včetně Vymítače ďábla a tento proces byl popsán ve všech známých kulturách v historii lidstva (obr. 100). Má to svůj důvod – je to pravda.


Mainstreamová věda odmítá byť jen možnost, že by to existovalo. Nechápe realitu a nemá znalosti, na jejichž základě by mohla vysvětlit, jak se něco takového může stát. Motto “vědy” je “pokud to nedokážu vysvětlit, tak se to nemůže dít”, a tak jí nezbývá než popřít, že se to děje – bez ohledu na to, jaké množství lidí mělo s tímto fenoménem osobní zkušenost v průběhu stovek a tisíců let dle našeho vnímání “času”. No, ve skutečnosti, to lze vysvětlit, stejně jako celé spektrum “paranormálních jevů”, a to docela jednoduše.


Věda používá termín “paranormální” pro všechno, co nedokáže vysvětlit, navzdory tomu, že hromada osobních zážitků a svědectví ze starověku i moderní doby dokazují, že je to skutečné. Pouze vědecky schválená absurdita má však nárok na oficiální razítko, které potvrdí, že je věc “normální” a přirozená. Entity, které jsou schopné posednout člověka, jsou vlnová pole vědomí působící mimo pásmo viditelného světla, která se dokážou proplést s vlnovými poli těla a mysli, pokud – a zdůrazňuji slovo “pokud” – se tělesná mysl člověka propadne do mentálních a emocionálních frekvencí kompatibilních s danou entitou.


K tomu může dojít ve stavu strachu nebo deprese, vlivem drog a extrémní konzumace alkoholu nebo při sexu s posedlým člověkem, který entitě umožní využít vlnového propojení sexuální energie, aby “přeskočila” a vytvořila energetické propletení. Kult využívá sexuální predátory, aby se zaměřili na lidi, které chce otevřít pro posednutí a ovládání entitami. Entita podnítí propletení vlnových polí a potom může začít přenášet své vlastní informační pole a svoji osobnost na cílový subjekt (představte si to jako počítačový virus, který napadne, “posedne”, počítačový systém).
Přátelé a lidé v okolí si všimnou, že se u cílového subjektu začíná měnit osobnost i chování a v nejextrémnějších případech se dokonce promění a zdeformují i rysy obličeje dané osoby. Vědomí/informační pole posedající entity přenáší tolik vlastních vlnových informací, že posedlá osoba začne nabývat holografickou podobu entity (obr. 101). Nemusí to dojít až tak daleko, ale stává se to.


Satanisté se takto nechávají posednout během rituálů a hierarchii satanismu určuje moc posedávajících entit, což znamená, že démonická hierarchie v neviděném světě se stává satanistickou hierarchií ve světě viděném. Takto se rozhoduje o hierarchických pozicích v rámci Kultu. Agenti Kultu, kteří řídí lidskou společnost prostřednictvím Sítě, jsou ve skutečnosti nelidské démonické entity, které se skrývají za zdánlivě lidskou podobou.


Říkám zdánlivě, protože hlavní rody a agenti Kultu jsou ve skutečnosti biologické softwarové programy a forma čehosi, co bychom dnes nazvali umělá inteligence, neboli A. I. Jejich myšlenkové procesy jsou umělá inteligence, a proto jsou ti, kdo Kult řídí, tak intelektuálně vyspělí a zároveň nemají žádnou empatii. Má softwarový program empatii? Ne – pouze koná na základě vstupních dat.


Ještě se někdo diví, proč Kult bez výčitek uvalil na lidstvo tolik zla? Tyto přepravní prostředky biologického softwaru umělé inteligence umožňují svým skrytým vládcům, aby manipulovali lidskou společností, aniž by museli skutečně vstoupit do frekvenčního pásma lidí.


Tito vládci jsou také formou umělé inteligence, jak podrobněji popíšu později. Plán asimilovat lidské vědomí do umělé inteligence prostřednictvím mozkových spojení a jiných prostředků je projevem toho, jak se toto “vědomí” umělé inteligence snaží posílit své postavení tím, že absorbuje lidské mysli, které nejsou umělou inteligencí. Jejich povaha A. I. vysvětluje, proč jsou tak posedle zaujatí technologiemi, které využívají k prosazení své kontroly.


Nejsou to lidé a jejich pole vědomí postrádá empatii a soucit, takže jsou bez zábran schopni udělat úplně cokoliv. Služebníci Sítě na nižších úrovních většinou nevědí, o co ve skutečnosti jde. Jejich posednutí má menší sílu, ale stále je dostačující k tomu, aby se z nich stali manipulátoři propagující agendu Kultu, i když skutečné pozadí a původ této agendy nemusí znát.
Ze zřejmých důvodů většina posedlých lidí neví, že jsou posedlí. Naproti tomu příslušníci vnitřní elity to rozhodně vědí a vyžívají se v tom. Slyšel jsem vyprávět mnoho manželek a rodin mužů, kteří se přidali ke svobodným zednářům, jak se jim začala měnit osobnost, jak postupně ztráceli svou dřívější vřelost, empatii a smysl pro spravedlnost, čestnost a slušnost.


Velká většina svobodných zednářů neví, že jejich podivné iniciační rituály nejsou pouhým historickým návratem do dávných dob. Jsou navrženy tak, aby vytvořily energetické vlnové pole, ve kterém se entity mohou napojit na novice, a čím je tajná společnost a satanistická skupina elitnější, tím je to extrémnější.


Satanistické umění a vúdú jsou založeny na stejných vlnových vazbách, které jsou využívány k negativnímu ovlivnění cíle. Je opravdu možné, že zapíchnutí špendlíku do panenky, která představuje určitou osobu, způsobí této osobě bolest i na velkou vzdálenost, a lze to snadno vysvětlit. Panenka se stává vlnovým zástupcem osoby (ohnisko pozornosti představující danou osobu, což umožňuje vytvoření vlnového propojení). Skrze toto spojení je narušeno vlnové pole dané osoby a ona tak pociťuje přenášené nepříjemné pocity.


Americká armáda a mnoho dalších zemí mají k dispozici paranormální zabijácké oddíly, které se spojují s vlnovými poli lidí, které chtějí zabít. Dokáží zastavit oscilaci vln jejich srdce nebo je ovlivnit jiným způsobem. To se jim nepodaří pouze v tom případě, že je vlnové pole (mysl/vědomí) cílového subjektu mocnější než to jejich.


Rody vlnových polí a změny podoby


Byl jsem roky terčem obrovského posměchu – a stále jsem – kvůli tomu, že tvrdím, že vnitřní hierarchie a mnozí nižší agenti Kultu jsou shapeshifters. To jsou bytosti schopné nabývat jak lidskou podobu, tak i jejich primární ne-lidskou podobu, a to díky svým duálním hybridním vlnovým informačním polím. Mluvil jsem o tom, že můžou vystupovat buďto jako lidé nebo jako ještěři, i když se to netýká pouze entit ještěřího typu. O tom všem se podrobně dočtete v knize Vše, co potřebujete vědět.


Výsměch ze strany médií a velké části veřejnosti opět pramení z jejich neznalosti reality. Lidé jsou celý život programováni, aby věřili falešné verzi reality, a tak tomu rozumím. Vlastně s nimi nemám žádný problém. Jen mi je z toho smutno a chápu, proč odmítají to, co říkám. I když by bylo hezké, kdyby si jednu z mých knih přečetli, než s arogantním mávnutím ruky odmítnou něco, co se rozhodli ignorovat?


Jejich myšlenkový proces probíhá takto: “Svět je hmotný a není možné, aby někdo měnil podoby – ten Icke je fakt cvok.” Kdyby svět byl hmotný, byla by ta úvaha pravdivá, ale není tomu tak. Shapeshifting, změna podoby, neprobíhá “fyzicky”. Nemůže – protože fyzično neexistuje. Vzpomeňte si, jak jsem prve mluvil o tom, co věda nazývá “efektem pozorovatele” a já to nazývám “efektem dekodéra”.


Zdánlivě pevná hmota je ve skutečnosti hologram, který mysl pozorovatele dekóduje a manifestuje z informačního vlnového pole. To, co si myslíme, že vidíme jako fyzickou realitu, je ve skutečnosti holografická realita, která v této podobě existuje pouze v dekódovacích procesech tělesné mysli. Shapeshifting, změna podoby, je vnímán jako “fyzický” proces, ale ve skutečnosti při něm dochází k tomu, že pozorovatel dekóduje lidskou část hybridního pole a potom se pole posune a promítne ne-lidskou část, kterou pozorovatel opět dekóduje.


Dochází k posunu vlnového pole informací, ale mysl pozorovatele má dojem, že se osoba fyzicky posunula z jedné podoby do jiné, jak dekóduje jedno a pak druhé pole. Zde je dokonalý příklad toho, jak můžete manipulovat velkými skupinami cílové populace, aby zavrhly to, co se ve skutečnosti děje, a prohlásily to za nemožné. Stačí potlačit pravou povahu reality.
Za minulá desetiletí jsem toho hodně napsal o pokrevních liniích Kultu, které se od “dávných dob” kříží mezi sebou. Nejčastěji jsou známy jako “královské rody” a “aristokracie”, i když dnes v drtivé většině působí v kravaťáckých profesích v politice, vládě, bankovnictví, obchodu a médiích. Řízené rozmnožování předává hybridní matrici vlnového pole (biologický software umělé inteligence), což zahrnuje duální informační pole. Jedna část je napuštěna lidským informačním vlnovým polem a druhá je ne-lidská, často, i když zdaleka ne vždy, reptiliánské povahy.


Když budete pozorovat plazí povahu, uvidíte, jak moc se chová jako software. Zúčastnil jsem se řady exkurzí v přírodních rezervacích, kde průvodci hovořili o krokodýlech a aligátorech a zdůrazňovali, že je jejich chování velmi podobné počítačovým reakcím na “zmáčknutí klávesy”. Královské a aristokratické pokrevní linie (vlnová pole) se nazývají “modrá krev” a tento výraz ilustruje rozdíl mezi těmito rody a zbytkem lidské populace.


Celé téma královských rodů s “božským právem vládnout” vychází z jejich původu jako pokrevní linie “bohů” a toto téma najdete po celém světě. Starověcí čínští císaři si nárokovali právo vládnout díky svému genetickému původu (vlnovému poli) od “hadích bohů”, a to je jen jeden z příkladů.


“Božské” právo vládnout (anglicky “divine right to rule”) je spojováno s křesťanským bohem, přitom by mnohem přesněji mělo odkazovat na sanskrtské slovo “déva” (v ženském rodu “déví”), což je definováno jako “zářící nebo nadpřirozená bytost”. Starověké národy často popisovaly své ne-lidské “bohy” jako “zářící bytosti”. Déva pochází s latinského “deus” neboli “bůh” a “divus”, ze kterého jsou odvozena anglická slova “divine” a “deity” (božský a božstvo).


Pokrevní linie Kultu získaly své (božské) právo vládnout od “nadpřirozených bohů” – ne-lidské síly skrývající se za lidskou nadvládou. Biblický příběh o “synech božích”, kteří se křížili s lidskými dcerami a vytvořili hybridní rasu zvanou “nefilim”, popisuje vznik hybridních pokrevních linií. A zároveň se Kult taktéž infiltroval do genetiky lidstva. Není to náhodná evoluce, že jedna z nejvlivnějších částí lidského mozku, co se týče řízení chování, se nazývá reptiliánský/ještěří mozek neboli R-komplex, který má nezpochybnitelně reakce typu “na zmáčknutí klávesy”, jak ještě uvidíme (obr. 102).


Veškeré souvislosti jsou dopodrobna popsané v jiných mých knihách. Původní text, z něhož byl přeložen výraz “synové boží” ve skutečnosti hovoří o synech bohů, bohů v množném čísle. Tito “synové” a “bohové” představují ne-lidské entity, které se již dávno zmocnily lidské společnosti a neustále prosazují svou vůli a agendu prostřednictvím Kultu… který řídí rodiny pokrevní linie nefilim, které jsou softwarové programy biologické umělé inteligence.


Když obyvatelstvo začalo odmítat neskrývanou diktaturu “královských” pokrevních linií, nefilim pokračovali a rozšířili svou kontrolu tím, že se přesunuli do oblasti politiky, bankovnictví, obchodu, médií a tak dále, kde mají dodnes převahu. Pokračují v křížení prostřednictvím tajně domlouvaných sňatků, aby zajistili, že softwarový informační program pokrevní linie nefilimů nebude naředěn nebo zničen křížením s “obyčejnými lidmi”.


Možná už v drtivé většině nejsou oficiálními členy královských rodů, ale chovají se, jakoby jimi byli. Věří, že jsou výjimeční a nadřazení lidem a mají “božské” právo vše ovládat. Nefilimské pokrevní linie dnes působí v profesích, co oblékají tmavé obleky a uniformy. Jsou to organizátoři Sítě sloužící zájmům Pavouka, který působí na frekvencích mimo dosah lidského zraku.

Ne-lidské entity, které označuji výrazem Pavouk, jsou stejné entity, které Starý zákon nazývá souhrnně “Bůh” a jiné kultury po celém světě jim říkají “bohové”. Proto je povaha a chování starozákonního “Boha” popisována zcela odlišně od novozákonního “Boha”.

Několik neskrývaných nefilimských “královských rodů” stále přežívá, zejména britská královská rodina. Proto má Spojené království a britský Commonwealth (Společenství národů) hlavu státu, kterou určuje čistě pokrevní následovnictví. O nefilimské lidsko-reptiliánské hybridní povaze britské královské rodiny jsem už toho hodně napsal a přirozeně jsem za to schytal vlnu posměchu. Je mi to fuk. Zajímá mě pravda, nestojím o poplácání po zádech a nesbírám “lajky” na Facebooku. Nepřeji si být považován za “normálního”, když je toto slovo v lidské společnosti jen jiným výrazem pro klinické šílenství.


Falešná královská rodina žije svůj superprivilegovaný život na úkor obyvatel Británie, stejně jako celá nefilimská síť žije na úkor světové populace za podmínek, jako je například existence “Jednoho procenta”. Jsou to pokrevní linie lidsko-reptiliánských bytostí měnících podobu, kteří patří do Kultu, a pokud se to lidem nelíbí nebo to odmítají, pak se jim to holt nemůže líbit a musí to odmítat. S tím nemám problém. Nicméně by měli vědět, že o tom budu dál mluvit a žádný posměch a odsouzení mě nezastaví.
Po celém světě stály pokrevní linie za vznikem hlavních náboženství, která slouží jejich zájmům a kontrole vnímání. Není náhoda, že z Blízkého východu a starověkého Egypta, Sumeru a Babylonu – poslední dvě jmenované oblasti se dnes nazývají Irák – pochází mnoho hlavních pokrevních liniích Kultu i tři hlavní náboženství, tedy křesťanství, judaismus a islám.


Mají toho mnoho společného a uznávají řadu stejných božstev a postav. Zdůrazňovány jsou však rozdíly, aby mezi nimi mohl po staletí existovat boj podle pravidla “rozděl a panuj”, což pokračuje až dodnes a stále z toho má prospěch Kult, který je vytvořil. Filozof Alan Watts poukázal na to, jak náboženství kopíruje monarchistické společnosti, ze kterých vzešlo, včetně toho, jak jeho stoupenci poklekávají, klaní se a padají na zem před “Bohem”, tak jako to dělávali před panovníkem.


Křesťanský “Bůh” sedí na trůnu a výrazy jako bazilika znamenají “dům krále”. Máme biblické popisy “Ježíše” a “Boha” jako “Krále králů” a “Pána pánů” a v křesťanství i dalších náboženstvích je stejný vztah věřícího k Bohu, jako měli “poddaní” k panovníkovi. Tato verze uctívání “Boha” je jen rozšířením monarchické nadvlády (pokrevními liniemi Kultu).
Že to nemůže být pravda? Ale může.


Když potlačujete informace o podstatě reality, musíte neustále odmítat a snažit se vyvrátit jakékoli jevy, které nelze vysvětlit mainstreamovou vědou, kterou ovládá Kult. Následně si veřejnost samozřejmě musí domyslet, že pokud se dějí nebo jsou možné věci, o kterých věda tvrdí, že se stát nemohou, nemůže být verze reality, kterou věda propaguje, celou pravdou.
Toto uvědomění má potenciál otevřít mysl jiným možnostem a tomu chce Kult za každou cenou zabránit. Vezměte si například astrologii, která vznikla už v dávnověku a tvrdí, že pohyby planet a hvězd ovlivňují život a chování člověka. Astrologové tvrdí, že tyto síly mají velmi významný dopad na osobnost člověka díky astrologickým konstelacím, které působí v čase narození (někteří vědí, že je důležitý i čas početí).


Více to rozvedu, až se budu zabývat silou rozšířeného vědomí, která dokáže překonat nejen astrologické vlnové vlivy, ale všechny další, které se dnes na nás řítí obrovskou rychlostí. Zdůrazňuji, že astrologické frekvence jsou vlivy a nemusí na nás působit, pokud jim to vlastním rozhodnutím nebo nevědomým žitím ve sféře pěti smyslů nedovolíme. Základ astrologie a její fungování lze jednoduše vysvětlit, a to je jeden z důvodů, proč se k ní mainstreamová věda staví tak odmítavě.


“Vědecká” mysl je posedlá složitostí. Každá odpověď musí být složitá, jinak nemůže být pravdivá – “Vždyť se podívejte, kolik úsilí mě stál můj titul z fyziologických, fyzikálněchemických a fyziopatologických složitostí.” Genialita nespočívá v pochopení složitosti, ale v tom, že vidíme jednoduchost, která se za složitostí skrývá. Znamená to vidět celek a ne jen jeho části. Mainstreamová věda je tak posedlá jednotlivými stromy, že díky tomu nevidí les. Srbsko-americký vědec Nikola Tesla (1856-1943), který výrazně předstihl vědecký mainstream, řekl:


Dnešní vědci přemýšlejí složitě, nikoli jasně. Člověk, aby uvažoval jasně, musí být příčetný, ale klidně může přemýšlet složitě a být přitom docela choromyslný.


Vědec Robert Lanza to vyjádřil takto:
Když na to přijde, dnešní věda je úžasně dobrá v tom, že dokáže zjistit, jak fungují jednotlivé části. Hodinky rozebrala na součástky, dokáže přesně spočítat, kolik zubů má každé ozubené kolečko a zjistit, jakou rychlostí se otáčí setrvačník. Víme, že Mars se otočí za 24hodin, 37 minut a 23 vteřin a tato informace je tak spolehlivá, jak jen to je možné. Ale celkový obraz nám uniká.


Poskytujeme provizorní odpovědi, vytváříme dokonalé nové technologie na základě našich neustále se rozšiřujících znalostí fyzikálních procesů, ohromujeme sami sebe využitím nových objevů. Pouze v jedné oblasti si vedeme špatně a ta, bohužel, v sobě zahrnuje veškeré zásadní otázky: Jaká je povaha toho, co nazýváme realitou, co je vesmír jako celek?
Když vidíte celkový obraz, nemůže být astrologie už více přímočará. Všechny formy jsou hologram, který pozorovatel dekóduje z vlnových polí a toto “všechno” zahrnuje planety a hvězdy, které jsou vědomými vlnovými poli vysílajícími různé frekvence informací – “hudbu sfér”. Proplétají se s vlnovými poli jiných planet, hvězd a lidí a nejsilněji se to projevuje mezi nebeskými tělesy, když se ocitnou v různých postaveních. Astrologové je označují jako konjunkce, kvadratury, trigony, opozice a podobně.
Tato postavení vytvářejí vlnová propletení, která jsou v souhrnu silnější než jednotlivé části a zesiluje se tak jejich vliv na jiná vlnová pole, se kterými se proplétají, včetně vlnového pole lidstva. Vlny, které vyzařují z planet a hvězd, zejména jejich kombinace v různých postaveních, ovlivňují lidská vlnová pole a biliony buněk a jejich genů, v nichž je zakódováno nesčetné množství instrukcí, které ovlivňují zdraví a chování v závislosti na tom, zda jsou aktivní či neaktivní (obr. 103).


Při zrození/početí (a pravděpodobně jde o kombinaci obojího) je do vlnového pole těla a mysli dítěte vtisknuta astrologická vlnová matrice, která vzniká na základě postavení planet a hvězd. Tato matrice bude v každém jednotlivém období jiná, protože nebeská tělesa mění své vlnové vztahy a tato období se označují jako astrologická “znamení”.


Otisk astrologického frekvenčního pole u člověka narozeného ve znamení Býka bude odlišný od znamení Lva a dokonce i “čas”, denní doba, hraje roli, protože se astrologické pole neustále mění. Různé astrologické otisky budou v průběhu života různě interagovat s probíhajícími astrologickými sekvencemi a to je podstatou esoterického umění astrologie. To vysvětluje, proč mohou mít lidé narození ve stejném astrologickém znamení podobné schopnosti a vlohy pro určité profese (obr. 104).


Totéž platí pro čínský zvěrokruh a jeho roky opice, krysy, vola, tygra, králíka, draka atd. a další metody čtení účinku astrologických informačních vln v různých kulturách. Do “inkarnace” může být vědomí přitahováno tím, že jeho konkrétní vlnový stav je v souladu s vlnovým polem určitých životních situací a míst a vytvoří s nimi vlnové propletení.


Tím by se vysvětlilo, že je vlnové pole základem reinkarnačního cyklu, ve kterém jeden “život” určuje povahu toho “příštího”. Reinkarnace však není to, co se zdá, jelikož čas je iluzí a všechno se děje ve stejném TEĎ. Máme se tedy evidentně ještě mnohé co naučit o vnímání reinkarnované “sekvence” v čase.

(pokračování)

(c) David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Záznamy již přijímá, objednávky pak od 11. listopadu.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 874 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář