Utajená operace – co mainstream nepíše o spojitosti mezi novým koronavirem a 5G (2/2)

Makia Freeman

Když už mluvíme o HIV (což není to samé co AIDS, ale to už je jiný příběh), připomeňme si také práci skupiny indických vědců, kteří poukázali na to, že koronavirus musel být vytvořen uměle a že obsahuje částečky viru HIV. Objevili čtyři různé geny viru HIV, které se nahodile vyskytovaly v genomu koronaviru. Tyto geny se nějakým způsobem sblížily a vytvořily na viru receptorové vstupy, které byly stejné jako u HIV. To bylo vzhledem k jejich náhodnému rozmístění překvapivé. Vědci výslovně uvedli, že k tomu to pravděpodobně nedošlo přirozeným způsobem. To, že byli nuceni svoji práci stáhnout, je jen dalším příkladem nehorázné cenzury.

5G, elektroporace a pulzní vlny

Image result for dna tampering

Zamyslete se chvilku nad důsledky té věci. Ta technologie využívá EMF, aby otevírala póry ve vaší vlastní kůži a vkládala cizí DNA do vašeho krevního oběhu a buněk. To je extrémní porušení osobní fyzické svrchovanosti a může to mít dlouhodobé následky kvůli genové mutaci – změnám samotné vaší DNA, biologického kódu a fyzické esence vaší existence.

Co když 5G imituje elektroporaci? Co když dokáže ve velkém měřítku dělat to, co mikroporace v malém měřítku? Už víme, že 5G má potenciál působit mutagenně (poškozovat DNA). Frekvence, které využívá, zejména 75-100GHz, interagují s geometrickou strukturou naší kůže a potních žláz. Vnímá je jako svého druhu anténu a zásadním způsobem ovlivňuje nás a naši náladu.

Co když se 5G používá ve Wu-chanu k tomu, aby otevíralo kůži obyvatel a nový koronavirus, vzniklý jako biologická zbraň, se lidem snáz dostával do organismu?

Povinné očkování, depopulace a transhumanismus

Co se tedy skrývá na dně králičí nory zvané souvislost koronaviru s 5G? Řekl bych, že agenda povinného očkování, depopulační agenda a transhumanistická agenda (realizovaná pomocí DNA vakcín). Klíčové postavy a skupiny, které vše podle všeho naplánovaly, už mají k dispozici vakcínu, stejně jako ji měly při jiných epidemiích, které vyšuměly (SARS, Ebola, Zika). Weiner je navíc navázán na výzkum HIV/AIDS.

Je to vždycky ta samá hra na epidemii/pandemii, která se hraje jednou za 2-3 roky a má více verzí. Při té první si vymyslíte virus, vyvoláte paniku, vyděsíte lidi, provádíte neefektivní a neprůkazné testy (např. PCR test, který zjišťuje přítomnost virových fragmentů, ale nepoví vám, jestli je jich tolik, aby skutečně vyvolaly nemoc), zveličíte počet úmrtí, ospravedlníte karanténu/stanné právo a vymyjete lidem mozek, aby si mysleli, že si musí koupit (toxické) vakcíny a nechat si líbit povinné očkování.

Při téhle verzi ani nepotřebujete skutečný virus či patogen. Při té druhé vytvoříte virus jako biologickou zbraň, vypustíte jej, abyste si ho otestovali, předstíráte, že se jedná o přirozenou mutaci, sledujete, kolik lidí pozabíjí (což pomůže i eugenické a depopulační agendě), opět ospravedlníte karanténu/stanné právo, opět ospravedlníte povinné očkování a dokonce si zahrajete na spasitele, který přinese světu vakcínu, co zastaví epidemii. Tuto druhou verzi můžete obměnit tak, že patogen, který vyvinete, bude cílit na konkrétní rasu či skupinový genom, abyste v rámci své geopolitické strategie zredukovali populaci protivníka. Tento článek upozorňuje, že nový koronavirus působí na Číňany/Asiaty více než na příslušníky jiných ras. Oficiální statistiky úmrtnosti tomu rozhodně nasvědčují, ačkoli vládním statistikám je těžké věřit. Annie Logical ten postup líčí takhle:

Krok č. 1) cíleně otrávit obyvatelstvo nemocí, která by se za přirozených podmínek nikdy neobjevila


Krok č. 2) přičíst tuto cíleně vytvořenou nemoc něčemu neviditelnému, co je mimo sféru kontroly a znalostí průměrného člověka


Krok č. 3) vyrobit toxickou vakcínu či medikament, jehož cílem už od samého počátku bylo ještě více otrávit obyvatelstvo, aby nežilo nijak dlouho


Krok č. 4) prezentovat otravu vakcínou či medikamentem jako DŮKAZ, že nemoc (která by za normálních okolností vůbec neexistovala) je ještě horší, než se čekalo


Krok č. 5) zhoršit původní otravu, prezentovanou jako (falešná) nemoc, a ještě zesílit otravu vakcínou či medikamenty, aby počet úmrtí rostl rychleji


Krok č. 6) na neinformovaném obyvatelstvu opakovat tolikrát, kolikrát bude třeba, protože tento druh vybíjení populace (kdy lidé sami stojí fronty na jed) je jediný legální způsob, jak zrealizovat eugenickou operaci na rozsáhlém vzorku obyvatelstva a všem na očích.

DNA vakcíny představují pro transhumanismus znepokojivý posun vpřed. Koneckonců je cílem transhumanismu smísit člověka se strojem a přitom vymýtit vše, co nás ze své podstaty činí lidmi, aby nad námi získaly úplnou vládu hluboce zlé, negativní síly. Jde o to, změnit nás na fundamentální úrovni, zaútočit na samotnou lidskou svrchovanost. Do tohoto schématu DNA vakcíny dokonale zapadají. Přímým způsobem mění lidskou DNA, do níž zavádějí části cizí DNA, aby měnily genetické kód lidského těla s důsledky, které nikdo neumí předpovědět v plném rozsahu.

Image result for 5g dangers

Ještě jedna souvislost

Na závěr uvedu ještě jednu souvislost mezi koronavirem a 5G. Slovo koronavirus označuje mnoho různých virů, nejen COVID-19. Hádejte, kdo vlastní patent na kmen koronaviru, který lze použít k vývoji vakcíny? Jakýsi Pirbright Institute. A hádejte, kdo ho zčásti vlastní? Bill Gates! Jak si můžete přečíst zde, Pirbright Institute je ve svých snahách o vývoj vakcín podporován společností Innovate UK… která zároveň financuje a podporuje spuštění 5G. Innovate UK uspořádala v roce 2018 výběrové řízení pro malé firmy s cílem zvolit případného výrobce vakcín proti nemocem s „epidemickým“ potenciálem. Ve hře bylo 15 milionů liber.

Dva druhy motivace

Historie ukazuje, že epidemie (či falešné epidemie) skoro vždycky provází chaos vzájemně si odporujících informací a zpráv. V takových situacích bývá velmi těžké dostat se k jádru celé záležitosti a zjistit pravdu. Informační konflikt má původ v různých motivacích jednotlivých zemí, vlád a jiných zainteresovaných skupin.

V zásadě existují dvě hlavní motivace: motivace k vybuzení vášní (přehánět a využívat strach k získávání pozornosti, prodávat něco, vyvolat pocit, že nějaká skupina je špatná/nekompetentní; vyděsit lidi, přimět veřejnost akceptovat povinné očkování a stanné právo) a motivace ke zlehčování situace (zakrývat skutečný rozsah škod, morbidity a mortality, aby oficiální místa vzbuzovala dojem, že mají situaci pod kontrolou). V některých případech má ta samá skupina obě dvě motivace, což platí kupříkladu pro čínskou vládu, která má jak motivaci k vybuzení vášní (aby se lidé báli a díky tomu se ochotněji podřizovali drakonickým opatřením, s nimiž vláda přijde), tak motivaci ke zlehčování situace (aby si jak Číňané, tak zbytek světa mysleli, že má situaci pod kontrolou, aby si zachovala tvář, důvěryhodnost a dobrou pověst).

Pár myšlenek na závěr

Experimenty s biologickými zbraněmi prováděly a provádějí vlády různých zemí, a to jak na vlastních občanech, tak na cizích. Dokonce dochází k situacím, kdy prodávají výsledky svého výzkumu jiným vládám (jmenujme si například nechvalně proslulou japonskou Jednotku 731, která za druhé světové války vyvíjela biologické zbraně v Číně, jen aby výzkum později předala Spojeným státům). Přečtěte si například článek Bioweapons: Lyme Disease, Weaponized Ticks, Plum Island & More, ve kterém zjistíte, jak se USA naučily k bojovým účelům využívat klíšťata.

Důkazy, že je COVID-19 biologická zbraň, nelze přehlédnout – a totéž platí pro důkazy, že se na chřipkových symptomech / zápalu plic, jímž lidé trpí, nějakým způsobem podílí 5G. Síť 5G evidentně nějakým způsobem zesiluje nakažlivost viru tím, že oslabuje imunitní systém obyvatel. Důležitou roli nejspíš hraje schopnost pulzního pole otevírat lidskou kůži fragmentům cizorodé DNA (včetně virů).

V takovýchto příbězích nejsou žádné zásadní shody okolností – jen spojitosti a spiknutí, co čekají na své odhalení.Zdroj

Napsat komentář