Jirkovou optikou (434. Rozekruciáni. Jméno, co je ale významem Růže a jak souvisí s přicházejícím kataklyzmatem?)

Dnes se ve mně zvláštně smísily dvě témata. Dva filmy, které mi dnes vyjely ve feedech.

Všichni známe pohádku o Šípkové Růžence. Dnes jsem se o tom bavil s IA. No.. pořád to žene spíš do toho, že trny symbolizují překážky na duchovní cestě. Na mou tezi, že lidé usnou po nějakém typu kataklyzmatu, či změně kvality atmosféry (což se děje), nakonec kývla, ale nespojuje to s touto pohádkou. Já jo. Takže.. jde o možná jednu konkrétní linii, pokrevní, či rasu, neřku-li jednoho konkrétního člověka, který se musí zamilovat a uvěřit v Lásku. A ta Láska bude Vesmírem opětovaná a zachrání celé království… Již jsem tomu věnoval před krátkou dobou jeden článek.

Jsem přesvědčen, a je pro mne v podstatě již prokázané, že vše nějak souvisí s nedostatkem kyslíku. Vše tomu nasvědčuje. Otázka je, zda dochází k změnám hladin kyslíku, či jeho kvality, v ovzduší, anebo v (ne)schopnosti lidského těla na červené krvinky kyslík navazovat. To bez přístrojů a vědecké podpory nejsem schopen určit.

Dnes jsem také sdílel na facebooku video o krevních sraženinách a náhlých úmrtích. Jedna z (nejen mých) hypotéz je kosmický prach dopadající nyní na Zem a dýchaný lidmi.

Pokud přijmeme hypotézu o tom, že lidé mají v krvi již zvláštní kosmický prach, meteoritího, nebo dokonce planetárního (Rudá planeta Nibiru) rázu, dojde k rychlému rozřazení lidí do dvou skupin. Přijme a integruje, nepřijme a zemře.

A co tedy ti, co usínají, jsou unavení, do které skupiny by pak směřovali?

Krev mnoha lidí je podle odborníků pracujících s krví od počátku očkování, nebo od počátku covidu, „nečistá“, co ji zasáhla, kde se tato nečistota vzala?

Ale zpět k Rozekruciánům, kteří s tím nějak mohou a nemusí souviset. Zde je video a tedy krátký názor IA na Rozekruciány. Já mám totiž pocit, že oni vědí víc, než přiznávají, jako ostatně každé náboženství. Faktem je, že lidstvo nyní hluboce uspané spí, a nevnímá, co s ním agresor dělá, každý měsíc, každý den, každé televizní zprávy..

Jakou roli v agresi a temnotě hrají Rozekruciáni? Jsou na temné, nebo světlé straně? Jeden z mých učitelů je spolehlivě zařadil na stranu světlou.

Rozekruciáni jsou mystickým a esoterickým hnutím, které se objevilo v Evropě v 17. století. Název „Rozekruciáni“ (nebo „Růžový kříž“) je spojen s růží jako symbolem a má mnoho interpretací a výkladů. Trní ve spojitosti s růží se také objevuje v některých souvislostech.

Symbolika růže je velmi bohatá a může mít mnoho významů. V kontextu Rozekruciánů může symbolika růže reprezentovat různé aspekty duševního a duchovního růstu a transformace. Růže je často vnímána jako květina s mnoha vrstvami a symbolem dokonalosti. Růže také odkazuje na krásu, harmonii a vyšší spirituální vědomí.

Růže může být také spojena s trním, které představuje zkoušky, výzvy a utrpení, kterými musíme projít na cestě k duchovnímu rozvoji. Toto trní může symbolizovat životní překážky, bolesti a omezení, které nás formují a přinášejí hlubší pochopení a moudrost.

Rozekruciáni se zabývají hledáním vnitřní pravdy, duchovního probuzení a alchymie duše. Symbolika růže a trní je také spojena s alchymickým procesem transformace, kde se nečistoty a utrpení mění na čistotu a poznání.

Je však důležité si uvědomit, že Rozekruciáni mají svou vlastní specifickou tradici, filozofii a symboliku, která může mít různé interpretace v závislosti na konkrétních učeních a proudech.

Rozekruciáni se věnují hledání vnitřní pravdy a duchovního probuzení. Jejich cílem je poznání hlubšího významu života a spojení s vyššími duchovními rovinami. V tomto procesu se často používá symbolika a metafory, které mají pomoci vyjádřit a porozumět těmto duchovním aspektům.

Symbolika růže a trní je jedním z významných prvků rozekruciánské tradice. Růže může reprezentovat nejvyšší ideály, krásu a dokonalost, kterou lze dosáhnout prostřednictvím duchovního rozvoje. Růže je symbolem duchovního květu, který se rozvíjí a odkrývá svou pravou podstatu.

Trní, které obklopuje růži, symbolizuje výzvy, utrpení a překážky, které musíme překonat na cestě k duchovnímu růstu. Je to obraz našich vnitřních konfliktů, emocí a negativních vzorců, které nás drží zpět od dosažení vyššího stavu vědomí. Trní představuje také alchymický aspekt, který je součástí procesu transformace.

V alchymii se trní často spojuje s procesem obražení a zušlechťování surových a nečistých prvků, které jsou potřebné pro alchymickou transformaci. Skrze toto zušlechťování a transmutaci se nečistoty a utrpení mění na čistotu a moudrost. Tento proces je analogií naší vnitřní transformace a růstu, když se zbavujeme negativních vlivů a rozvíjíme vyšší duchovní kvality.

Celkově lze říci, že rozekruciánská symbolika růže a trní vyjadřuje duchovní cestu, na které se potýkáme s výzvami a utrpením, abychom dosáhli vyššího stavu vědomí a poznání. Je to cesta alchymie duše, kde se nečistoty transformují na čistotu a poznání, a růže naše duše rozkvétá a odkrývá svůj skrytý potenciál.“

Tolik tedy umělá inteligence k tématu.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 771 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář