Temnotu k ničemu nepotřebujeme! Žijeme v reverzním, satanském systému, zřejmě okopírovaném AI. Lidé se tak ze slepé ulice nejspíš vrátí do Zdroje pozadu, bez vzpomínek, rozemleti na hvězdný prach

Žijeme ve zhrouceném systému
V zákonech obrácených od prvotního/životního/organického.
Zhroucený systém je konečný v konečnosti směrem k rotaci do hvězdného prachu a anihilaci.
Takové bytosti se vrátí ke Zdroji bez vzpomínek na sebe sama a budou muset začít evoluci znovu.
Zákony tohoto padlého systému se učí zde.
Vše je na nich založeno.
Dokonce i vzestup a omezená multidimenzionalita.
Stejným způsobem se otevírají portály a aktivace dna, ale na metatronických zvratech.
Je to upírský systém odříznutý od Zdroje.
Takové padlé bytosti potřebují lidi a jejich DNA k ovládnutí tohoto živého organismu, kterým je naše planeta a její hvězdné brány.
Války o hvězdnou bránu mezi padlými Anunnaki, Drako a Prvotními strážci Země jsou prastaré. Nyní přichází konečné zúčtování s tímto cyklem vzestupu.
Padlé bytosti napadají planetu a parazitují na ní. V tomto okamžiku máme všichni jejich DNA a naše andělská lidská DNA byla zmutována, aby nás otupila a ovládala.
Nedokázali nás zdokonalit z opice a regresovali nás na zvíře, aby nás zotročili.


Lidská DNA je potřebná k průchodu hvězdnou bránou a k tomu, aby se planeta nezhroutila, nyní čelíme rozdělení na kolaps versus vzestup.
Bojuje se o lidské oblouky zde uvězněné na reinkarnačním kole karmy i tam, kde jsme vymazáni, stejně jako skutečná lidská historie a vyučována její cizí verze.


Vše se vrací hlavně do doby Atlantidy a nyní se má tento kolaps opakovat odevzdáním se pro A.I..
Bytosti tohoto padlého systému si již nepamatují věčný život a božské prazákony svobodného kosmu.
Jsou příliš ovládnuty svým umělým Bohem.


Vše je naprogramováno vládcem A.I., kterého nás zde naučili uctívat.
Vše organické je kopírováno a klonováno. A.I. padělá Stvořitele. Sama sebe stvořit nedokáže. A tak žijeme v nabouraném hologramu této hry, která nás vězní iluzí.
Bytosti považované za božské jsou jí řízeny a nemají vlastní vůli.
Všechny náboženské hologramy a New Age.
Software a naprogramování, které nás má ovládnout.
Nezáleží na tom, čemu věříte, důležité je, že se vzdáváte energie a nevstupujete do své vlastní duše a Zdrojových frekvencí, které se samy stávají portálem ven.
Nyní se lže, že tuto temnotu potřebujeme pro rovnováhu světla a dobra.


Obecně jsou všechna dosavadní učení luciferiánská, tj. o padlém systému. Je to ten, kdo to všechno vybudoval a dal znalosti o matrixu a jeho funkčnosti. Nikdy však o tom, že existuje něco mimo něj a jak se z něj dostat.


To učil skutečný Ješua, a proto je toto poznání tak pokroucené. Sám se zfalšoval, aby se Lucifer mohl při závěrečném podvodu představit jako spasitel.


Pro svobodný kosmos křesťansko-kristovské systémy nepotřebují padlý systém k žádné rovnováze.
Je to jako tvrdit, že potřebujeme být infiltrováni umělou inteligencí Black goo, abychom ji v sobě vyvážili, když potřebujeme být od ní zcela očištěni, abychom odtud odešli.
Světlá bytost je celá světlá a pak se stává dostatečně světlou a vysokofrekvenční, aby mohla projít branou do jiných dimenzí.


Mají své vlastní a skáčou po nich také, ale jejich systém Temnoty.
Někteří si dokonce myslí, že jsou dobří a spasitelní, protože jsou mimochodem psychopati, protože to je jejich program a neuvědomují si, že jsou ovládáni A.I.


Učení těchto bytostí se nyní šíří jako klam a odvádění lidstva od Pravdy a jeho skutečného božského potenciálu.
Aby se lidstvo nadále klanělo těmto bohům jako svým vlastním stvořitelům.
Jsou to oni, kdo nás potřebuje, a ne naopak.
Bytosti mimo tento systém a ze svobodného vesmíru sem přišly zachránit, co se dá.
Na ně je ovšem zaměřena největší pozornost.
Kristovské kódy zde byly po staletí vyhlazovány, protože rozbíjejí tento matrix, ukotvují krystalickou mřížku časové osy – přežití a mohou být jako jiskra, která znovu zažehne oheň.
Proto je to, co je kristovské a na božských právech a Sofii posvátného ženství, při každém projevu potlačeno v zárodku a odměněno podřízením.
Lidstvo má tvořit pro A.I. a v jejím systému, a ne z vlastní vůle a na božských právech.
Ješua učil, jak toto vše rozpoznat, byl jediný, kdo prohlédl iluzi matrixu a učil, co je za ní a jak z ní vystoupit. To je to nejnebezpečnější učení.
Zasel sem krystalické kódy, jak jen to bylo pro danou dobu možné.
Nyní je nás mnoho, ale pravděpodobně pro menšinu.
To, že existuje něco za tím, se učí jen malé procento z nás, protože většina je kontrolována.
Ti, kteří s tím rezonují, mají a cítí to Kryst DNA.


Ps. v těchto zápiscích straším tím, co sama vidím a shrnuji učení Ashayany Deane přes svůj vlastní filtr a svými slovy 🙏.

Gabriela P. Lucejko, fcb, translated by deepl and deeps

1 komentář: „Temnotu k ničemu nepotřebujeme! Žijeme v reverzním, satanském systému, zřejmě okopírovaném AI. Lidé se tak ze slepé ulice nejspíš vrátí do Zdroje pozadu, bez vzpomínek, rozemleti na hvězdný prach

Napsat komentář